Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych: Zadanie III – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu DW nr 273" + ODPOWIEDŹ

RT 1/2018

Toruń, 26 lutego 2018 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

W ramach konsultacji projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych Zadanie III – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu DW nr 273” w załączniku przesyłam uwagi przygotowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń.

 

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

do projektu „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg rowerowych Zadanie III – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu DW nr 273”

1. Informacja o Zgłaszającym

Nazwa i adres:

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, stow(małpa)rowerowytorun.com.pl

 

2. Zgłaszane uwagi i propozycje zmian

L.p.

Część dokumentu do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi (propozycja rozwiązania/ usunięcie zapisu / dodanie zapisu)

Uzasadnienie uwagi

1.

Uwaga ogólna

Nawierzchnie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego proszę zaprojektować jako asfaltowe. W udostępnionym projekcie nie zawarto informacji o rodzaju nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa jest najlepszym rodzajem nawierzchni dla dróg rowerowych.

2.

Uwaga ogólna

Proszę udostępnić do konsultacji projekt organizacji ruchu oraz w miarę możliwości również typowe przekroje oraz szczegóły połączeń drogi rowerowej ze zjazdami oraz skrzyżowaniami.

Stowarzyszenie pragnie wyrazić opinię na temat niniejszego projektu bazując na pełnej dokumentacji.

3.

Projekt zagospodarowania terenu, km  0+569, skrzyżowanie DW273 z ul. Ogrodową

Proszę o zmiany w projekcie aby przejazd rowerem z kierunku północnego i skręt w prawo w ul. Ogrodową nie wiązał się z przekroczeniem ul. Toruńskiej lub jazdą pod prąd jednokierunkowej drogi rowerowej. Dla relacji na wprost (w kierunku DK10) proszę o przeanalizowanie możliwości zaprojektowania azylu na jezdni, podobnego do zaprojektowanego na drugim końcu inwestycji, przy granicy z Toruniem.  Propozycja zwizualizowana w załączonym pliku 0+569.jpg

Poprawa bezpieczeństwa, czytelne i wygodne połączenie drogi rowerowej z ul. Ogrodową.

4.

Projekt zagospodarowania terenu, km  2+400, skrzyżowanie DW273 z ul. Spółdzielczą

Czy istniejący przystanek i wiata przystankowa będą zachowane? Jeśli tak to proszę zaprojektować ominięcie drogi rowerowej za wiatą przystankową. Wzorcowy przykład w załączonym pliku Rys.1.jpg.  Jeśli zabraknie miejsca na bezkolizyjne ominięcie przystanku to można rozważyć inne rozwiązanie dopuszczalne przy niewielkim ruchu autobusowym. Przykład w załączonym pliku Fot.1.jpg oraz 2+400.jpg.

Zmniejszenie kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a pieszymi oczekującymi na autobus.

5.

Projekt zagospodarowania terenu, od km  2+950 do km 3+200, istniejący fragment drogi rowerowej.

Proszę o rozważenie wymiany nawierzchni drogi rowerowej na asfaltową zamiast istniejącej, niewygodnej kostki betonowej.

Spójność nawierzchni na całym odcinku objętym inwestycją.

6.

Projekt zagospodarowania terenu, pomiędzy km  3+200 a km 3+300

Proszę zachować minimalną szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5m. W  projekcie widać zmniejszenie szerokości poniżej 2,5  (niezwymiarowane).

Zachowanie minimalnych parametrów.

7.

Projekt zagospodarowania terenu, okolice km  3+400 – przystanek autobusowy

Proszę odsunąć wiatę przystankową o min. 0,5m od nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Patrz Rys.1.jpg

Zachowanie minimalnych parametrów, zmniejszenie kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a pieszymi oczekującymi na autobus.

8.

Projekt zagospodarowania terenu, okolice km  6+050, skrzyżowanie z ul. Krętą

Jeśli planuje się pozostawić istniejące przejście dla pieszych tym miejscu to proszę odsunąć nieznacznie drogę rowerową od jezdni, tak aby utworzyć azyl dla pieszych pomiędzy droga rowerową a jezdnią.

Zmniejszenie kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a pieszym.

9.

Projekt zagospodarowania terenu, pomiędzy km  6+050 a km 6+250

Proszę przeanalizować możliwość wybudowania wydzielonego chodnika obok drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Krętą  a przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej. Niezależnie od uwzględnienia uwagi na całym odcinku proszę co najmniej o wydzielenie chodnika od przejścia dla pieszych do wejścia na teren szkoły. Propozycja zwizualizowana w załączonym pliku 6+200.jpg

 Czy istniejąca zatoka i przystanek autobusowy przy szkole przeznaczone są do likwidacji? Jeśli nie to proszę uwzględnić uwagę z pkt. 7 i Rys.1.jpg oraz proszę sprawdzić zasadność połączeń drogi rowerowej z jezdnią, które wrysowane są na zatoce autobusowej.

Zmniejszenie kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a pieszym. Dogodne dojście do szkoły.

 

0+569
0+569
2+400
2+400
6+200
6+200
Fot.1
Fot.1
Rys.1
Rys.1

ODPOWIEDŹ


Bydgoszcz, dnia 03.04.2018r.

ZDW.T3.392-SR.35.2018

 

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Sz.P. Tomasz Pietruszewski

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego dla zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla:

 

Część nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

 

W odpowiedzi na pismo nr RT 1/2018 z dnia 26.02.2018 r. (wpływ do kancelarii ZDW w Bydgoszczy dnia 27.02.2018 r.), po dokładnym rozpatrzeniu zgłoszonych przez Państwa uwag Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje co następuje:

 1. W nawiązaniu do rodzaju nawierzchni projektowanej ścieżki rowerowej to z założenia ma być ona bitumiczna. Dopuszcza się jednak, stosowanie kostki betonowej bezfazowej w terenie zabudowanym, w przypadku takich warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci podziemnych.

 2. Nie jesteśmy w stanie przekazać Państwu przekrojów, szczegółów połączeń drogi rowerowej ze zjazdami oraz skrzyżowaniami a także stałej organizacji ruchu, gdyż do tej pory nie otrzymaliśmy powyższych materiałów od Projektanta.

 3. Przeprojektowano skrzyżowanie rowerowe w km ok 0+569.

 4. Przystanek autobusowy wraz z peronem w km ok 2+400 zostaną zachowane. Projektuje się drogę rowerową za peronem przystankowym.

 5. Brak możliwości wymiany istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej w km 2+950 – 3+200.

 6. Zachowano szerokość 2,5 m ciągu pieszo-rowerowego w km 3+200 – 3+300.

 7. Przesunięto wiatę przystankową o 0,5 m skrajni w km 3+430.

 8. Przejście dla pieszych zlokalizowane w km 6+070 przeniesione zostało w zeszłym roku w okolice km 6+030. Zmiany naniesiono w projekcie.

 9. Wydzielony chodnik istnieje na wysokości szkoły podstawowej od km 6+140 do 6+240. Ponadto zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy ok km 6+020 do 6+140.

  W celu poprawy bezpieczeństwa, przy szkole projektuje się rondo spowalniające ruch dla rowerzystów, oznakowanie grubowarstwowe oraz odgradzające barierki.

  Przystanek autobusowy wraz z zatoką w km 6+160 zostaną zachowane. Projektuje się drogę rowerową za peronem przystankowym.

 

Do wiadomości:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

  Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

 2. ZNAK Gdańsk Sp. Z o.o.

  Ul. Potęgowska 12 lok.66, 80-174 Gdańsk

 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu

  Ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

 4. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

 5. a/a

 

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Joanna Różyczka

tel. 52 370-57-36

email: j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Sebastian Borowiakwyedytowano: 2018-07-10 19:15
aktywne od dnia: 2018-03-07 20:02
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook