Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest czwartek 06 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie miasta Torunia

4. Wybór priorytetów i etapy realizowania zaplanowanych tras

Przy określaniu etapów realizacji proponowanej koncepcji sieci dróg rowerowych najważniejszym priorytetem było tworzenie zamkniętych ciągów poszczególnych tras rowerowych, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu już istniejących tras oraz wzięciu pod uwagę największych skupisk źródeł i celów ruchu rowerowego. Wzięto również pod uwagę obecne i przyszłe plany realizacyjne infrastruktury drogowej miasta Torunia. Wynika to z faktu, iż trasy rowerowe prowadzone są przede wszystkim wzdłuż ciągów dla pojazdów silnikowych.

Podział na etapy realizacyjne omawianej koncepcji przedstawiono w tabeli 4.1 oraz na rys. 4.1. Natomiast na rys. 4.2 - 4.5 przedstawiono uzyskany kształt sieci rowerowej po realizacji poszczególnych jej etapów. Przy czym należy zaznaczyć, iż wszystkie lokalne trasy rowerowe powinny być realizowane równocześnie z przebudową danej, czy przy realizacji strefy ruchu uspokojonego w danym obszarze miasta (dlatego też trasy lokalne trudno jest etapować, autorzy założyli iż ich realizacja będzie postępowała w miarę możliwości finansowych MZD bez precyzowania konkretnych terminów). Taki sposób realizacji wielu dróg rowerowych jest już realizowany przez MZD, co zasługuje na podkreślenie i świadczy o dużym zrozumieniu przez Pracowników tego Zarządu zagadnień związanych z problematyką brd.

Tabela 4.1 Projektowana długość poszczególnych typów dróg rowerowych (z uwzględnieniem istniejących tras)

Z powyższego zestawienia wynika, że   główny wysiłek   inwestycyjny związany z rozwojem sieci ruchu rowerowego zaplanowano na najbliższe lata, tj. do roku 2011. Tylko realizacja nielicznych elementów układu rowerowego odsunięta jest na dłuższy horyzont czasowy, co wynikało z konieczności zharmonizowania ich budowy z budową całego układu drogowo – ulicznego. Zakłada się, że szybki rozwój sieci dróg rowerowych wpłynie pozytywnie na kreowanie proekologicznej polityki miasta.   Warunkiem niezbędnym osiągnięcia zakładanego celu, czyli spowodowania, że coraz więcej podróży w mieście będzie się odbywało za pomocą roweru, jest budowa dróg rowerowych o wysokim standardzie, a więc o bardzo dobrej jakości nawierzchni, oświetlenia i oznakowania.

5. Plan finansowy na lata 2006-2015

W celu określenia kosztów budowy zaplanowanych tras rowerowych oszacowano koszty wybudowania 1 metra kwadratowego nawierzchni ścieżki rowerowej przyjmując następujące założenia:

-        ceny jednostkowe na podstawie informatora o cenach czynników produkcji BISTYP II półrocze 2004 r.

-        konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:

-      podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie i stabilizowanego - 15 cm,

-        masa bitumiczna - SMA - 4 cm,

-        obrzeże krawężnikowe po obu stronach ścieżki.

Koszty budowy wynoszą:

-        z uwzględnieniem rozbiórki istniejącej nawierzchni (~20 cm) - 130 zł/m2,

-        bez rozbiórki - 82 zł/m".

Szacunkowy koszt budowy dróg   rowerowych   (klasy   głównej   i   zbiorczej)   dla poszczególnych etapów ich realizacji wynosi:

-          2,87 mln zł - do 2006 roku,

-          8,22 mln zł - lata 2007 - 2008,

-          11,24 mln zł - lata 2009 - 2011,

-          1.90 mln zł - lata 2012 – 2015

Natomiast łączny koszt realizacji całego układu wynosi 24,24 min zł.

Należy zaznaczyć, że ogólna planowana długość dróg rowerowych w mieście będzie większa, od wskazanych w powyższym zestawieniu, gdyż omawiany układ nie obejmuje dróg rowerowych w strefach ruchu uspokojonego.Kierownik pracy:

prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek
dr inż. Grzegorz Bebyn
dr inż. Jacek Chmielewski
dr inż. Jan Kempa
mgr inż Mieczysław Pawłowski
mgr inż. Marek Stanek

Współpraca:

Burchardt Wojciech
Ramza Adam
Sarbiewska Joanna
Strzyż Lukasz
Szczuraszek Paweł
Szymczak Łukasz
Fundacja ATR - Katedra Budownictwa Drogowego

Koncepcja sieci tras rowerowych na terenie miasta Torunia

Bydgoszcz, grudzień 2005


wyedytowano: 2008-02-08 18:53
aktywne od dnia: 2007-12-20 16:59
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook