Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 19 września 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo numer 2 do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie likwidacji przejazdu rowerowego przez ulicę Przy Skarpie w Toruniu + ODPOWIEDŹ

SRT 9/2021

18.06.2021 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przy Skarpie oraz Konstytucji 3 Maja Stowarzyszenie Rowerowy Toruń dnia 9.03.2021 r. wystosowało do Pana pismo (znak SRT 4/2021), w którym wskazano, że przedmiotowa zmiana pogarsza warunki ruchu rowerowego na ważnej trasie rowerowej, a oczekiwana poprawa bezpieczeństwa jest wysoce dyskusyjna.

W odpowiedzi z dnia 9.04.2021 r. (sygnatura WGK-TD.7223.24.2021.RS) czytamy, że „zmiana organizacji ruchu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ponieważ w obecnym rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przejścia lub przejazdu przez dwa pasy ruchu o tym samym kierunku jazdy co w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo.” Naszym zdaniem wprowadzona zmiana poprawia tylko jeden aspekt bezpieczeństwa ale jednocześnie pogarsza inne. Co najważniejsze, zmiana nie zmniejszyła liczby punktów kolizyjnych pomiędzy rowerzystą a kierującym pojazdem.

Należy pamiętać, że zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia poza bezpieczeństwem ruchu na głównych trasach rowerowych należy również zapewnić szereg innych wymagań. Zgodnie z zasadą bezpośredniości należy unikać niepotrzebnego wydłużenia trasy, co w tym przypadku nastąpiło poprzez wyznaczenie trasy dookoła skrzyżowania, zamiast najkrótszą drogą. Trasa powinna również zapewniać wygodę jej użytkownikom.

Nie można również zapomnieć, że tragiczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Przy Skarpie oraz Konstytucji 3 Maja w Toruniu z września 2016 r. z udziałem rowerzystki nie był wynikiem funkcjonowania złej organizacji ruchu drogowego, a wynikał wprost z nieustąpienia pierwszeństwa przez kierującego pojazdem (autobus MZK). Niestety nie istnieje idealny środek na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stosowane rozwiązania drogowe zawsze będą do pewnego stopnia kompromisem. Poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w omawianym miejscu można uzyskać za pomocą innych środków niż poprzez te, które zostały zawarte w rozwiązaniu wprowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Alternatywne propozycje organizacji ruchu na ww. skrzyżowaniu zawarte są w dalszej części pisma.

Warto podkreślić również, że do Stowarzyszenia Rowerowy Toruń pisało wiele osób zaniepokojonych zmianami co pokazuje, że zmiana organizacji ruchu nie spotkała się z aprobatą większej grupy mieszkańców. Zaobserwowano też pieszych, którzy przechodzą w miejscu zlikwidowanego przejścia dla pieszych, co pokazuje, że wprowadzone zmiany nie do końca się sprawdzają.

Dlatego prosimy o ponowne przyjrzenie się sprawie i przywrócenie przejazdu do rowerzystów i przejścia dla pieszych przez ul. Przy Skarpie po północnej stronie skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja.

Uwagi i pytania szczegółowe.

1. Proszę o informację na jakiej podstawie zostały wprowadzone zmiany i czy poprzedzone były analizami ruchu bądź opracowaniami eksperckimi. Na to pytanie, które było zawarte w piśmie SRT 4/2021 z dnia 9.03.2021 r. nie uzyskaliśmy odpowiedzi w piśmie WGK-TD.7223.24.2021.RS z dnia 9.04.2021 r.

Uwagi związane z bezpieczeństwem ruchu.

2. W nowym rozwiązaniu zwiększono liczbę punktów kolizyjnych (patrz Rys. 1), rowerzyści poruszający się na głównej relacji Centrum – osiedle Przy Skarpie przecinają 4 jezdnie, a wcześniej tylko 2. Pojazdy jadące od południa i skręcające w prawo w ul. Konstytucji 3 Maja przecinają dwukrotnie główną trasę rowerową, a wcześniej nie przecinały jej wcale.

Rys. 1 Porównanie liczby punktów kolizyjnych przed i po zmianie organizacji ruchu na skrzyżowanie ulic Przy Skarpie i Konstytucji 3 Maja.

Pogorszono również warunki dla rowerzystów do obserwacji nadjeżdżających aut. Na przejeździe przez ul. Konstytucji 3 Maja rowerzysta jadący od centrum musi uważać na pojazdy skręcające w prawo z ul. Przy Skarpie, a ich obserwacja odbywa się pod niekorzystnym kątem powyżej 90°. Jadąc rowerem w drugą stronę pojazdy na kolizyjnej relacji znajdują się z tyłu rowerzysty, a dopiero na ostatnich kilku metrach kąt obserwacji zbliżony jest do 90°. Wcześniej rowerzysta miał szersze i bardziej komfortowe pole obserwacji.

Dodatkowo zamontowane bariery odgradzające miejsce dawnego przejazdu rowerowego znajdują się w skrajni drogi rowerowej co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jej użytkowników.

3. Ponadto na nowych odcinkach drogi rowerowej (dojazdy do nowego przejazdu rowerowego) zastosowano zbyt małe promienie łuków oraz brak łuków od strony chodnika, niezgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej w Toruniu.

4. Propozycje zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Przy Skarpie oraz Konstytucji 3 Maja:

a. Przywrócenie zlikwidowanego przejazdu bez większych zmian. Drobna korekta polega na poszerzeniu azylu przez jezdnie do min. 2,5m.

Rys. 2.

b. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby pasów ruchu do przekroczenia dla rowerzystów i pieszych na każdej jezdni na skrzyżowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu lewoskrętu z ul. Przy Skarpie do ul. Konstytucji 3.


Rys. 3.

c. Uspokojenie ruchu jednopasowym małym rondem.

Rys. 4.

d. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby pasów ruchu do przekroczenia dla rowerzystów i pieszych.

Rys. 5.

Rys. 6.

Proszę o przeanalizowanie powyższych propozycji oraz przesłanie odpowiedzi na zawarte w niniejszym piśmie pytania. Liczymy, że w krótkim czasie w obrębie skrzyżowania ulic Przy Skarpie i Konstytucji 3 Maja w Toruniu zostaną wprowadzone zmiany poprawiające warunki poruszania się rowerzystów i pieszych.

 

Z poważaniem

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ


 

Toruń, dnia 15.07.2021 r.

WGK-TD.7223.73.2021.RS

Pan

Tomasz Pietruszewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 czerwca 2021 r. znak SRT 9/2021 (23 czerwca 2021 r. - data wpływu do UMT) w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie uprzejmie informuję, że stała organizacja ruchu na ww. skrzyżowaniu została już wprowadzona i odebrana w dniu 18 maja br. Na dzień dzisiejszy nie ma w planach kolejnych zmian stałej organizacji ruchu w przedmiotowym miejscu a zaproponowane przez Pana rozwiązania, które były szczegółowo analizowane przed wyborem ostatecznego wariantu, zostaną rozważone w przyszłości na etapie przygotowań do realizacji zadania związanego z przebudową skrzyżowania ul. Na Skarpie z ul. Konstytucji 3 Maja.

Jednocześnie informuję, że organizacja ruchu została wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, który został sporządzony w oparciu o wnioski z analizy przeprowadzonej przez Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Projekt uzyskał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opinie (pozytywne) Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu jak również ww. komisji.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marcin Kowallek

 

Otrzymują:

1) adresat,

2) WGK-a/a.wyedytowano: 2021-07-19 20:15
aktywne od dnia: 2021-06-30 21:35
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook