Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 28 maja 2022
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
Forum dyskusyjne
Nowe Prawo o Ruchu Drogowym (12)
Share |
AutorTreść wypowiedzi
editor
miasto: Toruń
dołączył: 2007-08-10
dodano: 2021-05-17 01:07 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Za kilka dni, 20 maja wchodzi w życie nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Oprócz uregulowania kwestii UTO i hulajnóg elektrycznych zmiany dotyczą też rowerzystów. Np. słynna "jazda po chodniku z prędkością pieszego", która zastąpiła określenie "powoli" w ust.6 art.33:

Kod
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest
obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego


Są różniste wykładnie tego bubla prawnego, sami "pomysłodawcy" uparcie odmawiali poprawienia tego w czasie dyskusji nad projektem i podpierają się wybranymi z kapelusza "wynikami badań" określającymi średnią prędkość pieszego na 7km/h. Trudno wyczuć, czy ograniczenie to ma obowiązywać, gdy na chodniku nie ma żadnego pieszego (czyli również nie ma sensu mówienie o jego prędkości) ani z jaką prędkością faktycznie wolno jechać i czy wolno w ogóle pieszego wyprzedzić. Poza tym te same badania, na które powołuje się Ministerstwo, określiły "statystyczną prędkość pieszego" dla kobiet 60+ na ok. 2.8km/h a prędkość młodego biegnącego meżczyzny na 27-28km/h, więc rozrzut jest większy niż ustawodawca by sobie życzył.

Nie wiadomo, w jaki sposób ma być ustalana prędkość z jaką jedzie rowerzysta czy hulajnogista.

Inna kwestia, z której zdałem sobie sprawę dopiero teraz (bo przepis istniał, ale jest tak absurdalnie martwy...) to pozostawienie bubla całkowicie zabraniającego jazdy rowerem po chodniku zlokalizowanym "nie wzdłuż" jezdni. Co ciekawe, dodano specjalny ustęp dotyczący hulajnóg, powielający ten sam idiotyzm.

Po chodniku wedle Prawa można "wyjątkowo" i TYLKO wtedy, gdy chodnik biegnie wzdłuż jezdni (z ograniczeniem >50km/h dla rowerów i >30km/h dla hulajnóg). (pomijam osobne przypadki dla rowerów, gdzie opiekujemy się dzieckiem na rowerze lub pogoda uniemożliwia jazdę jezdnią).

Jakakolwiek jazda rowerem czy hulajnogą elektryczną w parku, po deptaku, osiedlową ścieżką - jest zabroniona.
(co prawda tu jeszcze pozostaje kwestia jurysdykcji na np. wewnętrznych drogach na osiedlach oraz ustalenia czy deptak jest jezdnią).

Co o tym sądzicie?


Policja i Strasznicy już zapewne przygotowują ciekawe "akcje" z okazji nowych przepisów...
wypowiedź edytowano: 2021-05-17 01:12:13 przez: editor
dołączył: 2021-04-23
dodano: 2021-07-09 15:08 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
trurl
miasto: Toruń
dołączył: 2010-12-29
dodano: 2021-07-10 19:58 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym

Dla nielubiących klikać: artykuł jest o tym, że użytkownicy UTO (urządzeń transportu osobistego — rolkarze, hulajnogiści itp.) nie są pieszymi, zatem wg przepisów nie mają pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.
dołączył: 2021-04-23
dodano: 2021-07-11 21:07 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym

Dla nielubiących klikać: artykuł jest o tym, że użytkownicy UTO (urządzeń transportu osobistego — rolkarze, hulajnogiści itp.) nie są pieszymi, zatem wg przepisów nie mają pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.


Powyższy artkuł jest wyrwaniem nieuporządkowanych informacji bez ładu i składu. Moim zdaniem napisany celowo i wymierzony w rowerzystów. Samochodoza
wypowiedź edytowano: 2021-07-11 21:13:56 przez: mse1
editor
miasto: Toruń
dołączył: 2007-08-10
dodano: 2021-07-12 15:21 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
W sumie to artykulik po prostu punktuje bubel prawny - rzeczywiście w PoRD jest mowa wyłącznie o ustępowaniu pieszym, a jadący UTO chociaż ma prawo być na chodniku i przejściu dla pieszych - pieszym nie jest. Ot, zapomniało się dopisać.

To taki sam bubel jak np. brak dopuszczenia ruchu hulajnóg elektrycznych w miejscu gdzie może jechać rower (np. tabliczka pod zakazem "nie dotyczy rowerów") czy absurdalne i martwe ograniczenie prędkości do 20km/h na jezdni. Inny (super-)bubel to brak ogólnego zakazu jazdy po jezdni hulajnogą elektryczną (która jest pojazdem, a jezdnia przecież jest definiowana jako przeznaczona do ruchu pojazdów).

Na razie jedyny ruch w temacie, jaki widzę, to projekt rozporządzenia MSWiA uprawniający Straszników Miejskich/Gminnych do mandatowania łamiących przepisy użytkowników UTO i hulajnóg elektrycznych.
miasto: Toruń
dołączył: 2011-06-28
dodano: 2021-07-13 04:45 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Dla nielubiących klikać: artykuł jest o tym, że użytkownicy UTO (urządzeń transportu osobistego — rolkarze, hulajnogiści itp.) nie są pieszymi, zatem wg przepisów nie mają pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.
Ani rolki ani hulajnogi nie są UTO (z wyjątkiem rolek napędzanych elektrycznie).

 • Rolki nienapędzane elektrycznie to UWR.
 • Rolki napędzane elektrycznie to UTO.
 • Hulajnogi nienapędzane elektrycznie to UWR.
 • Hulajnogi napędzane elektrycznie to hulajnogi elektryczne.
UWR
Zarówno rolki nienapędzane elektrycznie oraz hulajnogi nienapędzane elektrycznie to UWR, gdyż nie są napędzane elektrycznie, a więc nie spełniają definicji UTO (patrz: definicja UTO), a wspomagają ruch, spełniając definicję UWR (patrz: definicja UWR).

Piesi
Osoby poruszające się na UWR są pieszymi, gdyż znajdują się poza pojazdem (patrz: definicja pieszego), a UWR nie jest pojazdem, gdyż jest wprost wyłączony w definicji pojazdu (patrz: definicja pojazdu); czym osoby na UWR wyczerpują znamiona definicji pieszego.

Hulajnogi napędzane elektrycznie
Hulajnogi napędzane elektrycznie nie są UTO, gdyż są wprost wyłączone z definicji UTO (patrz: definicja UTO)

Definicje
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 2. pkt 18
pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 2. pkt 18a
urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 2. pkt 31
pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch;
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 2. pkt 47b
hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 2. pkt 47c
urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
Źródło: Dz. U. 2021 poz. 720 — najnowsza nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) po ostatnim tekście jednolitym (Dz.U. 2021 poz. 450)

Zakaz jazdy wzdłuż po przejściu
Wskazany niżej przepis (patrz: Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 26 ust. 3 pkt 3) wprost zabrania jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych wszystkim pojazdom. Żaden z wyjątków tam wskazanych nie dotyczy przejścia dla pieszych.

Nie wolno zatem poruszać się wzdłuż po przejściu dla pieszych ani hulajnogami elektrycznymi ani UTO, gdyż są to pojazdy. Wolno natomiast poruszać się wzdłuż po przejściu dla pieszych pieszym, którymi są osoby na UWR, jak typowi rolkarze czy hulajnogiści.

Przepis
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 26 ust. 3 pkt 3
Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2.
Źródło: D20210450Lj — najnowszy tekst ujednolicony ostatniego tekstu jednolitego ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

Wyjątki
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 33 ust. 6
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 33a ust. 2
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. art. 33b ust. 2
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
Źródło: D20210450Lj — najnowszy tekst ujednolicony ostatniego tekstu jednolitego ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

Podsumowanie
 • Osoby poruszająca się na UWR (m.in. typowi rolkarze, hulajnogiści):
  • są pieszymi
  • mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych
 • Osobom poruszającym się hulajnogami elektrycznymi oraz na UTO nie wolno:
  • jechać wzdłuż po przejściu dla pieszych
Komentarz
Problemem nie jest tutaj prawo, a brak umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozpowszechnianie fake newsów.
wypowiedź edytowano: 2021-07-13 07:42:57 przez: benio101
dołączył: 2021-04-23
dodano: 2021-07-13 18:35 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Pozostanę jednak przy stanowisku że lobby samochodowe na każdym kroku puszcza takie "artykuliki" w których najchętniej napisali by: Od dziś zakaz przekraczania jezdni zagrożony samosądem.

I jeszcze nowelizacja PoRD "prawo kierowcy do maczety" ;)
wypowiedź edytowano: 2021-07-13 18:47:16 przez: mse1
editor
miasto: Toruń
dołączył: 2007-08-10
dodano: 2021-07-15 23:32 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Zgoda, artykulik był o UWR a nie o UTO (zasugerowało mnie to "dla nielubiących klikać"). Na UTO, podobnie jak na rowerze, w ogóle zabraniają przejeżdżać przez pasy, więc nie ma o czym mówić (poza tym, że taki zakaz jest IMHO bez sensu).

Co do UWR, znowu jest bubel. Klauzula "poza pojazdem" docelowo dotyczy(ła) osób jadących pojazdem, które ten pojazd na jakiś czas opuściły i są w jego pobliżu. Ja osobiście bym się zgodził, że można tu zaliczyć wszystkich "ogólnie niebędących" w jakimkolwiek pojeździe, ale mogą tu być różne interpretacje...

Owszem, wg definicji jadąc UWR nie jest się "w pojeździe", ale też nie oznacza to automatycznie, że jest się "poza pojazdem", gdy takowego przecież w ogóle nie ma.

Potwierdza to bezpośrednie wymienienie w nowej wersji jako pieszego "osoby prowadzącej lub pchającej UWR":

Kod
za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej


Więc wcale nie jest tu oczywiste, że jadący na UWR jest pieszym, bo gdyby faktycznie taka była "intencja ustawodawcy", to by to było napisane wprost, tak jak dla przypadku pchania UWR albo (osobno wymienionej) jazdy wózkiem inwalidzkim.

Co do aktywności "lobby samochodowego" siejącego FUD, też to zauważyłem. Jestem na komórce zasypywany informacjami o "rowerowych i hulajnogowych przepisach i zasadach" i większość z nich to źródła typu auto*cośtam moto*cośtam i informacje są podawane wybiórczo, z naciskiem na zakazy a interpretacje są zawsze niekorzystne dla "niesamochodowych" :rolleyes:
wypowiedź edytowano: 2021-07-15 23:53:02 przez: editor
miasto: Toruń
dołączył: 2011-06-28
dodano: 2021-07-18 01:50 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Zgadzam się jak najbardziej z fragmentem dot. inwencji ustawodawcy, równocześnie podkreślając, że przedstawiłem surową literę prawa, bez domysłów i interpretacji.
dołączył: 2021-04-23
dodano: 2021-07-19 11:01 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym


Co do aktywności "lobby samochodowego" siejącego FUD, też to zauważyłem. Jestem na komórce zasypywany informacjami o "rowerowych i hulajnogowych przepisach i zasadach" i większość z nich to źródła typu auto*cośtam moto*cośtam i informacje są podawane wybiórczo, z naciskiem na zakazy a interpretacje są zawsze niekorzystne dla "niesamochodowych" :rolleyes:


Bardzo trafne podsumowanie które powinienem napisać pod linkiem. Czasami warto rozwinąć myśl aby nie wyjść na idiotę.
skator
dołączył: 2019-07-18
dodano: 2022-01-20 20:02 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
Cześć. Wie ktoś może, ile teraz wynosi mandat za nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe rowerowym? Do niedawna taka pozycja była w taryfikatorze (Dz.U.2013.1624 tabela B sekcja G) pod pozycją Lp. 70 "Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów" i było to wycenione na 350 zł a teraz... teraz nie widzę nic takiego. Nowelizacja Dz.U.2021.2484 wymieniła zawartość całej tabeli B (czyli wykroczenia drogowe), teraz jest w niej bardzo dużo (zarówno w sztukach jak i w złotówkach) o nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym a o nieustąpieniach rowerzystom jakoś nie mogę nic znaleźć. Na pewno źle szukam, proszę o (p)odpowiedź. :)
miasto: Toruń
dołączył: 2007-02-20
dodano: 2022-01-20 20:33 tytuł: Nowe Prawo o Ruchu Drogowym
"Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów" i było to wycenione na 350 zł a teraz... teraz nie widzę nic takiego. Aaaa, to dlatego przedwczoraj radiowóz wyjeżdżający z Kopernika na AL. JP II nie ustąpił mi pierwszeństwa na przejeździe. A ja "gupi" nie wiedziałem dlaczego. Ale pan przeprosił, chociaż tyle.
Dodaj odpowiedź »  |  Nowy temat »
     do góry »
Inne tematy z tego działu:
  Temat Założony Ostatnia wypowiedź
Wypadek na ciągu pieszo - rowerowym2022-04-22 12:56 pwb19862022-04-22 14:50 pwb1986
Nowe Prawo o Ruchu Drogowym2022-04-20 15:10 maatzey992022-04-20 20:10 trurl
Dziwna sytuacja drogowa.2022-04-20 15:11 maatzey992022-04-20 19:57 trurl
Nowe Prawo o Ruchu Drogowym2021-05-17 01:07 editor2022-01-20 20:33 julo
Parkowanie samochodów2010-04-20 18:13 stefanolszewski2021-01-30 23:13 pawelg1193
Dziwna sytuacja drogowa.2020-11-13 18:44 skator2020-11-25 06:10 editor
Ostre Koło2020-08-29 13:45 wawel6664202020-08-29 13:45 wawel666420
Zagadka2019-06-16 17:01 trurl2020-06-04 21:37 samolot
Lokalizator dla roweru2020-05-07 07:17 darot2020-05-09 14:35 benio101
Odzież rowerowa gdzie w Toruniu?2020-04-17 07:08 darot2020-04-17 14:44 goliat

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook