Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo dotyczące konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia - numer 2 + ODPOWIEDŹ

RT 7/2018 Toruń,

5 lipca 2018 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Urzędu Miasta Torunia

 

Dotyczy konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia.

 

Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na uwagi zawarte w piśmie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń RT 4/2018>> z dnia 7 maja 2018 roku. Opublikowane odpowiedzi w trzech odrębnych, nie podpisanych raportach po konsultacyjnych nie są oficjalną odpowiedzią na nasze pismo.

Ze względu na odrzucenie części naszych uwag, które w naszym przekonaniu są istotne z punktu widzenia przyszłej funkcjonalności Parku Tysiąclecia, Rudelki i terenów zielonych na osiedlu Jar proszę o udzielenie odpowiedzi wraz z podaniem uzasadnienia zgodnie z którym podjęta została taka decyzja.

Proszę także o informację czy decyzje dotyczące projektów rewitalizacyjnych dla powyższych terenów zawarte w opublikowanych na stronie konsultacje.torun.pl raportach po konsultacyjnych są ostateczne.

 

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

 


ODPOWIEDŹ


 

Toruń, 25 lipca 2018 r.

WKSiI.0056.2.2.2018.JC-R

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

            W odpowiedzi na pismo z 5 lipca 2018 r. pragnę poinformować, że zgodnie z deklaracją, którą otrzymali Państwo od pracownika WKSiI Joanny Cywińskiej-Raczkowskiej 8 maja 2018 r., w odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną, wszystkie Państwa uwagi zostały zawarte w raportach końcowych z konsultacji społecznych i opublikowane na stronie www.konsultacje.torun.pl.

            Niemniej, zgodnie z Pani prośbą, dodatkowo przesyłam pisemną odpowiedź na uwagi zawarte w piśmie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń RT 4/2018>> z 7 maja 2018 r.

Odpowiedzi na poszczególne uwagi zostały udzielone według kolejności zawartej w piśmie.

Ad. l. Uwaga uwzględniona. Model stojaka rowerowego został ujednolicony we wszystkich projektach zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia. Pierwotna formę stojaka zastąpiono modelem w kształcie odwróconej litery U.

Ad. 2. Uwaga odrzucona. Konsultacje społeczne w sprawie Parku Tysiąclecia przebiegały trójetapowo. Od samego początku informowano mieszkańców, że wszystkie propozycje zagospodarowania tego terenu będą konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ponieważ jest on objęty ochroną konserwatorską (Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwatora Zabytków jest stroną w postępowaniu administracyjnym, która niezależnie od Gminy Miasta Toruń wydaje decyzje w sprawie Parku Tysiąclecia, również te dotyczące nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych). Już w 2015 r. przekazano mieszkańcom stanowisko WKZ w sprawie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, z którego wyraźnie wynikało, że nie dopuszcza on zastosowania w Parku nawierzchni innych niż naturalne (nawierzchnie gruntowe, żwirowe lub kamienny bruk). 23 kwietnia 2018 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w Parku Tysiąclecia, w której powołał się na opinię z 5.02.2018 r. i ponownie zatwierdził decyzję, którą przekazał podczas konsultacji wstępnych projektu. Tym samym poinformował, że nie dopuszcza zastosowania w parku nawierzchni mineralno - żywicznych. Zgodnie z historycznym zagospodarowaniem tego terenu nawierzchnie dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, żwirowe lub kamienny bruk". Podczas konsultacji społecznych prowadzonych w 2018 r. po raz kolejny przekazano mieszkańcom decyzję konserwatora, w której podtrzymuje on swoje stanowisko w sprawie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych na terenie Parku.

Projekt zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR, został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wówczas mieszkańcy zaproponowali, aby został on jak najbardziej naturalnym. Przewidziano nawierzchnie gruntowe utwardzone, po których swobodnie można poruszać się rowerem. Uwzględnienie złożonej przez Państwa w 2018 r. propozycji, wiązałoby się z zanegowaniem wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej i tym samym odrzuceniem postulatu większości mieszkańców biorących w nich udział.

Podobnie jak w przypadku JAR-u, projekt zagospodarowania „Rudelki” został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wtedy to wyraźnie wskazano potrzebę zachowania naturalnego charakteru tego miejsca. Pojawiły się również uwagi mówiące o tym. że tereny "Rudelki" wykorzystywane są głównie przez osoby biegające, spacerujące oraz właścicieli psów. Dlatego złym pomysłem byłoby wykonanie na tym terenie nawierzchni asfaltowych, które w sposób naturalny przyczyniłby się do spotęgowania prędkości ruchu, głównie rowerowego. Również w tym przypadku uwzględnienie złożonej przez Państwa w 2018 r. propozycji, prowadziłoby do zanegowania wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej. Ponadto, wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia kolizji pomiędzy pieszymi a rowerzystami oraz mogłoby w sposób istotny zagrozić zwierzętom zamieszkującym ten teren.

Ad. 3. Uwaga uwzględniona. Na etapie realizacji projektu budowlanego prośba o odpowiednio oznakowanie wskazanego odcinka zostanie przekazana do MZD, do realizacji.

Ad. 4. Uwaga uwzględniona. Droga rowerowa i przylegający chodnik znajdują się na tym samym poziomie.

Ad. 5., 6., 7., 8. Uwagi odrzucone. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia opiera się głównie na ochronie zieleni oraz przystosowaniu tego terenu na cele odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Charakter miejsca wyklucza tym samym tworzeniu dodatkowych szlaków komunikacyjnych na tym terenie. Ponadto Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji z 23 kwietnia 2018 r. ograniczył możliwości prowadzenia prac budowlanych w odniesieniu do ciągów pieszo-rowerowych, wydając decyzję o zachowaniu historycznych ciągów i prowadzeniu prac w taki sposób, aby zminimalizować straty w środowisku przyrodniczym: teren ze względu na historyczną jak i obecną funkcje powinien pozostać zorganizowanym terenem zieleni publicznej (...).

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, jak również kwestie bezpieczeństwa (ryzyko kolizji pomiędzy pieszymi i rowerzystami), wyklucza się możliwość traktowania Parku Tysiąclecia jako traktu komunikacyjnego. Ten zabytkowy obiekt stanowić ma oazę spokoju, odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Torunia, a przede wszystkim mieszkańców lewobrzeża. Ponadto, ta część miasta jest na tyle dobrze skomunikowana i przystosowana dla ruchu rowerowego, że pokonanie kilkuset metrów więcej nie stanowi żadnego problemu.

Zysk uzyskany z tytułu zmniejszenia odległości pomiędzy poszczególnymi częściami parku, byłby niewspółmierny do strat związanych z ingerencją w naturalną przyrodę oraz w stosunku do ryzyka wystąpienia kolizji pomiędzy pieszymi a rowerzystami.

Ad. 9. Uwaga odrzucona. Projekt zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR, został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wówczas mieszkańcy zaproponowali, aby został on jak najbardziej naturalnym. Przewidziano nawierzchnie gruntowe utwardzone, po których swobodnie można poruszać się rowerem. Uwzględnienie złożonej przez Państwa w 2018 r. propozycji, wiązałoby się z zanegowaniem wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej i tym samym odrzuceniem postulatu większości mieszkańców biorących w nich udział.

Ad. 10. Uwaga uwzględniona. Drogi rowerowe zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla infrastruktury pieszej i rowerowej.

Ad. 11. Uwaga odrzucona. Projekt zagospodarowania ,,Rudelki" został opracowany na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. Wtedy to wyraźnie wskazano potrzebę zachowania naturalnego charakteru tego miejsca. Pojawiły się również uwagi mówiące o tym, że tereny „Rudelki” wykorzystywane są głównie przez osoby biegające, spacerujące oraz właścicieli psów. Dlatego złym pomysłem byłoby wykonanie na tym terenie nawierzchni asfaltowych, które w sposób naturalny przyczyniłby się do spotęgowania prędkości ruchu, głównie rowerowego. Również w tym przypadku  uwzględnienie złożonej przez Państwa w 2018 r. propozycji, prowadziłoby do zanegowania wyników konsultacji społecznych prowadzonych dwa lata wcześniej. Ponadto, wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia kolizji pomiędzy pieszymi a rowerzystami oraz mogłoby w sposób istotny zagrozić zwierzętom zamieszkującym ten teren.

Ad. 12. Uwaga uwzględniona. Lokalizacja śmietników zostanie zmieniona. Będą one zainstalowane w miejscu oddalonym od ścieżki rowerowej

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Paweł Piotrowicz

 wyedytowano: 2018-09-06 21:41
aktywne od dnia: 2018-07-26 20:01
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook