Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie zmiany nawierzchni drogi rowerowej Toruń - Osiek + ODPOWIEDŹ

RT 19/2013

Toruń, 31 lipca 2013 r.

Pan Henryk Dygasiewicz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej dla projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Osiek” proszę o podjęcie następujących działań:

  1. Proszę o wstrzymanie prac budowlanych polegających na położeniu ostatniej warstwy drogi rowerowej na odcinkach przebiegających po terenach leśnych ze względu na złą jakość docelowej nawierzchni ścieżki (konstrukcja nawierzchni zgodnie z projektem: podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.12 cm; kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/8 mm (granit lub garbo) gr. 4 cm).
  2. Proszę o zmianę technologii nawierzchni na bardziej trwałą, proponowana do zastosowania nawierzchnia to asfaltobeton podobnie jak na odcinkach trasy rowerowej przebiegającej przy drodze wojewódzkiej.

Uzasadnienie:

Test położonej nawierzchni ścieralnej drogi rowerowej na terenie leśnym pokazuje, że zaprojektowana konstrukcja ścieżki nie spełnia kryteriów jakościowych. Zarówno niezadowalająca twardość (zagęszczenie) nawierzchni, odczuwalne nierówności oraz duże opory toczenia zdecydowanie negatywnie wpływają na komfort jazdy rowerem. Nawierzchnia wydaje się być mocno podatna na warunki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne (ostrzejsze hamowanie rowerem czy innym pojazdem itp.). Istnieje obawa, że nawierzchnia drogi rowerowej nie przetrzyma okresu gwarancyjnego bez winy wykonawcy trasy.

Z uwagi na interes społeczny, trwałość projektu oraz sensowność jego realizacji proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego pisma i wprowadzenie niezbędnych zmian w konstrukcji nawierzchni.
Źle zaprojektowana i wybudowana infrastruktura w zamierzeniu przeznaczona dla rowerzystów nie spełni swojej roli, a rowerzyści ze względu na niską jakość dedykowanej im infrastruktury, dalej będą korzystać z drogi wojewódzkiej, która posiada równą asfaltową nawierzchnię.
Proszę o odpowiedź czy i w jakim zakresie powyższe prośby zostaną spełnione. Dodatkowo proszę o wyczerpującą odpowiedź na pismo RT 18/2013 z dnia 16 lipca 2013 r w którym ponownie wskazane zostały istotne niedociągnięcia projektowe ścieżki Toruń-Osiek.                                      

Z poważaniem
Paweł Wiśniewski

Do wiadomości:

  1. Pan Mirosław Graczyk, Starostwa Powiatu Toruńskiego
  2. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


ODPOWIEDŹ


 

PZD-11.032.1.2013

Toruń, dnia 07.08.2013


Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy ToruńDotyczy: pismo RT 18/2013 dotyczące nawierzchni drogi rowerowej


W związku z otrzymanymi uwagami odnośnie zastosowanej technologii nawierzchni na budowanej drodze rowerowej Złotoria- Osiek informujemy Pana, iż przewidziane w dokumentacji technicznej zastosowanie kruszywa naturalnego jako nawierzchni ostatecznej na odcinkach leśnych jest rozwiązaniem poprawnym, stosowanym na drogach rowerowych. Rozwiązanie to zdaniem podmiotów uczestniczących przy realizacji projektu spełni swoje przeznaczenie. Zastosowanie tej technologii było jednocześnie warunkiem realizacji inwestycji postawionym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Opinia w załączeniu.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

inż. Henryk DygasiewiczZałączniki:
1. Opinia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.


Otrzymują:
1. Adresat,
2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. a/a-DW

 


OPINIA:

 

Toruń, dnia 16. 09. 2009r,

Znak spr.: ZZ-2120-61/09/AH


FUNDACJA "ROZWÓJ UTP"
ul. ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz


Odpowiadając na pismo z dnia 27.08.2009r. znak: KBD/178/2009/06 dotyczące uzgodnienia projektu przebiegu drogi rowerowej Złotoria - Osiek nad Wisłą o dł. 12,7 km, po przeanalizowaniu załączonego projektu, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Dobrzejewice,
pozytywnie opiniuję przeprowadzenie niniejszej inwestycji przez tereny leśne bez konieczności zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz ich wyłączenia z produkcji leśnej, po obecnie istniejących szlakach komunikacyjnych i pasach przeciwpożarowych, których szerokość wynosi 2m. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie możliwa pod warunkiem utwardzenia nawierzchni wyłącznie kruszywami naturalnymi. Cały proces planowania i wykonania inwestycji musi być przeprowadzony w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Dobrzejewice.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

inż. Janusz Kaczmarek

 

Do wiadomości:
Nadleśnictwo Dobrzejewice


 wyedytowano: 2013-08-10 00:02
aktywne od dnia: 2013-08-01 17:32
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
haris285, 2013-08-01 19:00:06
Po tej pseudo drodze rowerowej to jeździ wszystko np quady i to ma wytrzymać dla rowerzystów? Farsa   :(
Zażenowana, 2013-08-23 07:39:21
Niech ten dyrektor Lasów Państwowych sam się przejedzie rowerem taką nawierzchnią. Ciekawe jaką mu to da przyjemność z jazdy. Pewnie uważając cały czas na nawierzchnię nawet nie zauważy jednego drzewa po trasie.....To droga to jest KPINA  !!!!!   :(
tomas, 2013-08-26 22:12:13
Ta droga rowerowa to dyskryminacja użytkowników kolarzówek. Przebiega równolegle do istniejącej drogi, więc co to za problem?
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook