Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 21 czerwca 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II oraz rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu + ODPOWIEDŹ

Toruń, 1 września 2020 r.

RT 4/2020

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: Przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City II oraz rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń z niepokojem obserwuje to co dzieje się na obu prowadzonych w samym centrum Torunia inwestycjach drogowych. Sposób prowadzenia prac oraz czasowe organizacje ruchu drogowego nie uwzględniają w żaden sposób potrzeb osób przemieszczających się na rowerach. Rozumiemy, że podczas tak dużych inwestycji należy liczyć się z niedogodnościami komunikacyjnymi, nie rozumiemy jednak dlaczego te utrudnienia dotykają w największej mierze rowerzystów. Zignorowanie przez jednostki Urzędu Miasta Torunia – Miejski Zakład Komunikacji oraz Miejski Zarząd Dróg potrzeb osób korzystających z rowerów wpływa niekorzystnie na wizerunek miasta oraz prowadzi do umniejszania roli transportu rowerowego. Tymczasem odpowiednie zorganizowanie zasad ruchu rowerowego przy obu inwestycjach mogłoby przyczynić się do zmniejszenia utrudnień komunikacyjnych dla osób poruszających się samochodami bądź komunikacją publiczną. Dobrze zorganizowane objazdy rowerowe mogłyby skłonić większą ilość mieszkańców Torunia do wyboru tego ekologicznego środka transportu i przyczynić się nie tylko do zmniejszenia natężeń ruchu samochodowego, ale także, w dobie pandemii przyczynić się do nierozprzestrzeniania się wirusa. Niestety od początku rozpoczęcia prac zarówno jednostki nadzorujące oraz wykonawcy nie potraktowały komunikacji rowerowej jako szansy na zmniejszenie utrudnień, ani nie potraktowały rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczęta w maju 2019 roku inwestycja pn.”Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City II” od początku nie uwzględnia ruchu rowerowego w kolejnych tymczasowych organizacjach ruchu. Od kilku miesięcy zamknięte są ciągi rowerowe na których nie są prowadzone żadne roboty drogowe i które z powodzeniem mogły służyć rowerzystom. Nowe wykorytowane fragmenty dróg rowerowych są gotowe od wielu miesięcy, ale od wielu miesięcy czekają na wyasfaltowanie i cały czas są niedostępne dla rowerzystów. Tymczasowe przejścia dla pieszych, na których rowerzyści zmuszeni są do prowadzenia rowerów posiadają niewygodne, prowizoryczne podjazdy, a sama szerokość przejść dla pieszych jest zbyt mała i utrudnia komunikację zarówno pieszych jak i prowadzących rowery rowerzystów.

Pisaliśmy już do Pana Prezydenta w tej sprawie, informowaliśmy także o utrudnieniach Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zakład Komunikacji. Niestety w odpowiedzi otrzymujemy wyłącznie zdawkowe pisma z informacją, że ze względów bezpieczeństwa żadnych udogodnień ani objazdów dla ruchu rowerowego na czas przebudowy nie będzie. Jak zatem tłumaczyć organizację ruchu samochodowego, która również odbywa się w tym miejscu? Czy bezpieczeństwo rowerzystów jest mniej warte niż bezpieczeństwo kierowców samochodów i dlatego rowerzystom nie należy zapewnić żadnych warunków do ruchu?

Podobna sytuacja ma miejsce przy drugiej inwestycji pn: „ Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego przez Wisłę w Toruniu, która rozpoczęła się w kwietniu 2020 roku. Zgodnie z oficjalnymi informacjami płynącymi ze strony władz miasta oraz zgodnie z warunkami określonymi w przetargu odnośnie organizacji ruchu na czas remontu – ruch pieszy i rowerowy miał zostać utrzymany na czas trwania przebudowy. Tymczasem kilka dni temu z obu stron przeprawy, na jedynym w chwili obecnej udostępnionym dla ruchu pieszego i rowerowego wschodnim chodniku umieszczone zostały znaki B9 (zakaz wjazdu rowerów), a rowerzyści poruszający się mostem byli pouczani przez Straż Miejską i zmuszani do prowadzenia rowerów przez cały most. Na szczęście po kilku dniach i w wyniku oburzenia społecznego, wycofano się z tego i obecnie rower należy prowadzić tylko przy rusztowaniach. Nie jest to jednak zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego, o którym zapewniano przed rozpoczęciem przebudowy. Dodatkowo na jezdni ustawiono także znaki B9, które zabraniają rowerzystom korzystania z jezdni oraz prowokują kierowców do agresywnych zachowań względem rowerzystów.

Prosimy także o zobligowanie wykonawcy do zapewnienia oświetlenia wschodniego chodnika po którym poruszają się piesi i rowerzyści, gdyż obecnie po zmierzchu oraz nocą poruszanie się w tym miejscu jest niekomfortowe i niebezpieczne.

Raz jeszcze proszę Pana Prezydenta o przyjrzenie się tymczasowej organizacji ruchu na obu inwestycjach oraz sposobowi prowadzenia prac. Proszę o zobligowanie jednostek podległych, które nadzorują obie inwestycje do podjęcia działań, które poprawią sytuację rowerzystów. Rozumiem, że trzeba liczyć się z utrudnieniami podczas różnego rodzaju przebudów i remontów, ale wiem też, że jak się tylko chce to wiele aktualnie prowadzonych prac można zorganizować w lepszy sposób. I wiem, że jest możliwe takie prowadzenie prac oraz takie przygotowanie czasowych organizacji ruchu, które nie będą dyskryminować rowerzystów. Trzeba tylko chcieć oraz traktować poważnie mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Liczę na to, że pan Prezydent jest władny podjąć odpowiednie i stanowcze decyzje, które przyczynią się do poprawy obecnej sytuacji.

Mam również nadzieję, że przy kolejnych inwestycjach drogowych realizowanych w naszym mieście tymczasowe organizacje ruchu będą we właściwy sposób uwzględniały interesy pieszych i rowerzystów.

 

Z poważaniem

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ

 


Toruń, dn. 28 września 2020 r.

WGK.TD.7223.43.2020.RS

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 1 września 2020 r. znak RT4/2020 w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” oraz rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego uprzejmie informuję, że podtrzymuję stanowisko dot. udostępnienia dla ruchu nowych dróg rowerowych przedstawione w piśmie znak: WGK.TD.7223.25.2020.RS z dnia 30 czerwca br. Z uwagi na zbliżający się termin oddania do ruchu dróg rowerowych w ciągu al. św. Jana Pawła II nie zostaną również wprowadzone rozwiązania w zakresie wyznaczania tras objazdowych dla rowerzystów.

Znaki zakazu B-9 zostały ustawione przez wykonawcę robót budowlanych mostu im. J. Piłsudskiego, bez stosownego zezwolenia i po interwencji tut. Wydziału zostały natychmiast zdemontowane.

Jednocześnie informuję, że zarzuty dotyczące dyskryminowania pieszych i rowerzystów przez tut. Urząd są wysoce niezasadne. Potrzeby pieszych i rowerzystów podczas realizacji inwestycji drogowych są zawsze brane pod uwagę z założeniem, że rowerzysta jak każdy uczestnik ruchu podczas robót drogowych ma dalece spowolnioną możliwość poruszania się w stosunku do normalnych warunków. W przypadku rowerzystów to spowolnienie objawia się również koniecznością prowadzenia roweru na odcinku ustawionego rusztowania na moście im. J. Piłsudskiego.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marcin Kowallek

 

Otrzymuje:

Adresat

WGK TD a/awyedytowano: 2020-10-01 19:58
aktywne od dnia: 2020-09-01 19:43
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
Piotr, 2020-09-12 20:38:03
W naszym mieście od dłuższego czasu zauważyłem, że ważniejszi są samochody niż rowerzyści. Każde remonty dróg w Toruniu są opatrzone pod względem samochodów i autobusów niż rowerzystów, gdzie od dłuższego czasu szybciej się przejedzie rowerem niż autem i komunikacją.
julo, 2020-09-13 16:37:04
Na al. św. Jana Pawła II budowana jest droga dla rowerów i chodniki. - to najnowsza wiadomość ze strony torun.pl (piątek 11.09 UM Toruń) zatem nie jest prawdą, że "nie są prowadzone żadne roboty drogowe i które z powodzeniem mogły służyć rowerzystom" jak czytamy w artykule SRT. Żart, oczywiście.
julo, 2020-10-03 13:33:12
Odpowiedź? Nic nowego, stara śpiewka ze wszystko jest w porządku.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook