Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 19 października 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Aktualności

2020-08-11 Novo mesto i Toruń - kontynuacja współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji rowerowej

W dniach 30.07-2.08.2020 członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń odwiedzili słoweńskie miasto partnerskie Torunia – Novo mesto. Wizyta zorganizowana została w ramach projektu: Novo mesto i Toruń - kontynuacja współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji rowerowej. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji i obejrzenia zdjęć.

Novo mesto and Toruń – continuation of cooperation and exchange of experience in bicycle communication

Between 30th July-2nd August 2020 the members of the Rowerowy Torun (cyclists’ association in Toruń) Association visited Novo mesto, Torun’s twin city in Slovenia. The visit was a part of a project ‘Novo mesto and Torun - continuation of cooperation and exchange of experience in bicycle communication’. We would like to invite you to read a short report on the visit and to look at the photos.

Rowerowa współpraca z Novo mesto rozpoczęła się w 2018 roku. W ramach projektu:”Rowerowe spotkanie miast partnerskich” gościliśmy w naszym mieście m.in. czteroosobową delegację ze Słowenii. W 2020 po raz kolejny podjęliśmy współpracę w oparciu o zagadnienia dotyczące polityki rowerowej i zdecydowaliśmy o zorganizowaniu dwóch rowerowych wizyt studyjnych w każdym z miast. Na przełomie lipca i sierpnia odwiedziliśmy Novo mesto i mieliśmy okazję z bliska zobaczyć w jaki sposób propagowana jest jazda na rowerze oraz jak wygląda infrastruktura rowerowa w mieście i okolicy. Jesteśmy pod wrażeniem tego co zobaczyliśmy podczas krótkiego, trzydniowego pobytu.

Cycling cooperation with Novo mesto began in 2018. We hosted four representatives of Slovenia within the project ‘Cycling meeting of twin cities’. In 2020 we continued our cooperation based on cycling policy issues, and we decided to organize two study visits in each of the cities. We visited Novo mesto at the turn of July and August and we could examine closely promotion of cycling in the city as well as cycling infrastructure in the area. We are impressed with what we saw during this short, just a three-day long visit.

Novo mesto to miasto położone w południowo–wschodniej Słowenii w regionie Dolenjska nad rzeką Krka. Novo mesto jest siódmym co do wielkości miastem w Słowenii. Znajduje się w połowie drogi między dwiema stolicami: 70 km od stolicy Słowenii Lublany i 80 km od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Słowenia to niewielki, ale przepiękny kraj ze wspaniałymi górami, jeziorami, rzekami i morzem, który ma bardzo wiele do zaoferowania osobom lubiącym aktywny wypoczynek. Okolice Novego mesta również sprzyjają górskiej i rowerowej rekreacji, o czym będziecie mogli przekonać się w dalszej części naszej relacji.

Novo mesto is the city on the bend of the Krka river in Dolenjska region in southeastern Slovenia. It is the seventh biggest city in Slovenia. Novo mesto is situated halfway between two capital cities –70 km from Lublana, the capital city of Slovenia, and 80 km from Zagreb, the capital city of Croatia. Slovenia is a small, but beautiful country with great mountains, lakes, rivers and the sea. It offers a lot to everyone who enjoys active recreation. The Novo mesto area is perfect for cycling and hiking, which you will find out in the further part of our report.

Wizytę rozpoczęliśmy oficjalnym spotkaniem w Urzędzie miasta Novo mesto podczas którego mieliśmy okazję zapoznać się z polityką rowerową oraz zrównoważoną mobilnością prowadzoną przez Novo mesto, a także zobaczyć prezentacje rowerowych organizacji, klubów kolarskich różnych specjalizacji oraz firm prywatnych oferujących usługi dla rowerzystów: KK Adria Mobil ; JB Team ; Zverinice  ; Novomeška kolesarska mrežaRIDE ME - E bike rental and tours. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń zaprezentowało swoje działania podejmowane na rzecz promocji jazdy na rowerze, politykę rowerową naszego miasta oraz sieć dróg i innych rowerowych rozwiązań, które mogą być dobrymi przykładami dla innych miast, organizacji czy instytucji.

We began our visit with a formal meeting in the Town Hall in Novo mesto during which we learnt about cycling policy and sustainable mobility in Novo mesto. We also saw presentations of cycling organizations, cycling clubs of various specializations and private companies offering their services to cyclists: KK Adria Mobil ; JB Team ; Zverinice  ; Novomeška kolesarska mreža ;  RIDE ME - E bike rental and tours. Rowerowy Toruń Association presented its actions for promotion of cycling, the cycling policy of our city, a map of bikeways and other cycling solutions that could serve as a good example for other cities, organizations or institutions.

Po spotkaniu udaliśmy się na objazd infrastruktury rowerowej w Novo mesto na publicznych rowerach elektrycznych GoNm. GoNm to samoobsługowy system wypożyczalni rowerów w gminie Novo mesto składający się z 15 stacji, 45 rowerów elektrycznych i 30 rowerów zwykłych. System powstał w 2017 roku.

After the meeting we went for a bike ride to check cycling infrastructure in Novo mesto. We used public electric bikes GoNm. It is an automatised bike scheme in Novo mesto municipality, which consists of 15 stations, 45 electric bikes and 30 traditional bikes. The scheme was started in 2017.

Infrastruktura rowerowa w Novo mesto składa się głównie z jednokierunkowych pasów rowerowych wyznaczanych zarówno z chodników, jak i jezdni oraz tzw. „sierżantów rowerowych” wytyczanych na jezdni. Wiele tras przebiega poprzez tereny zielone, parki oraz wzdłuż malowniczej rzeki Krka. Władze Novego mesta starają się także ograniczać indywidualny ruch samochodowy w centrum miasta. W 2017 roku rozpoczęła się rewitalizacja Rynku Głównego (Glavni trg), której celem jest przywrócenie centrum miasta mieszkańcom poprzez stworzenie przestrzeni wolnej od ruchu samochodowego i bez miejsc parkingowych. W 2019 roku rozpoczęła się także renowacja jednego z mostów prowadzącego do centrum miasta (Kandijski most) w wyniku której zmieniono organizację ruchu poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu dla samochodów, tak aby most stał się bardziej przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla pieszych i rowerzystów.

Cycling infrastructure in Novo mesto consists mainly of one way bike lanes on the pavements or the road and the so called ‘cycling seargents’ on the road. Many routes go through green areas, parks, and along the picturesque Krka river. The authorities of Nove mesto have been trying to implement traffic restrictions in the city centre. In 2017 revitalization of the Main Town Square (Glavni trg) began in order to reclaim the city centre for inhabitants by creating car-free and parking lot-free area. In 2019 renovation of one of the bridges (Kandijski most) leading to the city centre started. As a result, organization of traffic was changed by introduction of one-way traffic for cars, so that the bridge became a safer and more friendly place for pedestrians and cyclists.

Po obejrzeniu infrastruktury rowerowej w mieście, zamieniliśmy elektryczne rowery miejskie na elektryczne rowery górskie, które specjalnie dla nas zapewnił Urząd Miasta Novo mesto. Rowery dostarczone zostały przez firmę RIDE ME. Wycieczkę rowerową rozpoczęliśmy od obejrzenia ciekawego Zverinice mtb skill park. Członkowie stowarzyszenia (Rekreativno kolesarsko društvo Zverinice) to prawdziwi pasjonaci, którzy w budowę całego obiektu włożyli mnóstwo pracy i serca. Trasy zostały przygotowane z myślą o mniej i bardziej doświadczonych fanach MTB i na pewno każdemu miłośnikowi tego typu sportów rowerowych dostarczą ekstremalnych wrażeń.

After we saw the cycling infrastructure in the city, we changed electric city bikes for electric mountain bikes, which were provided especially for us by the Novo mesto City Council. The bikes were delivered by RIDE ME company. Our bike ride started in Zvernice mtb skill park. The members of Rekreativno kolesarsko društvo Zverinice Association are true enthusiasts, who put a lot of effort and heart into the construction of the park. The routes are dedicated to both less and more advanced MTB fans, and certainly will give extreme experience to every lover of that sport.

Rowery elektryczne bardzo ułatwiają uprawianie turystyki rowerowej w górskich rejonach, o czym przekonaliśmy się wjeżdżając bez większego problemu na wzgórze na którym znajduje się wieś Trška Gora (365 m n.p.m.). 

Electric bikes make mountains bike tourism much easier, which we checked ourselves when we reached a peak where a village Trška Gora (365 m above sea level) is situated. 

Po dotarciu na miejsce mogliśmy skorzystać z gościny w tradycyjnym słoweńskim domu Zidanica Verček>> Zidanica Verček facebook>>.

After we got there, we enjoyed hospitality in a traditional Slovenian house Zidanica Verček>> Zidanica Verček facebook>>.

Kolejny dzień naszej wizyty rozpoczął się od zwiedzania Olimpijskiego Centrum Sportowego - Link>> velodrom>>

Zobaczyliśmy w jakich doskonałych warunkach mogą trenować kolarze z grupy Adria Mobil oraz innych grup kolarskich, a także lekkoatleci. Zobaczyliśmy trening na torze młodych adeptów kolarstwa oraz mogliśmy dokładnie obejrzeć cały obiekt. W 2016 roku welodrom został przebudowany i przykryty dachem. Obecnie jest on najnowocześniejszym tego typu obiektem w Słowenii. Cała konstrukcja i utrzymanie obiektu jest godne pozazdroszczenia i na pewno znakomicie przyczyni się do popularyzacji sportów rowerowych. Kolarstwo słoweńskie stoi na wysokim poziomie o czym świadczą chociażby ostatnie sukcesy słoweńskich kolarzy – Primoža Rogliča i Tadej Pogačara w największych kolarskich wyścigach. Primož Roglič rozpoczynał swoją kolarską karierą właśnie w klubie Adria Mobil.

Another day of our visit started from a visit in an Olympic Centre: Link>> velodrome>>

We saw excellent conditions in which cyclists from Adria Mobil and other cycling teams and athletes may train. We observed a training of young cyclists on a cycling track and we explored the whole facility. In 2016 the velodrom stadium was rebuilt and roofed. At present it is the most modern facility of this kind in Slovenia. The construction and maintenance of the object is enviable and definitely will contribute to popularization of cycling sports. Slovenian cycling is on the highest level, as evidenced by the latest successes of Slovenian cyclists, Primož Roglič and Tadej Pogačar, in the largest cycling race. It was Adria Mobil club where Primož Roglič began his cycling career.

Kolejnym punktem naszej wizyty była wycieczka rowerowa po malowniczych okolicach Novego mesta. Mnogość tras rowerowych prowadzących przez lasy, pola, urokliwe winnice, wsie i małe miasteczka wraz z pięknymi widokami na zalesione wzgórza Gorjanci wraz z najwyższym szczytem okolicy - Trdinov vrh (1178 m n.p.m.) są zdecydowanie godne polecenia każdemu miłośnikowi rekreacyjnych wypraw rowerowych. W przeciągu czterech godzin - z krótkimi przerwami - pokonaliśmy dystans około 50 km z przewyższeniami sięgającymi 650 metrów. Byłoby to trudno wykonalne na zwykłych górskich rowerach, na szczęście mieliśmy wspomaganie elektryczne.

Another point of our visit was a bike trip around the picturesque surroundings of Novo mesto. There are lots of cycling routes going through forests, fields, charming vineyards, villages and towns with beautiful views of wooded Gorjanci Hills with the highest peak in the area Trdinov vrh (1178 m above sea level), which are definitely worth recommending to every lover of bike recreation. In just over four hours –short breaks included- we covered the distance of 50 km, with a height difference up to 650 m. It would be hard to achieve on traditional mountain bikes, fortunately we had electric assistance.

Wieczór spędziliśmy na wizycie w tradycyjnej słoweńskiej kręgielni, którą prowadzi prężnie działające Stowarzyszenie Kręgli Vodnjak –  z Novego mesta. Okazało się, że kręgle są doskonałą formą aktywnej rozrywki, która łączy pokolenia. Stowarzyszenie organizuje bowiem nie tylko turnieje dla dorosłych, ale także wakacyjne konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.

Jeśli zatem macie ochotę na aktywny, rowerowy wypoczynek koniecznie weźcie pod uwagę partnerskie miasto Torunia – Novo mesto w regionie Dolenjska. Rowerowych atrakcji i pięknych widoków wystarczy na wiele dni.

We spent the evening in a traditional Slovenian bowling alley run by swiftly operating Bowling Association Vodnjak  from Nove mesto. It turned out that bowling is a great, active form of entertainment that brings together generations. The association organizes not only adult competitions, but also summer competitions, fun time and animations for children.

So if you are interested in active, cycling recreation take Torun’s twin city- Novo mesto in Dolenjska region- into account. There are so many cycling attractions and beautiful landviews that you will have something to do for many days.

Na koniec chcemy podziękować Gminie Novo mesto za doskonałą organizację, zapewnienie rowerów oraz zamieszczenie relacji z naszego pobytu Link>>.

Bardzo budujące było dla nas zobaczenie w jaki sposób władze miejskie mogą i chcą współpracować z różnego rodzaju organizacjami pozarządowym i lokalnymi firmami i jak starają się je wspierać w ich działalności.

Finally, we would like to thank Novo mesto municipality for an excellent organization, bicycles they provided and publishing a report from our visit: Link>>.

It was very uplifting for us to see the ways in which the city authorities can and wish to cooperate with various non-government organizations and local companies, and how they try to support their activities.

Szczególne podziękowania należą się dla Vanesa Dželadini z Urzędu Miasta Novo mesto za pomoc przy organizacji całej wizyty studyjnej.

Dziękujemy także dwóm wspaniałym przewodnikom naszych rowerowych wypraw: Rado Trifković (KD Raketa) oraz Jože Ravbar, którzy poświęcili dla nas swój wolny czas aby pokazać nam miasto i jego okolice.

Dziękujemy także wszystkim pozostałym osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do organizacji naszej wizyty w Novo mesto. Hvala Vam!

We would like to issue special thanks to Vanesa Dželadini from Novo mesto city office for her help with organizing the study visit.

We also thank the two wonderful guides on our bike trips: Rado Trifković (KD Raketa) and Jože Ravbar, who devoted their free time to show us the city and the area nearby.

We would also like to thank all other people who in some way contributed to organization of our visit in Novo mesto. Hvala Vam!

Presentation of Novo mesto>>

Presentation of Novo mesto GoNm>>

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

The project was subsidized by Municipality of Torun.

Dziękujemy także Wydziałowi Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia za ufundowanie materiałów promocyjnych, które zostały przekazane podczas oficjalnego spotkania w urzędzie miasta Novo mesto.

http://www.visittorun.pl/


 

Zabytkowy Kandijski most (wybudowany w 1898 roku) łączący południową część miasta z centrum. Otwarty dla pieszych i rowerzystów w obie strony, samochody mogą tylko wyjeżdżać z centrum.
Zabytkowy Kandijski most (wybudowany w 1898 roku) łączący południową część miasta z centrum. Otwarty dla pieszych i rowerzystów w obie strony, samochody mogą tylko wyjeżdżać z centrum. Historic Kandijski Bridge (constructed in 1898), joining the southern part of the city with the centre. It's available in both ways for pedestrians and cyclists, drivers are allowed only to leave the city centre.
Pumptrack dla młodszych i starszych rowerzystów, znajduje się blisko rzeki, w otoczeniu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Pumptrack for younger and older cyclists, it is close to the river, near recreation facilities.
Jednokierunkowa droga rowerowa. One-way bikeway.
Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Krka. Bridge for pedestrians and cyclists over the Krka River.
Malownicza ścieżka rowerowa z widokiem na Novo mesto. Picturesque bike path with the view of Novo mesto.
W drodze na Trška Gora. On the way to Trška Gora.
Dwukierunkowa droga rowerowa poza miastem. Two-way bikeway outside the city.
Dwukierunkowa droga rowerowa poza miastem. Two-way bikeway outside the city.
Wjazd na Trška Gora i typowa słoweńska konstrukcja do suszenia siana. Going up Trška Gora mountain and typical Slovenian construction for hay drying.
Z wizytą w siedzibie Klubu Kolarskiego Adria Mobil w Olympic Training Center. Visit at the premises of Adra Mobil Cycling Club at the Olympic Training Center.
„Sierżanty rowerowe” na rondzie. "Cycling sergeants" on the roundabout.
Dróg rowerowych poza miastem nie brakuje. There's plenty of bikeways outside the city.
Piękne widoki rejonu Dolenjska. Beautiful landscape of the Dolenjska region.
Dolenjske Toplice – niewielka miejscowość uzdrowiskowa, jedna z najstarszych w Europie. Łaźnie termalne zostały w tym miejscu otwarte już w 1658 roku. Dolenjske Toplice - a small health resort, one of the oldest in Europe. Thermal baths in that place were opened as early as in 1658.
Widok na Novo mesto i góry Gorjanci. View of Novo mesto and the Gorjanci mountains.
Czerwone kierunkowskazy dla rowerzystów. Red roadsigns for cyclists.


wyedytowano: 2020-08-14 12:21
aktywne od dnia: 2020-08-11 20:04
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook