Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

pismo w sprawie treści opublikowanego zamówienia publicznego nr 88/07 - BRAK ODPOWIEDZI

Toruń, 11. 07. 2007r.

RT 19 /07
 
Pan
Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

    Jako przedstawiciel stowarzyszenia Rowerowy Toruń mam jedną uwagę co do treści opublikowanego zamówienia publicznego nr 88/07 dotyczącego opracowania koncepcji programowo-przestrzennej ul. Mickiewicza w Toruniu. Zapis oferty mówi, że wykonawca winien: „Przyjąć konstrukcję (...) chodników i ew. ścieżek rowerowych zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie”. Nie jest wspomniane, że dla miasta Torunia obowiązują „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia” wchodzące w treść „Programu komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” przyjętego 17 maja 2007 na sesji Rady Miasta Torunia. Według Programu: „Standardy obejmują rozwiązania techniczne i uzupełniają zapisy przepisów ogólnych o drogach publicznych. Obowiązują one dla wszystkich inwestycji, remontów i modernizacji, dotyczących elementów infrastruktury rowerowej Torunia. Stanowią one załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówień na opracowanie koncepcji i projektów technicznych dróg i ulic oraz wykonawstwa inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury drogowej.”

    Mam nadzieję, że firma która wygra przetarg, zostanie poinformowana o obowiązujących standardach oraz otrzyma ich treść.


Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

wysłane drogą elektronicznąwyedytowano: 2007-11-22 19:25
aktywne od dnia: 2007-07-12 01:01
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook