Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu

RT 3/12


Toruń, 13.02.2012 r.

Pani
Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu położonego pomiędzy ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu.


1. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego realizacji drogi rowerowej dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 57.20-KD(L)1 - §10 pkt 6e.

Uzasadnienie:
Ulica Szubińska została określona w planie jako ulica lokalna. Droga rowerowa przy tej klasie ulicy nie ma uzasadnienia ze względu na jej charakter, wąski pas drogowy, rodzaj zabudowy, jak również brak przelotowych relacji podróży (droga bez przejazdu). Ulica Szubińska stanowi jedynie dojazd do zabudowy jednorodzinnej usytuowanej po północnej stronie jezdni oraz kościoła p.w. ks. Frelichowskiego znajdującego się po południowej stronie drogi. Ruch rowerowy na tego typu ulicy, przy małym ruchu samochodowym (dojazdy do posesji) i autobusowym (2 linie w tym jedna linia okresowa) powinien odbywać się na zasadach ogólnych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów sugerujemy wprowadzenie zapisów postulujących wprowadzenie na ulicy elementów uspokojenia ruchu.

2. Prosimy o przyjęcie wskaźników dla miejsc postojowych dla rowerów na takim samym poziomie co dla samochodów osobowych.

Uzasadnienie:
Brak konkretnych współczynników dla parkingów rowerowych powoduje, że zapis ten jest nieprecyzyjny i może nie przynieść zamierzonych rezultatów. Warto zaznaczyć, że stworzenie miejsc parkingowych dla 10 rowerów wymaga przestrzeni jak dla 1 samochodu osobowego (montaż 5 bezpiecznych stojaków rowerowych) i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

3. Prosimy o rozważenie zmiany wskaźników dla terenu oznaczonego w planie jako 57.20-KD(G)1 i doprecyzowanie parametrów drogi rowerowej jako obustronnej ewentualnie jako jednostronnej po stronie północnej i ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Dodatkowo proponujemy zmianę postulowanej klasy drogi z G na Z.

Uzasadnienie:
Przy ulicach dwujezdniowych wskazane jest wyznaczenie tras rowerowych po obu stronach drogi ze względu na wymaganą obsługę wszystkich źródeł i celów podróży. Ze względu na fakt, iż większość celów podróży na tym odcinku znajduje się po stronie północnej to właśnie tam winna zostać usytuowana droga rowerowa. Z kolei obniżenie klasy drogi pozwoli nadać jej bardziej miejskiego charakteru i wpłynie na możliwość zastosowania minimalnej szerokości dwupasowej jezdni określonej w planie na 6 m. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430) pas ruchu drogi klasy G na terenie zabudowanym winien mieć szerokość 3,5 m.

Dziękujemy za przesłanie projektu uchwały do zaopiniowania i liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych uwag.


Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 


 

Projektu planu nie ma na stonie MPU>> w Toruniu, projekt dostaliśmy pocztą na - najprawdopodobniej - etapie jego sporządzania. Zobaczymy, czy nasze uwagi zostaną uwzględnione w wersji wyłożonej do publicznego wglądu.

 wyedytowano: 2012-02-18 17:41
aktywne od dnia: 2012-02-18 17:20
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook