Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Trzydzieści kilometrów na godzinę - szybciej nie pojedziesz - opinia o przebudowie Mickiewicza - Nowości

List. Architekt Ryszard Kłosowski proponuje poszerzyć jezdnię na ulicy Mickiewicza i dopuścić na niej ruch rowerów (pugrubienie w tekście sRT)

Po artykule „Żółwim tempem przez ulicę”>> i spotkaniu w Urzędzie Miasta otrzymaliśmy list otwarty dotyczący dalszej przebudowy ulicy Mickiewicza w Toruniu.

Autor projektu budowlanego Wojciech Czyżniewski poinformował zebranych, że projekt wykonany jest zgodnie z koncepcją opracowaną przez projektantów z Bydgoszczy i zatwierdzoną przez władze Torunia. Już wstępna dyskusja i pytania z sali sugerowały jednoznacznie, że przybyłym na spotkanie chodzi bardziej o rozwiązania koncepcyjne lub programowe, a nie o szczegóły techniczne, które są przedmiotem rozwiązań w projekcie budowlanym.

(...) Przewodniczący Rady Miasta jako organizator spotkania poinformował zebranych o liście otwartym Towarzystwa Miłośników Torunia opublikowanym przez „Nowości” 15 kwietnia, nie przytaczając jego treści istotnej dla debaty. A szkoda. Pomimo tego jednak Pan Przewodniczący zapewnił zebranych, że przedstawione uwagi będą wzięte pod uwagę i rozpatrzone.

Z informacji projektanta dowiedzieliśmy się, że ul. Mickiewicza nie będzie nawet drogą lokalną (klasy L), tylko drogą dojazdową (klasa D) – dotychczas ulica była ulicą zbiorczą w dzielnicy (klasa Z). Zakładana prędkość ruchu kołowego to 30 km/h.

Wątpliwości dyskutantów w kontekście listu ToMiTo budziła też kwestia zgodności czy też naruszenia warunków konserwatorskich dla przebudowy ul. Mickiewicza. Należy tu przypomnieć założenia urbanistyczne przy zabudowie terenu w rejonie ulic o obecnych nazwach: Tujakowskiego do Reja i Bydgoska do Słowackiego: układ przestrzenny dzielnicy opierał się na szkielecie komunikacyjnym tych ulic. Układ ten funkcjonuje do dziś, pomimo jego lokalnych ulepszeń lub pogorszeń. Dzielnica po starówce była najpiękniejszą częścią Torunia. Tu były przedstawicielstwa dyplomatyczne, Dyrekcja Lasów Państwowych i wiele innych obiektów użyteczności publicznej, jak też piękne kamienice lub budynki willowe. Zabudowa cechowała się wyjątkową harmonią i elegancją, czego nie można powiedzieć o większości budynków powstałych w tej części miasta współcześnie.

Nawierzchnia dróg i chodników nie była remontowana przez dziesiątki lat, a skomunalizowane kamienice z dużymi mieszkaniami podzielonymi do wspólnego zamieszkania przez kilka rodzin prowadziły do degradacji tych kamienic, tak wewnątrz, jak i ich otoczenia. Dzielnicy potrzebna jest odnowa infrastruktury technicznej, tj. nawierzchni ulic i chodników, wjazdów do nieruchomości, parkingów, oświetlenia ulicznego i zieleni ulicznej.

W piśmie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z 12.10.2007 r. określono warunki konserwatorskie dla koncepcji programowo-przestrzennej ul. Mickiewicza , którego fragment przytaczam: „Ulica Mickiewicza jest jednym z głównych traktów komunikacyjnych Przed- mieścia Bydgoskiego zabudowanego bogatymi kamienicami o wysokiej wartości artystycznej. Od początku była to ulica bardzo reprezentacyjna, dodatkowo ozdobiona dużą ilością zieleni w formie przydomowych ogródków i szpalerów drzew. Warunkiem konser- watorskim jest zbliżenie koncepcji projektowanej dla nawierzchni do stanu z czasów budowy Przed- mieścia, czyli z przełomu XIX i XX w.”..

Jak do tych warunków ma się przyjęta Koncepcja i realizowany projekt budowlany? Czyżby się zmieniła historia? Czyżby Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu zapomniał o wydanych warunkach? A może po prostu Konserwator sobie, a życie sobie?

Odnosząc się również do szczegółów istotnie wiążących się jednak z koncepcją: przy tak wąskim pasie drogowym oraz ulicowej zabudowie w ciągu prawie całej ulicy Mickiewicza projektowanie i budowę wydzielonej z pobocza jezdni drogi rowerowej uważam za nieracjonalne, szczególnie pod względem bezpieczeństwa pieszych. Przy założonej na całej długości ulicy dopuszczalnej prędkości 30 km/h i dwóch pasach ruchu proponuję poszerzenie jezdni do 5,5- 6,0 m, dopuszczając na jezdni pełnoprawny ruch rowerów.

Z uwagi na to, że ul. Mickiewicza jest jednokierunkowa i taką zostanie, proponuję od strony południowej jezdni wykonać w jej koronie kontrpas dla ruchu rowerów w kierunku wschodnim, zgodnie z zasadami określonymi w opracowaniu „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia” przyjęte przez władze miasta do stosowania. To będzie uproszczone rozwiązanie i zupełna eliminacja kolizji między ruchem pieszym i rowerowym.

Mam nadzieję, że przedstawiona argumentacja zasługuje na rozważenie i uwzględnienie.

 

arch. Ryszard Kłosowski


Nowości, 24 Kwietnia 2009

 

 wyedytowano: 2015-04-06 19:38
aktywne od dnia: 2009-04-27 21:41
drukuj  
Komentarze użytkowników (2)
pawel, 2009-04-27 22:02:04
szkoda, że autor tego listu, jako współtwórca koncepcji przebudowy Mickiewicza z 2007 roku nie zastosował w niej rozwiązań rowerowych o których pisze teraz, w zamian projekt przewidywał wydzielone lewo i prawo skręty oraz... azyle dla pieszych jako praktycznie jedyny element bezpieczeństwa... (trudno uznać delikatne wyłukowanie dwupasowej jezdni, jako elementu spowalniającego ruch)

koncepcja jednoznacznie stwierdzała, że na Mickiewicza nie ma miejsca dla rowerów, czego konsekwencją były m.in. działania podjęte przez sRT.

tym niemniej cieszy zmiana podejścia p. Kłosowskiego do spraw komunikacji rowerowej, szkoda, że tak późno...
julo, 2009-04-28 09:40:59
Gdyby MZD i pan Kłosowski "zaskoczył" rok temu, to nie byłoby całego tego zamieszania w sprawie Mickiewicza. I projekty byłyby lepsze i już byłoby "po sprawie".
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook