Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. "Ochrona i promocja zdrowia" ogłoszonego przez kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski + ODPOWIEDŹ

RT 06/10
Toruń, 23 lutego 2010 r.

Pan
Piotr Kryn
Dyrektor Departamentu Zdrowia
i Nadzoru Właścicielskiego

W związku z ogłoszeniem wyników otwartego konkursu ofert nr 13/2010 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą nr 14/161/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 roku chcielibyśmy zgłosić poniższe uwagi w związku z odrzuceniem naszej oferty ze względu na niezgodność budżetu zadania z wymogami formalnymi regulaminu.

Rozdział III Regulaminu otwartego konkursu ofert nr 13/2010 punkt 8 podpunkt 9 brzmi: „Z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert 13/2010 nie mogą być pokrywane wydatki: poniesione na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników realizowanych przedsięwzięć.”

Nasz projekt „Rowerem zdrowiej na Barbarkę” zakładał zakup cukierków, batoników oraz wody mineralnej jako nagród dla osób przyjeżdżających na Barbarkę rowerem, ale nie jako wyżywienie, które rozumiemy jako koszt obiadu bądź kolacji dla uczestnika projektu.
Tymczasem koszt zakupu cukierków, batoników i wody mineralnej zakwalifikowali Państwo jako wydatek na wyżywienie.

W związku z tym chcemy wyrazić żal, że Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego nie udziela informacji o błędach w kosztorysie, które zostały zauważone podczas sprawdzania wniosków, co jednocześnie uniemożliwia organizacjom dokonanie korekt we wniosku. Informacja, że potraktowali Państwo batoniki, cukierki i wodę jako wyżywienie pozwoliłaby nam zmienić kosztorys i zamiast słodyczy rowerzyści otrzymaliby jako nagrody np. opaski odblaskowe bądź naklejki. Tymczasem zamiast informacji o możliwości korekty uznali Państwo nasz projekt za niewarty wsparcia. Analizując WYNIKI>> konkursu można ponadto zauważyć, że wiele organizacji ubiegających się o dotację od Państwa miało problem z odpowiednim wypełnieniem wniosków.

W związku z tym prosimy o odpowiedź, na jakiej podstawie zakup batoników, cukierków i wody został uznany za koszt wyżywienia uczestników, szczególnie że we wniosku napisane było, że jest to forma nagrody dla uczestników i nie było tam ani słowa o kosztach wyżywiania.

Prosimy również o większą elastyczność w ocenianiu wniosków konkursowych składanych przez organizacje pozarządowe w latach następnych i dostosowanie regulaminu do realiów, w których funkcjonują organizacje pozarządowe.


Z poważaniem
Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

Otrzymują:

1. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego
2. Pani Ewa Głodowska – Morawska – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi


ODPOWIEDŹ
Toruń, dnia 26 lutego 2010 r

ZD.I. 3340-5-14/2 010

Pani
Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie„Rowerowy Toruń"

W odpowiedzi na pismo znak RT 06/10 z dnia 23 lutego 2010 roku informuję, iż podstawą odrzucenia oferty projektu pn. „Rowerem zdrowiej na Barbarkę" było uwzględnienie w kosztorysie zadania kosztów zakupu cukierków, batoników oraz wody mineralnej. Tymczasem zgodnie z rozdziałem III Regulaminu otwartego konkursu ofert nr 13/2010 ustęp 8 punkt 9 z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert 13/2010 nie mogą być pokrywane wydatki poniesione na wyżywienia i zakwaterowanie uczestników realizowanych przedsięwzięć. Za koszty wyżywienia uznano wszystkie wydatki związane z  zakupem produktów spożywczych z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez uczestników projektu.

W odpowiedzi na zarzut dotyczący faktu, iż Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego nie udziela informacji o błędach w kosztorysie na etapie sprawdzania wniosków pragnę poinformować, iż zgodnie z Kartą oceny zadania stanowiącą załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/1493/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  dnia 24 listopada 2009 r. wyróżniamy dwa rodzaje kryteriów oceny formalnej - podlegające i niepodlegające uzupełnieniu w trakcie postępowania konkursowego. Wśród wymogów formalnych, co do których nie można dokonywać korekt, a ich niespełnienie jednocześnie dyskwalifikuje ofertę z  oceny merytorycznej jest niezgodność budżetu zadania
z Regulaminem konkursu.

Dyrektor
Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego
Piotr Kryn


wyedytowano: 2010-03-03 22:39
aktywne od dnia: 2010-03-03 22:39
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook