Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu


Konsultowany projekt planu:

Rysunek>>

Tekst>>


 

RT 6/2014

Toruń, 13 czerwca 2014 r.

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu.

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 64.06–U(o) 1, 64.06–U/KP 2, 64.06–U/KP 3, 64.06–U 4, 64.06–U/KP 5,proponuje się zmianę zapisu: „dopuszcza się zabezpieczenie miejsc do parkowania dla rowerów” na „obowiązek realizacji miejsc do parkowania rowerów w postaci wiat i parkingów rowerowych”

Dodatkowo w zapisie powinna znaleźć się informacja, że stojaki/parkingi rowerowe powinny spełniać odpowiednie wymogi zgodnie ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia, które stanowią załącznik dla obowiązującego w Toruniu „Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 – 2015”.

Przyjęcie odpowiednich zapisów powinno zagwarantować wybudowanie odpowiedniej jakości parkingu rowerowego, a nie postawienie niepraktycznych „wyrwikółek”, jak to się często zdarza.

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem: 64.06–KD(G) 1a, 64.06–KD(G)1b, 64.06–KD(G) 1c i 64.06–KD(G) 1d, proponuje się zmianę zapisu: „6) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu (minimalne); a) rozbudowa zachodniej jezdni ulicy dwujezdniowej – ul. Przy Kaszowniku,

b) chodnik, c) ścieżka rowerowa;

na „obowiązek realizacji infrastruktury pieszej oraz rowerowej obsługującej wszystkie źródła i cele podróży”.

Zapis wymusi realizację odpowiedniej jakości infrastruktury rowerowej (przy bardzo ważnej komunikacyjnie trasie); zapis „ścieżka rowerowa: nie wyczerpuje tematu.

3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem: 64.06–KD(D) 2, proponuje się uzupełnienie zapisu: 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz połączenia drogowego z Placem Pokoju Toruńskiego,

b) nakaz zakończenia jezdni placem manewrowym;

o zapisy:

„c) nakaz zapewnienia połączenia z już istniejącą infrastrukturą rowerową w obrębie Placu Pokoju Toruńskiego”;

„d) nakaz zapewnienia połączenia pieszego z już istniejącą infrastrukturą w obrębie Placu Pokoju Toruńskiego”.

Wprowadzenie tego zapisu uwzględni specyfikę transportu rowerowego i ruchu pieszego. Możliwość kontynuacji jazdy przez rowerzystów w kierunku Placu Pokoju Toruńskiego i dalej powinna być bezwzględnie zachowana oraz odpowiednio zaprojektowania w celu zapewnienia ciągłości przejazdu we wszystkich relacjach. Piesi również powinni swobodnie korzystać z planowanej drogi poprzez łącznik z istniejącą infrastrukturą.

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruńwyedytowano: 2014-06-13 19:11
aktywne od dnia: 2014-06-13 17:37
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook