Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu

Toruń, 13 października 2009
RT 15/09

Pani
Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Uwagi do projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka” przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu w wielu miejscach jednoznacznie wskazuje, że głównym zagrożeniem dla warunków środowiskowych ww. miejsca jest zbyty duży ruch samochodowy. Tymczasem w projekcie uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu czytamy, że:

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 18.02-ZL 1 i 18.02-ZL 2 ustala się:
1) przeznaczenie: (..)
c) dodatkowo - dla terenu oznaczonego symbolem 18.02-ZL1 – parkingi leśne;

Prognoza oddziaływania na środowisko mówi o uporządkowaniu miejsc parkingowych, jednak tworzenie nowych parkingów zaleca wyłącznie poza granicą obszaru objętego planem, tymczasem teren oznaczony symbolem 18.02-ZL1 znajduje się w graniach planu.

Prognoza oddziaływania na środowisko zaleca ograniczanie ruchu samochodowego tymczasem wg projektu uchwały:

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.02-KD(D)1 (ul. Przysiecka) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: tereny komunikacji – publiczna droga dojazdowa,(…)
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:(…)
b) na odcinku od granicy obszaru objętego planem od strony ul. Szosa Chełmińska (poza
granicami obszaru objętego planem) do miejsca wskazanego na rysunku planu jako miejsce
zmiany przekroju drogi – przekrój uliczny,
c) minimalny przekrój uliczny – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, jednostronny chodnik,
jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa w rejonie wskazanym
na rysunku planu,
d) minimalna szerokość jezdni 6m, (…)
h) na odcinku od granicy obszaru objętego planem z kierunku wsi Przysiek (gm. Zławieś
Wielka) do miejsca wskazanego na rysunku planu jako miejsce zmiany przekroju drogi –
dopuszcza się przekrój drogowy;

Poszerzanie jezdni, wydzielanie chodnika i drogi rowerowej na odcinku ul. Przesieckiej od strony ul. Szosa Chełmińska jest sprzeczne z założeniem ograniczenia ruchu samochodowego. Szerszy przekrój jezdni i usunięcie z niej niechronionych uczestników ruchu spowoduje zwiększenie prędkości jadących samochodów oraz zwiększy liczbę osób, które będą chciały na Barbarkę dojechać samochodem. Poszerzenie jezdni do szerokości min. 6 metrów, a pasa drogowego do szerokości 10 metrów nie przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego co byłoby wskazane dla ochrony cennego przyrodniczo obszaru. Poszerzenie pasa drogowego z obecnych 4,20 – 5,40 metra do 10 metrów spowoduje konieczność ingerencji w przestrzeń lasu oraz zaburzy istniejący charakter przestrzenny.

Projekt uchwały stoi w sprzeczności z prognozą oddziaływania na środowisko. Według niej jedynym źródłem zanieczyszczeń dla tego obszaru są pojazdy spalinowe. Poszerzanie drogi dojazdowej spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego, wzrost zanieczyszczenia powietrza i wód gruntowych oraz zwiększenie hałasu.

Prognoza oddziaływania na środowisko zaleca postawienie na transport rowerowy i pieszy tymczasem zapisy projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni wskazują jednoznacznie na zwiększenie dostępności omawianych obszarów dla samochodowej komunikacji indywidualnej. Jakkolwiek koniecznym jest uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych na terenie omawianego obszaru, tym niemniej drogą donikąd jest zwiększanie ilości miejsc parkingowych na tym terenie, których jak pokazuje codzienność, zawsze jest zbyt mało.
Wskazanym - co być może nie powinno bezpośrednio wynikać z zapisów MPZP - jest wprowadzenie chociażby symbolicznych opłat za wjazd samochodem na teren objęty projektem uchwały i jednoczesne polepszenie dostępności tego terenu dla komunikacji pieszej i rowerowej od strony ul. Barbarka.

Zgodnie z proponowaną treścią projektu uchwały dla fragmentu ul. Barbarka objętego planem przewiduje się:
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 18.02-KDx1 (…)ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: tereny komunikacji – publiczny ciąg pieszo-jezdny,

Naszym zdaniem korzystniejszy byłby zapis: publiczny ciąg pieszo – rowerowy z warunkowym dopuszczeniem samochodów służb ratowniczych. O konieczności remontu nawierzchni ul Barbarka postulowaliśmy w lipcu br. ( pismo: RT 10 /09).
Dziwi też brak zapisów w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących transportu zbiorowego, w tym komunikacji autobusowej i szynowej, jako alternatywy dla zbyt dużego ruchu samochodowego.

Naszym zdaniem zaproponowany kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu wymaga istotnych korekt, a jego wprowadzenie w obecnym kształcie przyczyni się do dalszej degradacji przyrodniczej tego obszaru. Prosimy o ponowne przeanalizowanie prognozy oddziaływania na środowisko i zapisów zawartych w projekcie uchwały oraz odniesienie się do uwag zawartych w naszym piśmie.

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

Otrzymują:
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
Pan Waldemar Przybyszewski – Przewodniczący Rady Miasta Torunia


wyedytowano: 2009-10-14 22:24
aktywne od dnia: 2009-10-14 22:10
drukuj  
Komentarze użytkowników (11)
macias, 2009-10-15 11:53:56
W pelni sie zgadzam -- "ulepszanie" terenu przez zwiekszanie parkingow i udroznianie ulic powoduje to, ze tym bardziej zwieksza sie ruch i sprawa wraca do punktu startowego, tylko teraz juz wiecje powierzchni jest zmarnowane pod ruch samochodowy.
julo, 2009-10-15 14:52:30
Chcą zarżnąć Barbarkę i tyle! A niby kto będzie korzystał z drogi rowerowej od szosy do Barbarki. Przecież ta szosa, po remoncie, nie nadaje się do jazdy rowerem. Kiedy były dziury, yo przynajmniej samochody i motocykle keźdz9iły niezbyt szybko. Teraz to tor wyścigowy. Żeby skorzystać ze wspomnianej DR trzeba tam dojechać szosą. Ja, chociaż do strachliwych nie należę, boję się jechać tą szosą. Poroniony pomysł z tymi parkingami i DR. Ukłon w stronę samochodów i nic więcej. O wypoczynku na Barbarce zapomnijmy.
zosia, 2009-10-15 20:09:30
Mnie tylko bardzo dziwi ze na starówkę wszyscy muszą dreptać (z uwagi na zamykane dla ruchu ulice i odległe parkingi) pieszo  , a na barbarce parkingi muszą być tuż nad stawem. Ponieważ nie każdy jest rowerzystą lub piechurem więc niech będzie niewielka ilość miejsc parkingowych blisko polany (żeby starsi i niepełnosprawni mogli dojechać)ale pozostałe powinny być tuż przy szosie a dalej tak jak jest tylko z ograniczeniem prędkości samochodów do 30 km/godz.
sawer, 2009-10-16 15:34:29
Zostanie tylko hotel i bagno z oczka wodnego.Niech te darmozjady zrobią sobie i ludziom parkingi na starówce i w swoich urzedach. I niech zabiorą ten park linowy a las zostawią w spokoju.
malgosia, 2009-10-16 15:59:26
Dla urzędników dzikie tłumy i mnóstwo samochodów to znak że z powodzeniem "zrewitalizowali" Barbarkę  :[] Miejsce bije rekordy popularności, a to że przy takim intensywnym użytkowaniu znikną główne walory tego miejsca to już ich guzik obchodzi.
arkady, 2009-10-16 22:25:33
Miło wspominam wizyty na Barbarce 15-20 lat temu,spokój,ruch znikomy.To było miejsce gdzie po całym dniu "rowerowania" można było w ciszy odpocząć.Nawet jak byli jacyś ludzie to rozmawiali ze sobą szeptem:)by nie mącić tej ciszy.Teraz zaglądam tam rowerem od jesieni do wiosny.Latem omijam z daleka.No i ta droga z asfaltem,tragedia!!
pietruch, 2009-10-18 13:59:03
Główny cel uchwalenia MPZP jest sprytnie ukrywany...
"c) dodatkowo - dla terenu oznaczonego symbolem 18.02-ZL1 – parkingi leśne;"

"dodatkowo" i jeszcze wymieniane jako ostatni punkt...
edijoe, 2009-10-19 00:52:06
Tak to jest, że celem wydawania przez miasto pieniędzy jest polepszenie dostępności "terenów rekreacyjnych". Szkoda tylko, że urzędnicy automatycznie przyjmują, że dostęp = jak najszybszy dojazd samochodem... I pomijają inne sposoby dostania się na Barbarkę ignorując jednoznaczną ocenę wpływu ruchu samochodowego na jakość wypoczynku na Barbarce.

Park linowy, hotel (ale nieduży) na miejscu, mała gastronomia, sklepik czy plac zabaw - to kroki w dobrym kierunku. To kontynuacja rozrywkowej funkcji "lasu miejskiego" - tak jak to było przed wojną np. na Barbarce i Zieleńcu, a nie tworzenie rezerwatu przyrody  :) Wypożyczalnia rowerów to genialny pomysł, podobnie jak "leśne szkoły" dzięki którym dzieci mogą niekiedy pierwszy raz w życiu przedreptać parę kilometrów podmiejskim lasem (m.in. dlatego dowożenie ich "pod próg" autobusem jest bez sensu...)

Droga asfaltowa do szosy na Różankowo jest w obecnym kształcie jeszcze dość spokojna - jeżdżę przez Barbarkę kilka razy w tygodniu i wieczorami np. spotykam tam często rolkarzy. Dresowozy tylko sporadycznie widziałem, a z wyścigów jedynie ślady spalonych gum po "bączkach". Obawiam się jednak, że to się zmieni po poszerzeniu jezdni i będzie można spotkać niejednego debila jadącego >150km/h i udającego Hołowczyca.

Dodatkowy parking - jest potrzebny, bo "w szczytach" kolejki samochodów zajmują większość asfaltówki, ale wydzielenie drogi rowerowej to już zaprzeczenie "dojazdowości" tej trasy. Powinno być tam po prostu ograniczenie do 30km/h, oraz progi zwalniające ruch - oczywiście z przepustami dla rolkarzy/rowerów  ;)

Odległość od Barbarki do szosy to 1300m i przejazd z prędkością 30km/h trwa zaledwie o 2 minuty dłużej niż rajd 100km/h   :J Podobnie "pojemność" terenu rekreacyjnego na Barbarce absolutnie nie wymaga zwiększania przepustowości (prędkości podróżnej) drogi dojazdowej - jedyny powód dla ew. poszerzania jezdni to umożliwienie bezpiecznego mijania się oraz ułatwienia ruchu pieszych, rolkarzy i rowerów.

Najważniejsze to uspokojenie ruchu - zarówno na poszerzonej asfaltówce, jak i leśnych ścieżkach. Czyli prędkośc max. 30km/h ale także skuteczne wyłapanie quadów, motocyklistów i samochodów w lesie...
pawel, 2009-11-03 20:59:21
a w okolicach Barbarki przygotowane jest - już od dłuższego czasu zresztą - miejsce pod parkingi: http://rowerowytorun.com.pl/upload/Image/rozne/parking-barbarka.jpg

gdyby miejscowy plan zakładał parkingi tylko w tym pasie to byłoby pół biedy, jednak każdy z Was kto przeczytał plan wie, że na parkingi można będzie przeznaczyć duuuużo większy teren.
asiao-o, 2009-11-20 13:17:17
Kilka informacji na temat naszych uwag wniesionych w powyższym piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 17 listopada na spotkaniu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dowiedzieliśmy się, że Prezydent odrzucił nasze uwagi, jednak doprecyzowany będzie zapis dla terenu oznaczonego symbolem 18.02-ZL1, że na parkingi leśne przeznaczony będzie tylko obecnie zagospodarowywany pas pod linią energetyczną, a nie cały obszar.
Niestety zapis dotyczący poszerzenia ulicy Przysieckiej pozostanie niezmieniony, gdyż jest to droga gminna, która musi spełniać powyższe parametry.
Oczywiście jeśli w przyszłości zostanie opracowany projekt przebudowy tej ulicy, będziemy starali się, aby był on jak najlepiej dostosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów i nie polegał na wyrzuceniu niechronionych użytkowników ruchu z jezdni, tym samym zapewniając dogodny dojazd tylko samochodom osobowym.
Uważam, że poszerzenie drogi w żaden sposób nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Barbarki, bo jej teren się nie powiekszy i nawet najszersza droga nie da gwarancji, że będzie gdzie pozostawić auto.
Rozwiązaniem może być zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów komunikacji miejskiej, zapewnienie dogodnego dojazdu rowerem ulicą Barbarka od strony ulicy Polnej i kampanie informacyjne, zachęcające do wybrania właśnie tych środków transportu.
pietruch, 2009-11-21 14:39:18
Ciekawe czy faktycznie droga ta musi spełniać te parametry. Wg. rozporządzenia ministra droga musi mieć parametry w zalezności od klasy drogi (lokalna, główna, itd.) a nie od tego czy jest gminna, czy wojewódzka np.(?)
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook