Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie braku odpowiedzi na pismo RT odnośnie standardów dla infrastruktury rowerowej budowanej w regionie przy udziale środków unijnych + ODPOWIEDŹ

RT 24/2013

Toruń, 30 października 2013 r.

 

Pan Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

W związku ze złożeniem pisma RT 12/2012>> z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie celowości opracowania standardów dla infrastruktury rowerowej powstającej przy współudziale unijnych środków finansowych pochodzących z RPO proszę o pisemną informację:
1. dlaczego stowarzyszenie nie otrzymało odpowiedzi na przedmiotowe pismo w określonym ustawowo terminie;
2. czy i jakie działania podjęto na rzecz opracowania/wprowadzenia standardów o których mowa w przedmiotowym piśmie.

 


Z poważaniem


Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

 

Załącznik:
1. Kserokopia pisma RT 12/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a
 


ODPOWIEDŹ


 

Toruń, 19 listopada 2013 r.

OR-II-P.1510.49.2013

 

Pan
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie celowości opracowania standardów dla infrastruktury rowerowej powstającej przy współudziale unijnych środków finansowych wyjaśniam jn.

Standardy techniczne dla wojewódzkich dróg samorządowych zostały przyjęte na posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 listopada 2012 r. Obejmują one również infrastrukturę towarzyszącą związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego w zakresie separacji ruchu rowerowego i pieszego. Standardy zostały opracowane w trzech kategoriach w zależności od średniodobowego obciążenia ruchem dla danej drogi.

Infrastruktura towarzysząca przy przebudowie nowych dróg jest natomiast projektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a sposób ich realizacji jest niestety uzależniony od posiadanych środków zwłaszcza na wykupy gruntów od prywatnych właścicieli. Kwoty te są niejednokrotnie tak wysokie, że w niektórych wypadkach przewyższają koszt samych inwestycji. Nadmieniam, że Zarząd Województwa wyznaczył te standardy wyłącznie dla dróg wojewódzkich, a nie powiatowych czy gminnych.
Przy ocenie i zatwierdzaniu projektów dróg rowerowych uwzględniane są obowiązujące przepisy w zakresie oznakowania oraz dobre praktyki szeroko dostępne w literaturze i na stronach internetowych organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Nadmieniam, że przepisy prawa w tym zakresie są niespójne. Brak jest licznych rozporządzeń wykonawczych, a ewentualne ustalone standardy kolidują z planowanymi zmianami.

Ponadto wyjaśniam, że z treści pisma z dnia 12 listopada 2012 r., znak: RT 12/2012, wynika, iż stanowi ono ofertę, względnie list intencyjny o współpracy przy planowaniu,'projektowaniu i wykonywaniu planowanych tras rowerowych, i nie wynika z niego fakt konieczności udzielenia informacji, czy odpowiedzi.

Ponadto informuję, że w przypadku ponownego wystąpienia w powyższej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia zgodnie z treścią artykułu 239 K.p.a (Dz. U. z 2013 r, poz. 267) może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Z poważaniem

Wicemarszałek Województwa

Darusz Kurzawa

 wyedytowano: 2014-03-02 00:20
aktywne od dnia: 2013-11-03 00:29
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook