Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO województwa kujawsko-pomorskiego

RT 6/2015

Toruń, 30 czerwca 2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Uwagi do szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO województwa kujawsko-pomorskiego. Strona z informacjami i materiałami dotyczącymi konsultacjaci LINK>>

 

Oś priorytetowa

Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

strona 89 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 9 wskaźnik produktu „Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych” zamienić na „Długość wyznaczonych pasów dla rowerów”.

Uzasadnienie uwagi

Wśród wskaźników produktu jest już długość wybudowanych oraz przebudowanych dróg dla rowerów. Wskaźnik „Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych” dublowałby powyższy. Być może chodzi o wyznaczanie pasów rowerowych na jezdniach. Nie są one ani ścieżkami rowerowymi ani drogami dla rowerów, a są możliwym i potrzebnym elementem infrastruktury rowerowej.

strona 90 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 opis typu projektu 1. d): "(...)  oraz priorytetyzacją ruchu pieszego

i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride" wraz z niezbędną infrastrukturą oraz systemów rowerów publicznych/miejskich)" zamienić na: "(...)  oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride" wraz z budową i przebudową tras pieszych i rowerowych: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe etc. wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą ) oraz rozwój systemów rowerów publicznych.

Uzasadnienie uwagi

Zaproponowany w dokumencie zapis jest zbyt ogólny i wymaga doprecyzowania ze względu na duże znaczenie tras pieszych i rowerowych w systemie transportowym miast i regionów.

strona 90 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 typy projektów wyszczególnić podpunkt dotyczący budowy energooszczędnego oświetlenia tras pieszych i rowerowych.

Uzasadnienie uwagi

Odpowiednie oświetlenie tras dla pieszych i rowerzystów zwiększa bezpieczeństwo i atrakcyjność tras.

strona 100 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 9 wskaźnik produktu „Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych” zamienić na „Długość wyznaczonych pasów dla rowerów”.

Uzasadnienie uwagi

Wśród wskaźników produktu jest już długość wybudowanych oraz przebudowanych dróg dla rowerów. Wskaźnik „Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych” dublowałby powyższy. Być może chodzi o wyznaczanie pasów rowerowych na jezdniach. Nie są one ani ścieżkami rowerowymi ani drogami dla rowerów, a są możliwym i potrzebnym elementem infrastruktury rowerowej.

strona 103 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 opis typu projektu 1. d): "(...)  oraz priorytetyzacją ruchu pieszego

i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride" wraz z niezbędną infrastrukturą oraz systemów rowerów publicznych/miejskich)" zamienić na: "(...)  oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride" wraz z budową i przebudową tras pieszych i rowerowych: chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe etc. wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą ) oraz rozwój systemów rowerów publicznych.

Uzasadnienie uwagi

Zaproponowany w dokumencie zapis jest zbyt ogólny i wymaga doprecyzowania ze względu na duże znaczenie tras pieszych i rowerowych w systemie transportowym miast i regionów.

strona 101 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 typy projektów wyszczególnić podpunkt dotyczący budowy energooszczędnego oświetlenia tras pieszych i rowerowych

Uzasadnienie uwagi

Odpowiednie oświetlenie tras dla pieszych i rowerzystów zwiększa bezpieczeństwo i atrakcyjność tras.

strona 101 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 pkt. 1 opis typu projektu wyszczególnić podpunkt dotyczący budowy i przebudowy tras rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe etc. wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą) na terenie miast wchodzących w skład ZIT.

Uzasadnienie uwagi

Infrastruktura dla  rowerzystów powinna być wyszczególniona w typach projektów ze względu na duży potencjał transportowy, jaki tkwi w odpowiednim rozwoju systemu tras rowerowych w miastach i na obszarze ZIT. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu na dystansach do 5 - 8 kilometrów.

Oś priorytetowa

Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie

5.1. Infrastruktura drogowa

strona 138 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 10 typy projektów wyszczególnić infrastrukturę rowerową w postaci dróg rowerowych, pasów rowerowych, kładek i tuneli rowerowych etc. wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

Uzasadnienie uwagi

Budowa odpowiedniej jakości infrastruktury rowerowej zwiększy atrakcyjność tego ekologicznego środka transportu i poprawi bezpieczeństwo na drogach.

strona 139 dokumentu "Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań"

Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie

W pozycji 19 dodać następujące ograniczenie: "Realizowane projekty liniowe muszą obejmować ciągłą infrastrukturę dla bezpiecznego i wygodnego poruszania się pieszych oraz rowerzystów na długości całego odcinka drogi objętego zadaniem (jako minimum dla terenów niezurbanizowanych: wspólny ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej po jednej stronie drogi)."

Uzasadnienie uwagi

Z doświadczeń (w tym ewaluacji) niektórych RPO 2007-13 w kraju wynika, że wiele inwestycji drogowych w sposób skandaliczny nie poprawiło warunków ruchu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a czasami wręcz je pogorszyło. Zdarzały się inwestycje, gdzie wybudowano drogi w ogóle bez chodników.

Konieczne jest wymaganie realizacji ciągłej infrastruktury rowerowej (bez nieciągłości), nawet na terenach niezurbanizowanych, gdzie minimum może mieć postać ciągu pieszo-rowerowego po jednej stronie drogi - powszechna praktyka w krajach UE.wyedytowano: 2015-07-12 20:06
aktywne od dnia: 2015-07-12 19:26
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook