Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu

RT 1/2017

Toruń, 24 lutego 2017 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składam następujące uwagi do jego treści.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U1 pkt 7g, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

W chwili obecnej na tym terenie jest dostępnych kilkadziesiąt stojaków rowerowych. Są one mocno obłożone, gdyż wiele osób na zakupy na Targowisko Miejskie przyjeżdża rowerami. Zapis, który wyłącznie dopuszcza lokalizację miejsc postojowych dla rowerów jest nieadekwatny i może pogorszyć obecną sytuację.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U2 pkt 7g, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Teren ma mieć charakter usługowy, na którym znajdą się obiekty handlowe. Zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów powinno być obowiązkowe. Gmina Miasta Toruń powinna realizować w ten sposób zrównoważoną politykę transportową i zachęcać mieszkańców do wyboru innego środka transportu niż własny samochód.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-UC/U2 pkt 6b, proszę zmienić zapis na: „obowiązek zagospodarowania drogi wewnętrznej w śladzie odcinka ulicy Gałczyńskiego w formie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego, również jako przejścia (w poziomie terenu) pod obiektami, zapewniającego dostęp z terenu oznaczonego symbolem 104.07-KD(P)1 w kierunku osiedla i cmentarza, o minimalnej szerokości 6 metrów;

Obecnie teren ten jest otwarty dla ruchu pieszego i rowerowego i pełnią ważną funkcję komunikacyjną. Wielu rowerzystów jadących ulicą Szosa Chełmińska w kierunku zachodnim korzysta z ulicy Gałczyńskiego. Brak obowiązku zagospodarowania tego terenu w formie ciągu pieszo-rowerowego pogorszy warunki do przemieszczania się pieszo i rowerem, co stoi w sprzeczności z dokumentami strategicznymi Gminy Miasta Toruń wskazującymi na priorytetowe traktowanie ruchu pieszego i rowerowego jako alternatywy do indywidualnych podróży samochodowych.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-U1 pkt 7f, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Teren ma mieć charakter usługowy. Zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów powinno być obowiązkowe, a nie tylko dopuszczalne.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 104.07-MW1 i 104.07-MW2 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny zabudowy wielorodzinnej oraz charakter tej zabudowy często wykluczają możliwość przechowywania roweru w mieszkaniu. Wpływa to negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu i stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto wykorzystywać szansę jaką daje tworzenie mpzp aby wpływać na polepszenie tej sytuacji.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)1 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik i droga rowerowa" przy tak ważnej trasie głównej jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do patologicznej sytuacji, której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)1, proszę wprowadzić zapis: „obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Gałczyńskiego oraz terenem oznaczonym symbolem: 104.07-KD(P)1.

Zapisy planu nie określają czy piesi i rowerzyści będą mieli możliwość swobodnej komunikacji po tym terenie.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(G)2 pkt 7e, proszę zmienić zapis na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik i droga rowerowa" przy tak ważnej trasie głównej jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do patologicznej sytuacji, której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(L)1 pkt 7d i 7e, proszę zmienić zapisy na: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Stosowanie zapisu "minimum chodnik" i "dopuszcza się drogę rowerową" przy tak ważnej trasie łączącej północne osiedla z centrum miasta jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Brak udogodnień dla rowerzystów na tym terenie jest w tej chwili bardzo dużym utrudnieniem zwłaszcza, że zarówno od południa i północy w ostatnim czasie wybudowana została infrastruktura rowerowa.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp. Tym bardziej, że w chwili obecnej na fragmencie ulicy Szosa Chełmińska wyznaczone są pasy rowerowe.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 104.07-KD(L)2 i 104.07-KD(L)3 pkt 7e, proszę zmienić zapisy na: „dopuszcza się realizację obustronnej infrastruktury dla rowerzystów".

Zapis "dopuszcza się drogę rowerową" nie wyczerpuje wszystkich możliwości stosowanych udogodnień dla rozwoju ruchu rowerowego.

Proszę o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(P)1 pkt 1b, proszę zmienić zapis na: „dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty małej architektury, pomniki, przejścia podziemne, infrastruktura rowerowa, infrastruktura techniczna;".

Zapis "dopuszczalne: (...) droga rowerowa" nie wyczerpuje wszystkich możliwości stosowanych udogodnień dla rozwoju ruchu rowerowego.

Proszę o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 104.07-KD(P)1 pkt 7b, proszę zmienić zapis na: „zakaz wyznaczania miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki),".

Zapis "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów (stojaki)" nie nakłada obowiązku realizacji takich miejsc, tymczasem obecnie na tym terenie zamontowane są u-kształtne stojaki rowerowe. Proponowany zapis może pogorszyć obecną sytuację.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

a/awyedytowano: 2017-03-09 16:28
aktywne od dnia: 2017-03-09 16:23
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook