Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 11 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu

RT 5/12


Toruń, 29.03.2012 r

.

Pani
Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu.


1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 60.20-U1, 60.20-MW1, 60.20-MW2, 60.20-UP1, 60.20-UP2, 60.20-MW3, 60.20-MW4 prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych lub na podstawie wskaźników obowiązujących we Wrocławiu (w załączniku).

Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis o treści „postuluje się realizację/obowiązek realizacji miejsc postojowych dla rowerów” jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów. Warto zaznaczyć, że stworzenie miejsc parkingowych dla 10 rowerów wymaga przestrzeni jak dla 1 samochodu osobowego (montaż 5 bezpiecznych stojaków rowerowych) i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 60.20-KD(Z)1 prosimy o zrezygnowanie z budowy drogi rowerowej oraz obniżenie klasy drogi z Z na L.

Uzasadnienie:
Droga rowerowa w ciągu ulicy Drzymały na krótkim jej odcinku jedynie utrudniałaby podróż rowerem w obrębie całego obszaru (obowiązek korzystania z drogi rowerowej w kontekście włączania się do ruchu na zasadach ogólnych celem kontynuowania podróży; nieobsługiwanie wszystkich źródeł i celów podróży itp.). Ponadto proponowana minimalna szerokość jezdni oraz odległości między skrzyżowaniami z ulicami poprzecznymi (nie spełnienie minimalnych parametrów drogi klasy Z określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), sugerują, że ta ulica powinna posiadać klasę L podobnie jak sąsiednia ulica Okólna.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

 

Załącznik:
Tabela współczynników dla parkingów rowerowych obowiązująca we Wrocławiu.

 wyedytowano: 2012-04-02 19:18
aktywne od dnia: 2012-04-02 19:12
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook