Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do budowanej drogi rowerowej w ciągu ulicy Skłodowskiej - Curie od ul. Bukowej do ul. Olsztyńskiej + odpowiedź

Toruń, 03. 10. 2007r.

RT 27 /07
 
Pan

Andrzej Glonek

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

 

Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowy Toruń mam kilka uwag dotyczących budowanej drogi rowerowej w ciągu ulicy Skłodowskiej - Curie od ul. Bukowej do ul. Olsztyńskiej.

Najpoważniejszym błędem projektowym jest brak wytyczenia drogi rowerowej po obu stronach jezdni, przy nowo wykonywanym fragmencie drogi, w pobliżu budowanego sklepu wielkopowierzchniowego. Rowerzysta pragnący dojechać - zgodnie z PoRD - z ulicy Olsztyńskiej na Skłodowskiej – Curie będzie musiał czterokrotnie przejeżdżać przez szeroką – w tym trzykrotnie przez czteropasmową - jezdnię kilkakrotnie czekając na światłach. Gdyby wybudowano drogę rowerową po dwóch stronach ulicy – jak to ma miejsce chociażby przy ul. Olsztyńskiej – tego problemu by nie było: rowerzysta miałby szybką i prostą drogę do pokonania. Brak ścieżki dla rowerów przy dużej części południowego odcinka budowanej drogi będzie miał poważne konsekwencje. Naruszony został w ten sposób „Program pięciu wymogów” stanowiący podstawę „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia”, a konkretnie zapisy dotyczące:

  • Bezpośredniości: „poruszanie się na rowerze nie może pociągać za sobą długich objazdów. Trasy rowerowe powinny wręcz być krótsze, niż samochodowe(…).”,
  • Wygody: „poruszanie się na rowerze nie może powodować u użytkowników niepotrzebnego stresu ani wysiłku fizycznego. Rowerzysta nie może być zmuszany do nieustannego hamowania i ruszania z miejsca (...).” ,
  • Bezpieczeństwa: „ruch rowerowy nie powinien kolidować z ruchem zmotoryzowanym ani ruchem pieszym. Należy minimalizować obszary kolizji(…)”.

Na budowanym odcinku ulicy Skłodowskiej – Curie będzie występować duże natężenie ruchu samochodowego. Bliskość dużego sklepu, licznych hurtowni i zakładów pracy spowoduje, że ilość samochodów korzystających z tej drogi będzie wysoka. Wbrew wszelkiej logice rowerzysta zmuszany będzie do kilkukrotnego przekraczania jezdni. Konsekwencja błędnego zaprojektowania drogi dla rowerów będzie wykorzystywanie przez rowerzystów – niezgodnie z prawem - wąskiego chodnika. Obok tego chodnika winna przebiegać na całej długości droga dla rowerów, aby dojazd z Rubinkowa 3 i ze Skarpy do Elany, czy dalej na ul. Polną, odbywał się w jak najbardziej komfortowych warunkach. Szczególnie, że powstająca droga dla rowerów w „Programie komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” ujęta jest jako główna. Argumentem przeciwko wytyczeniu w tym miejscu drogi dla rowerów nie mogą być plany stworzenia w przyszłości (bliskiej?, dalekiej?) pętli tramwajowej po południowej stronie Skłodowskiej-Curie.  

Aby rower był w pełni konkurencyjnym dla samochodu środkiem transportu musi mieć stworzone odpowiednie warunki. Zrealizowana inwestycja przy ulicy Skłodowskiej-Curie nie będzie przyjazna rowerzystom. W związku z wyżej zasygnalizowanym problemem pragnę uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

·        Dlaczego projekt nie uwzględniał budowy drogi dla rowerów przy całej długości południowej ulicy? Czy przeanalizowana została celowość wytyczenia tak wielu przejazdów rowerowych? Czy przy projektowaniu zadania zostały przeanalizowane główne trasy komunikacyjne rowerzystów?

·        Czy jest możliwe w najbliższej przyszłości wytyczenie drogi dla rowerów na całym odcinku południowym budowanej drogi?

To najpoważniejszy, ale nie jedyny błąd prowadzonej inwestycji. Jako, że budowa nowego odcinka ul. Skłodowskiej-Curie wciąż trwa, skoncentruje się na ukończonym fragmencie przy istniejącym odcinku drogi.

·        Droga rowerowa miała być poprowadzona do ul. Bukowej. Niestety zakończona została kilkadziesiąt metrów przed ul. Bukową, gdyż na drodze ekip remontowych pojawiły się krzaki.

·        Droga rowerowa wykonana została z kostki betonowej (na całej długości), według obowiązujących standardów: „nawierzchnia dróg rowerowych powinna być wykonana z mas bitumicznych o wysokim standardzie równości na podbudowie z kruszywa naturalnego, zagęszczanego mechanicznie i stabilizowanego, o grubości co najmniej 10 centymetrów w obrzeżach lub krawężnikach betonowych.”

·        Nie odseparowano wyraźnie ciągu pieszego od ciągu rowerowego, nie dokonano – zgodnie ze „Standardami” – obniżenia drogi rowerowej w stosunku do chodnika o około 3- 5 cm.

·        Drzewa znajdują się w polu skrajni drogi rowerowej.

·        Nie zachowano odpowiednich promieni łuków: droga rowerowa zakręca na przejazd dla rowerów pod kątem 90 stopni; na dodatek zawężona jest z 2.60m do 1.80m.

Konieczne będzie dobre oznakowanie pionowe i poziome wyremontowanego odcinka. Przy wyjeździe z hurtowni materiałów budowlanych niezbędne może okazać się postawienie lustra, aby kierowcy widzieli, czy nie nadjeżdża rowerzysta. W tym miejscu jest bardzo ograniczona widoczność.

Obawiam się, że jest już za późno na jakiekolwiek zmiany w realizowanej inwestycji przy ul. Skłodowskiej-Curie. Niestety w dalszym ciągu powstająca infrastruktura rowerowa jest niskiej jakości. Szkoda, że w Toruniu jedynie się mówi o konieczności tworzenia przyjaznej rowerzystom infrastruktury. Mam nadzieje, że sytuacja ta ulegnie zmianie, jednak szkoda będzie błędnie zrealizowanych zadań, które pozostaną na wiele lat.

Korzystając z okazji przypominam, że nie uzyskałem odpowiedzi na pismo RT 26 /07 z uwagami do projektu drogi rowerowej w ciągu ul. Przy Kaszowniku oraz w ciągu ul. Warneńczyka. Mam nadzieję, że uwagi te zostaną uwzględnione. Jednocześnie zapewniam o chęci współpracy Stowarzyszenia Rowerowy Toruń z jednostkami odpowiedzialnymi za budowę infrastruktury rowerowej w naszym mieście.

Więcej informacji i zdjęć dotyczących wyżej opisanej inwestycji na stronach internetowych stowarzyszenia pod adresem: http://rowerowytorun.com.pl/rowerowy-bubel-na-sklodowskiej-curie,183,l1.html

 
Paweł Wiśniewski
 
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”
 
Załączniki:
  1. Zdjęcia
 
Do wiadomości:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
dołączone zdjęcia:
Chodnik wzdłuż południowego odcinka drogi obok którego winna zostać poprowadzona droga dla rowerów.Ograniczona widoczność drogi rowerowej dla kierowców wyjeżdżających z hurtowni budowlanej. Niezbędne wyraźne oznakowanie poziome, dla zapewnienia bezpieczeństwa warto postawić lustro.

 Istnieje potencjalna możliwość parkowania na drodze dla rowerów, konieczne mogą okazać się słupki uniemożliwiające wjazd samochodom.Widoczne na zdjęciu krzaki uniemożliwiły wykonanie drogi dla rowerów.

MZD-PRI-4/5540/23/07
Toruń 17 października 2007r.

Pan
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


W odpowiedzi na pismo RT 27/07 z dnia 03.10.2007, Miejski Zarząd Dróg informuje, że węzeł drogowy wykonywany na użytek oddawanego przy ul. Chrzanowskiego sklepu wielkopowierzchniowego Makro Cash and Carry, został zaprojektowany i wykonany na zlecenie inwestorów Makro.

Inwestycja tego rodzaju zawsze jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy potrzebami miasta, jako właściciela terenu atrakcyjnego dla inwestora, a możliwościami finansowymi i ambicjami inwestora, którym jest właściciel Makro Cash and Carry. Nie wszystkie życzenia i potrzeby miasta mogły być w pełni zrealizowane przez inwestora, bo negocjacje dotyczyły sporych nakładów, jakie musiał inwestor przewidzieć, wykonując węzeł dla dogodnego dojazdu do centrum handlowego.

W naszej opinii, choć przejazd rowerem przez węzeł jest nieco skomplikowany, daje jednak znacznie lepszą możliwość skomunikowania ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Olsztyńską niż w przypadku przejazdu przez ul. Barwną.

Niezależnie od tego, przyjmując Pana uwagi dotyczące węzła drogowego w okolicach ul. Chrzanowskiego, przekazaliśmy je inwestorom z prośbą, by rozważyli możliwość dokonania pewnych korekt w trakcie realizacji węzła.

Dyrektor

Andrzej Glonek

 wyedytowano: 2008-04-03 19:21
aktywne od dnia: 2007-10-20 18:56
drukuj  
Komentarze użytkowników (8)
chester, 2007-10-04 02:19:08
Żenada. Czy ten dokument określający standardy budowania dróg rowerowych ma jakąś moc urzędową? Bo to się kwalifikuje do prokuratora.
A nieodpowiadanie na pisma urzędowe jest podstawą do wystąpienia do Sądu Administracyjnego, tyle że w Polsce w praktyce trzeba mieć pieczątkę 'wpłynęło dnia...' bo udowadnianie wpłynięcia emaila jest praktycznie niewykonalne.
pawel, 2007-10-21 15:04:35
większość naszych pism ma pieczątkę wpłynęło dnia  ;) jednak na wiele pism nie dostaliśmy odpowiedzi. w każdym bądź razie pamiętamy o tym.
lars, 2007-10-24 23:37:17
Jako "szalony" i przygotowany na wszystko cyklista jestem szczęśliwy widząc nowy kawałek ścieżki rowerowej. Aczkolwiek mogło być lepiej. A tak poza tym nie wiem dlaczego wszyscy psioczą na kostkę betonową? Jest lepsza od dużych płyt chodnikowych. Ma też plusy względem asfaltu...
pawel, 2007-10-25 00:09:02
tak kostka betonowa jest lepsza również od nawierzchni żwirowej.hihi! ale od asfaltu?? lars napisz mi proszę w czym to kostka jest lepsza od dobrze położonego asfaltu, a skoro jest lepsza czemu na zachodzie buduje sie z asfaltu, a nie z kostki? czyżby tam się nie znali??

jak maja budować takie "śmieszki" jak na curie - Skłodowskiej to niech wcale nie budują. marnują tylko kasę i pośrednio zmuszają rowerzystów do łamania prawa.
lars, 2007-10-25 14:57:00
Znajdz chodniki, pewno też i ścieżki rowerowe w Toruniu gdzie były prowadzone prace remontowe ( wykopy itp ). I jak wyglądają te drogi po ich zakończeniu. Kolejna łata wyżej albo niżej. A kostkę można zawsze równo położyć w tym samym miejscu.
Faktem jest że asfalt byłby najlepszy ale...
"jak maja budować takie "śmieszki" jak na curie - Skłodowskiej to niech wcale nie budują"-----nie no  ! nie masz racji Pawle. pozdro
pawel, 2007-10-25 15:23:10
czy nie mam racji? lepiej gdybyś napisał: mam inne zdanie. racja to pojęcie względne. zdecydowanie wolałbym jechać ulicą niż pseudo ścieżką która nakazuje 3 krotnie przekraczać jezdnię na światłach "przyciskowych". zamiast jechać 30 sekund, rowerzysta będzie jechał 5 minut. świetne rozwiązanie. ale w papierah ilość kilometrów drogi rowerowej wzrosła. sukces propagandowy jest  :jezyk
to że firmy remontowe nie potrafią położyć równo asfaltu to wina firm remontowych a nie asfaltu. poza tym nie widziałem jeszce naprawdę dobrze położonej w toruniu ścieżki z kostki, która po roku, dwóch nie zapadałaby się.
wytłumacz mi proszę jeszcze jedno: dlaczego na zachodzie buduja drogi rowerowe z asfaltu, a nie z kostki?? nie lepiej korzystać z doświadczeń państw bardziej cywilizowanych niż śilić się na "własne" rozwiązania? czyt. lobbing firm budowlanych/remontowych i producentów kostki?? zobacz na gdańsk, tam budują świetne drogi z asfaltu. i nikt nie narzeka że nie są z kostki hihi!
lars, 2007-10-25 17:26:11
a ja wolałbym jechać chodnikiem niz ulicą w takim przypadku.
No nie żartuj nie znasz drogi która by się zapadła po 2 latach???
przesadziłeś. Ja nie znam  , a jeżdże bardzo dużo po Toruniu. Jakaś się pewno znajdzie.
A dlaczego kostka nie asfalt? pewno cena tego drugirgo.
A propos Gdańska!! główna promenada z Gdańska do Sopotu i kawałeczek dalej jest z kostki. hihi!
pawel, 2007-10-25 17:50:47
masz rację, tylko że ta główna promenada jest już stara, wybudowano ją przed wprowadzeniem Gdańskiego Projektu Rowerowego i w planach mają kapitalny remont łącznie z wymianą nawierzchni  :P
patrz na nowopowstające ścieżki a nie podawaj wyjątków. na dodatek starych hihi!
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook