Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest piątek 07 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu

RT 8/11
Toruń, 30.08.2011

Pan Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu

1. Dla terenu 37.20-KD(G)1 prosimy o wpisanie obowiązku realizacji trasy rowerowej.

Uzasadnienie:
Z uwagi na klasę tej drogi, a co za tym idzie ograniczoną możliwość jej przekraczania i trudności dla ruchu rowerowego z tym związane, proponujemy dodanie zapisu "postulowane obustronna droga rowerowa". Trasa ta wpisana jest jako 'główna' w "Programie i planie rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 – 2015", co jednoznacznie potwierdza konieczność wprowadzenia proponowanych zapisów.

2. Prosimy o wprowadzenie zapisów nakazujących usytuowanie stojaków rowerowych (zalecany typ „odwrócone U”), przechowalni i wiat rowerowych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 37.20-MW1, 37.20-MW2, 37.20-MW3, 37.20-US1, 37.20-U/ZP1, 37.20-U/ZP2.

Uzasadnienie:
Wielokrotnie w uwagach do projektów mpzp wykładanych do wglądu przez Miejską Pracownię Urbanistyczną postulowaliśmy o wprowadzanie zapisów odnośnie parkingów rowerowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, usługową, edukacyjną, sportową i rekreacyjną celem rozwiązania problemów z parkowaniem rowerów w mieszkaniach, zakładach pracy, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej. Zrównoważony rozwój nie polega na zapewnianiu miejsc parkingowych wyłącznie dla samochodów. W wielu polskich miastach np. Poznań, Wrocław, Warszawa, Radom wprowadzane są tego typu zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pomimo naszych licznych próśb w tej sprawie w Toruniu dotychczas nie zamieszczano tego typu zapisów w miejscowych planach. Przy ich sporządzaniu proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu).

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych uwag.


Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Załącznik:
1. Tabela rowerowych współczynników parkingowych


Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Tabela rowerowych współczynników parkingowych:za: Chojnacki D., Maciąg E., Kaczkowki W., Parkingi rowerowe – wytyczne, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wrocław 2009


wyedytowano: 2011-09-04 14:50
aktywne od dnia: 2011-09-04 14:41
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook