Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Skarga na działanie Starostwa Powiatowego w Toruniu - brak odpowiedzi na 2 pisma sRT + REAKCJA ZARZĄDU TORUŃSKIEGO + ODPOWIEDŹ STAROSTY + ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

RT 13/09
Toruń, 21 sierpnia 2009

Pan
Andrzej Siemianowski
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Skarga na działanie Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Na podstawie art. 246 § 2 kpa w zw. z art. 244 kpa Stowarzyszenie Rowerowy Toruń wnosi skargę na działanie Starostwa Powiatowego w Toruniu, zarzucając naruszenie przepisów art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa polegające na nieudzielaniu odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 22 czerwca 2009.

Uzasadnienie:

22 czerwca 2009r. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń złożyło PISMO>> dotyczące realizacji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. W piśmie tym prosiliśmy Pana Starostę min. o udzielenie odpowiedzi na PISMO>> złożone dnia 28 stycznia 2009r. podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego ww. projektu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na powyższe pisma. Liczymy, że niniejsza skarga przyczyni się do przygotowania odpowiedzi na zagadnienia zawarte w obu pismach. Wyrażamy nadzieję, że rzeczowa odpowiedź rozwieje wszelkie wątpliwości Stowarzyszenia Rowerowy Toruń co do zamierzeń realizacji zadania, a także przyczyni się do polepszenia stosunków pomiędzy Starostwem a Stowarzyszeniem.
Jednocześnie chcemy zapewnić, że Stowarzyszeniu Rowerowy Toruń zależy na powstawaniu odpowiedniej infrastruktury rowerowej w naszym regionie i prosimy powyższą skargę potraktować jako wyraz troski Stowarzyszenia o prawidłową realizację wzmiankowanego projektu.

Załączniki:
Pismo RT 08/09 z dnia 22 czerwca 2009r. oraz pismo RT 02/09 z dnia 28 stycznia 2009r.

Do wiadomości:
Pan Mirosław Graczyk - Starosta Powiatu Toruńskiego


Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

REAKCJA ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO


Toruń, 15.09.2009r.
OR.0049-25/09

Zarząd Powiatu Toruńskiego

Dnia 21 sierpnia 2009 r. wpłynęła na moje ręce skarga Stowarzyszenia Rowerowy Toruń na działanie Starostwa Powiatowego w Toruniu, w związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 sierpnia 2009 r., w którym brałem udział, poinformowałem o otrzymaniu tej skargi.

W związku z powyższym przekazuję kserokopię skargi Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z dnia 21 sierpnia 2009 r. (sygn. RT 13/09) i proszę o ustosunkowanie się do przedstawianych zarzutów i przekazanie odpowiedzi.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu Toruńskiego
Do wiadomości:
1 Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
2. a/a


ODPOWIEDŹ STAROSTY TORUŃSKIEGO


Toruń, dnia 16 września 2009 roku
OR.0551.”W”-1/09

Sz.P.
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Odpowiadając na skargę z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie niezałatwienia w terminie wniosku uprzejmie informuję, że przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego uzyskano wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz sprawdzono korespondencję pomiędzy Starostwem, PZD a Stowarzyszeniem. W wyniku tych czynności stwierdzono, co następuje:
  • w dniu 28.01.2009 r. podczas spotkania konsultacyjnego w Chełmży dot. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" złożył Pan w imieniu Stowarzyszenia pismo z uwagami na temat w/w koncepcji. Niniejsze pismo zawierało również postulaty dot. przygotowania analiz związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa rowerzystów na projektowanych ścieżkach oraz wprowadzeniem korekt w przebiegu tras rowerowych; - w dniu 04.02.2009 r. drogą elektroniczną na adres e-mail integracja(malpa)powiattorunski.pl wystosował Pan pismo zawierające kilka pytań związanych z przedmiotowym projektem. W odpowiedzi wystanej drogą elektroniczną w dniu 23.02.2009r. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich poinformował Pana, iż obecnie sprawą budowy dróg rowerowych będzie zajmować się Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113. Tam też należało składać wszelkie uwagi oraz propozycje do wykonanej koncepcji;
  • w dniu 12.03.2009 r. pomimo informacji, iż sprawę przejął PZD, ponownie drogą elektroniczną przesłał Pan pismo na adres e-mail Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, a następnie w dniu 22.06.2009 r. pismo nr RT 08/09 adresowane na Starostę, które zostało przekazane do Dyrektora PZD, będącego w posiadaniu pełnej dokumentacji;
  • w dniu 14.08.2009 r. Dyrektor PZD poinformował Pana, iż w związku z uwagami do koncepcji przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym, należy kontaktować się z ustanowionym w tym celu w PZD koordynatorem ds. budowy ścieżek rowerowych;
  • w dniu 01.09.2009 r. Dyrektor PZD przesłał na Pana ręce odpowiedź na pytania zawarte w Pana piśmie z dnia 22.06.2009 r;
  • w dniu 09.09.2009 r. wysłano informację do zainteresowanych podmiotów o spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 24. 090 .09 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6.
Mam świadomość, że ta korespondencja trwała zbyt długo w zaistniałej sytuacji przyczyniły się do tego przede wszystkim zmiany organizacyjne dot. realizacji przedmiotowego projektu
W początkowych zamierzeniach nadzór nad realizacją projektu przypisany został Wydziałowi Rozwoju i Projektów Europejskich. Jednak z uwagi na fakt. iż jest to przedsięwzięcie inwestycyjne o dużym znaczeniu społecznym, podjęto decyzję, iż projekt ten będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną powiatu tj. Powiatowy Zarząd Dróg, w której w tym celu powołano koordynatora.

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość, natomiast ze swej strony mam nadzieje że kolejne spotkanie przyczyni się do wypracowania konstruktywnych wniosków, które przyniosą korzyści w postaci dobrze zaprojektowanych „ścieżek rowerowych".

Z poważaniem

Starosta Toruński
Mirosław Graczyk


ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
Toruń 12.10. 2009

OR. 0049-25/09
Sz. P.
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 21 sierpnia 2009 r. na działanie Starostwa Powiatowego w Toruniu polegające na nieudzieleniu w terminie odpowiedzi na pisma Stowarzyszenia informuję, iż otrzymałem stanowisko Zarządu w tej kwestii. W Starostwie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające z udziałem Naczelnika Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, sprawdzono również korespondencję. W toku postępowania ustalono, że został Pan poinformowany o zmianie jednostki organizacyjnej i osoby odpowiedzialnej za budowę ścieżek rowerowych. W związku z tym wszelkie pytania i sugestie należało zgłaszać już do Powiatowego Zarządu Dróg, któremu to projekt ten został przekazany. Jednakże mimo wprowadzonych zmian organizacyjnych w zakresie realizacji projektu korespondencja ze Stowarzyszeniem trwała zbyt długo.

Mając jednak na względzie społeczny wymiar projektu budowy ścieżek rowerowych i chęć jego prawidłowej realizacji proszę o wyrozumiałość. Liczę również, że na kolejnych spotkaniach będą wypracowywane równie konstruktywne wnioski co dotychczas.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski


wyedytowano: 2009-11-01 14:34
aktywne od dnia: 2009-11-01 14:34
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook