Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 21 czerwca 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie organizacji ruchu rowerowego w trakcie przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II + ODPOWIEDŹ

RT 3/2020

Toruń, 3 czerwca 2020 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: Przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City II.

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 9 maja 2019 roku skierowaliśmy na ręce Pana Prezydenta pismo dot. niewłaściwej organizacji ruchu pieszego i rowerowego przy rozpoczynającej się inwestycji pn.”Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City II”. Prosiliśmy w nim m.in. o zapewnienie ciągłości poruszania się dla pieszych i rowerzystów w obu miejscach oraz wprowadzanie na bieżąco zmian, stosownie do prowadzonych prac, w organizacji ruchu dostosowujących ciągi komunikacyjne do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego.

Odpowiedź którą otrzymaliśmy z Wydziału Gospodarki Komunalnej (WGK.TD.7223.7.2019.WSZ) pozwalała sądzić, że organizacja ruchu pieszego i rowerowego podczas przebudowy będzie zapewniona w sposób właściwy.

Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że od kilku miesięcy tymczasowa organizacja ruchu nie uwzględnia potrzeb ruchu rowerowego. Wyznaczone są objazdy dla kierowców samochodów oraz ciągi piesze, natomiast ruch rowerowy nie jest w ogóle uwzględniony.

Sezon rowerowy w pełni. Przez miejsca objęte przebudową znajdujące się w ścisłym sercu naszego miasta codziennie przejeżdżają tysiące rowerzystów. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to ważny ciąg komunikacyjny na linii północ-południe dodatkowo łączący prawo i lewobrzeżną część Torunia. W skutek wprowadzonej nieprzemyślanej tymczasowej organizacji ruchu rowerzyści są m.in. zmuszani do nadrabiania drogi przez niedostosowany do potrzeb ruchu rowerowego park oraz wielokrotnego prowadzenia rowerów w miejscach, w których nie wyznaczono przejazdów. Niektóre relacje piesze i rowerowe są całkowicie niedostępne. Stosownego oznakowania drogowego i podstawowych informacji o utrudnieniach i objazdach praktycznie brak.

Wydział Gospodarki Komunalnej pomimo zapewnień dotychczas nie wprowadził tymczasowej organizacji ruchu, która uwzględnia komunikację rowerową i pozwala rowerzystom w sposób zgodny z prawem, komfortowy i bez konieczności prowadzenia roweru pokonywać okolice przebudowywanego Placu Rapackiego, Placu Artylerii Polskiej oraz Placu Niepodległości.

Proszę zatem o informację czy planowane jest przyjęcie organizacji ruchu uwzględniającej potrzeby ruchu rowerowego.

Proszę także zgodnie z informacją uzyskaną w piśmie WGK.TD.7223.7.2019.WSZ (cyt.”W przypadku wyrażenia chęci zapoznania się z przyjętymi rozwiązanymi dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów może Pani zostać powiadomiona na etapie ich opiniowania przez Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”) o udostępnienie przez Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projektu czasowej organizacji ruchu obowiązującej obecnie oraz dla kolejnych etapów przebudowy w formie elektronicznej.

Proszę także o wydłużenie sygnału światła zielonego dla pieszych - i docelowo rowerzystów - bądź zwiększenie jego częstotliwości, dzięki czemu czas oczekiwania w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budowlanych będzie krótszy. Zapobiegnie to gromadzeniu się dużej ilości osób przy przejściach dla pieszych (jak to ma miejsce obecnie), co z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie jest zalecane.

Proszę Pana Prezydenta o interwencję i zobligowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji oraz osób odpowiedzialnych za tymczasową organizację ruchu do wprowadzenia stosownych zmian umożliwiającym rowerzystom dogodne warunki do przemieszczania się. W chwili obecnej sytuacja zarówno pieszych, jak i rowerzystów na całym przebudowywanym odcinku jest bardzo niekomfortowa i jest sporym utrudnieniem dla wielu mieszkańców Torunia.

Liczę, że zainteresowanie Pana Prezydenta tym tematem zaowocuje wprowadzeniem stosownych zmian i wpłynie na szybką poprawę warunków poruszania się rowerem i pieszo w obrębie Placu Rapackiego, Alei Jana Pawła II, Wałów gen. Sikorskiego, Placu Artylerii Polskiej i Placu Niepodległości w trakcie realizacji robót budowlanych.

 

Z poważaniem

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


ODPOWIEDŹ


Toruń, dn 30 czerwca 2020 r.

WGK.TD.7223.25.2020.RS

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 3 zerwca 2020 r. znak RT3/2020 w sprawie zapewnienia ciągłości poruszania się rowerzystów na czas realizacji projektu pn. "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - Bit-City II" uprzejmię informuję, że na dzień dzisiejszy plac budowy związany z realizacją ww. zadania jest zamknięty dla ruchu rowerowego. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak możliwosći zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom na przebudowywanych ciągach komunikacyjnych, gdzie w dalszym ciągu trwają prace z wykorzystaniem m.in. ciężkiego sprzętu budowlanego.

Udostępnienie dla ruchu nowych dróg rowerowych nastąpi do wykananiu na nich docelowej nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego, co zapewni możliwości bezpiecznej komunikacji rowerowej.

Jednocześnie informuję, że nie ma wplanach wprowadzenia do czasowej organizacji ruchu rozwiązań przedstawiających trasy objazdów dla rowerzystów. Rowerzyści udający się w kierunku mostu im. J. Piłsudskiego korzystają w chciwli obecnej z ulic Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia, co powtwierdziły przeprowadzone obserwacje.

W załaczeniu przesyłam schamety przedstawiające obecnie wprowadzona czasową organizację ruchu dla al. św. Jana Pawła II oraz ulic: Kraszewskiego, Czerwoenj Drogi, Wałow gen. Sikorskiego i Chopina.

 

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Zbigniew Fiderewicz

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Plac Niepodległości Toruń - LINK>>

Załącznik 2 - Aleja Jana Pawła II - LINK>>

Załącznik 3 - Wały gen. Sikorskiego - LINK>>

Załacznik 4 - ul. Chopina - LINK>>

 wyedytowano: 2020-08-30 13:15
aktywne od dnia: 2020-06-08 20:50
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook