Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Zapytanie odnośnie stojaków rowerowych przy budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu + ODPOWIEDŹ + kolejne pismo sRT + 2 ODPOWIEDŹ


RT 2/2012


Toruń, 3 lutego 2012 r.

 

Pan Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego


W październiku 2010 roku skierowaliśmy pismo do Pana Marszałka z zapytaniem LINK>> o zlikwidowany parking rowerowy przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego. Od tamtej pory nie otrzymaliśmy informacji odnośnie formy nowego zagospodarowania przestrzeni przed budynkiem urzędu.
Proszę o informację czy urząd ma już przygotowaną koncepcję zagospodarowania tego terenu, a jeśli tak to czy uwzględniono w niej parking rowerowy, a jeśli tak to w jakiej odległości znajduje się on od wejścia do budynku, ile rowerów będzie obsługiwał oraz jaki przewidziano typ stojaków.
Zgodnie z ustawą o Dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o przekazanie informacji zgodnie o z obowiązującymi terminami.

 


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

ODPOWIEDŹ


OR-I-P. 1431.11.2012

Toruń dnia 14 lutego 2012 r.


Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani wniosek, którego wpływ odnotowano w dniu 3 lutego 2012 r. W sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej parkingu rowerowego przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie danych pozyskanych z Wydziału Obsługi Urzędu Departamentu Organizacyjnego Prag§ wyjaśnić, co następuje.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest w posiadaniu projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem głównym Urzędu, w ramach którego przewidziano stojaki dla rowerów. Zgodnie z projektem, miejsce postoju, o wymiarach 4,63 m x 3,57 m, usytuowane zostanie przy południowo-zachodniej części elewacji frontowej, w odległości 25 m od głównego wejścia do budynku. W przedmiarze robot zaplanowano postawienie 6 sztuk stojaków umożliwiających bezpieczne zapięcie dwóch rowerów. W celu zapewnienia spójności rozwiązań stosowanych na terenie miasta Torunia, w tym zwłaszcza w obszarze Starego Miasta typ stojaków zostanie przedłożony do uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.
Jednocześnie informuję, w związku z § 5 ust.1 pkt 2 Zarządzenia nr 33/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze istnieje możliwość dostępu do wnioskowanej informacji na miejscu w siedzibie głównej tut. Urzędu i wgląd do dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk
 

 

KOLEJNE PISMO SRT


 

RT 4/2012                                                                                             

Toruń, 27 lutego 2012 r.


Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Dziękuję za przekazanie informacji, w której poinformowani zostaliśmy, że Urząd Marszałkowski posiada projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem głównym, jak również udzielenie odpowiedzi dotyczącej szczegółów technicznych planowanego parkingu dla rowerzystów.

Niemniej jednak tak dalekie usytuowanie parkingu rowerowego od wejścia do budynku, jak również mała ilość stojaków budzi nasze wątpliwości co do prawidłowej oceny zasad, jakimi należy kierować się przy projektowaniu infrastruktury parkingowej dla rowerzystów.

W związku z tym proszę o przesłanie w formie elektronicznej dokumentacji projektowej na adres: stow@rowerowytorun.com.pl, celem przedstawienia naszych uwag do projektu.

Zgodnie z ustawą o Dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o przekazanie informacji zgodnie z obowiązującymi terminami.

 

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

 

Do wiadomości:

Pan Marek Smoczyk - Sekretarz Województwa Kujawsko Pomorskiego

 

 

ODPOWIEDŹ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO


Toruń dnia 12 marca 20i2 r.


OR-I-P.1431.11.2012


Pani
Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
 

Szanowna Pani,


W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie udostępnienia projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, uprzejmie informuję, że tut. Urząd posiada tenże projekt w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD. Waga tych danych ogranicza możliwość przekazania Państwu dokumentacji w drodze korespondencji elektronicznej. W związku z tym zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o zmianę sposobu udostępnienia żądanej informacji.
Biorąc jednakże pod uwagę konieczność wniesienia opłaty w wysokości 2 zł za wykonanie kopii dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, a także to, że jej dokonanie jest nieadekwatne do celu w jakim chcieliby Państwo zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu proponuję bezpłatny wgląd do informacji w siedzibie Urzędu. Jest to możliwe w godzinach urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 62 18 398.


Odnosząc się do krytycznej uwagi i wątpliwości wyrażonych przez Państwa w piśmie, uprzejmie informuję, że nie ma możliwości usytuowania stojaków dla rowerów bezpośrednio przy wejściu do Urzędu, gdzie znajduje się z jednej strony pomnik Władysława Raczkiewicza, wojewody pomorskiego w latach 1936-39 oraz pierwszego prezydenta w rządzie emigracyjnym, z drugiej zaś wjazd dla osób niepełnosprawnych. Podstawową funkcją parkingów rowerowych jest ich bezpieczeństwo zapobiegające kradzieży oraz uszkodzeniu roweru, poprzez parkowanie rowerów w pobliżu miejsca docelowego. Tam gdzie przewidywany czas parkowania wynosi więcej niż 2 godziny odległość tego miejsca od wejścia nie powinna być większa niż 150 m.1 Proszę zatem przyjąć, iż projektowana odległość 25 m pomiędzy miejscem parkingowym a głównym wejściem do budynku Urzędu (do wejścia bocznego, jest niespełna 10 m) jest odpowiednia. Tym bardziej, iż teren otaczający posesję przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu objęty jest całodobowym monitoringiem wideo.
Doceniając szczytną idę promowania wartości ruchu rowerowego pragnę stwierdzić, iż projektowanie infrastruktury parkingowej dla rowerzystów w obrębie Urzędu musi uwzględniać usytuowanie istniejących ww. obiektów. Ponadto projekt powinien zakładać spójność architektoniczną, w której każdy z elementów mógłby stanowić dopełnienie całości a nie przytłaczać otoczenie swoim nadmiernym formatem. Stąd postulat wyodrębnienia miejsca blisko wejścia do budynku na utworzenie dużego parkingu rowerowego przed Urzędem nie jest możliwy do spełnienia.


Pragnę także poinformować, iż miejsce do parkowania rowerów przed budynkiem Urzędu przeznaczone jest przede wszystkim dla interesantów korzystających z usług instytucji mających w nim swoją siedzibę. Zaplanowana liczba stojaków w pełni pokrywa zapotrzebowanie w tym zakresie. Informuję zatem, iż Państwa ewentualna opinia lub uwagi do projektu nie mają mocy wiążącej dla podejmowanej decyzji o realizacji inwestycji.


W przypadku dalszych wątpliwości związanych z brakiem miejsc parkingowych dla rowerów w ścisłym centrum Torunia proszę o ich zgłoszenie do organu właściwego w sprawie, tj. Prezydenta Miasta Torunia.
Jednocześnie wskazuję, że wnikliwie należy przeanalizować mapę inwentaryzującą toruńską infrastrukturę rowerową, szczególnie w obszarze śródmieścia, gdyż może się okazać, iż sytuacja parkingowa rowerzystów nie jest zła i wymaga jedynie odpowiedniego oznakowania.

 

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Łukasz Walkusz

1 Por. Kopta T., Użdalewicz Z., Nowotka W., Transport rowerowy., Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000, s. 20.

Pogrubienia SRTwyedytowano: 2012-03-26 22:51
aktywne od dnia: 2012-03-26 22:26
drukuj  
Komentarze użytkowników (8)
kaja, 2012-02-04 20:51:06
Stojaki w kształcie roweru stoją od drugiej strony budynku, tj. "za szlabanem"  / obok garazy dla aut służbowych. Sama z nich korzystam jak tylko pogoda pozwala mi w taki sposób dostac się do pracy  :) . Przy okazji poruszanego tematu chciałabym "poprosic" o chociaż mały daszek nad stojakami, bo nie raz mój rower spotkała niemiła niespodzianka, a staram się o niego dbać jak tylko mogę  ;)
julo, 2012-02-06 18:28:39
Dobrze że są, tylko ta lokalizacja kiepska. Na wizualizacji nowego zagospodarowania terenu przed frontem Urzędu "jak byk" widnieje parking rowerowy po prawej stronie od głównego wejścia patrząc na budynek. W tej chwili nikt poza pracownikami nie wie o tych stojakach - powinny być,jak pomyślano w koncepcji, przed budynkiem.
kaja, 2012-02-07 20:17:40
Zgadzam się jak najbardziej co do "prawidłowej" lokalizacji stojaków. Gdziekolwiek nie będą znajdowały się - zadaszenie niezbędne.
pawel, 2012-02-20 20:02:18
wnioskując z treści pisma stojaki będą ustawione najdalej od wejścia do budynku jak było to możliwe. a przecież było tyle miejsca do zagospodarowania. poprzednia lokalizacja dla parkingu - zajęta przez pomnik - była dużo lepsza.

przed samym wejściem będzie z pewnością parking dla przynajmniej kilku samochodów.

a można inaczej:

duński parlament: http://rowerowytorun.com.pl/upload/Image/kopenhaga_2011_2/obrazki/2.jpg

berliński urząd miejski: http://rowerowytorun.com.pl/upload/Image/foto_berlin_16_17_05_10/obrazki/16.jpg

węgierska akademia sztuk pięknych: http://rowerowytorun.com.pl/upload/art_gal/397_img1_c707fdfb9d835a3cb0cb8a979ef6f4d6.jpg

wydaje się też, że stojaków mogłoby być 5 nie 6 - 70 cm pomiędzy stojakami to trochę mało.
malgosia, 2012-03-09 09:26:43
Umiescili w takim miejscu jakby sie wstydzili tych stojakow  :/ A poprzednie byly takie ladne, naprawde fajne...ech
Zosia, 2012-03-10 17:36:41
Ależ jak można porównywać jakiś duński parlament czy berliński urząd miejski do naszego SZANOWNEGO URZEDU MARSZAŁKOWSKIEGO   :D   .Jeżdżą na tych rowerach wciąż,to niech sobie trochę pospacerują  . Poprzednie stojaki w kształcie rowerów były super-ciekawe gdzie teraz stoją -czy tam w ukryciu na zapleczu?.A z pomnika to tylko gołębie mają pożytek   :P
Zosia, 2012-03-27 19:43:06
ciekawa argumentacja-"projektowanie infrastruktury rowerowej musi uwzględniać już istniejące obiekty"-czyli był parking rowerowy  ,zlikwidowali go  ,postawili pomnik i teraz piszą że nie może być parking bo stoi pomnik   :rolleyes:
asiao-o, 2012-04-02 00:18:24
2 złote zapłacone, wniosek zaniesiony i wbrew sugestiom po co nam ten projekt - czekamy na kopię, aby można było napisać stosowne uwagi oraz zaprezentować go na forum.
Telefonicznie sugerowałam pani w urzędzie, że mogę przyjść z pendrivem żeby mi przegrano na miejscu pliki, które są podobno tak duże że się nie mieszczą do poczty elektronicznej, ale pani nie mogła sama podjąć takiej odpowiedzialnej decyzji i musiała spytać przełożonych. Ci natomiast nie wyrazili na to zgodny - stąd cała zabawa z 2 złote i wnioskiem.
Doprawdy projekt musi być wyjątkowo cenny, że urząd marszałkowski tak utrudnia do niego dostęp. Zalecane przeglądanie projektu na miejscu w godzinach pracy uważam za mało komfortowe.

Na koniec odniosę się tylko do jednego wątku z odpowiedzi podpisanej przez pana Walkusza chociaż bardzo podoba mi się wiele sformułowań i ciekawych wniosków tam zawartych, ale ulubiony jest ten: "Informuję zatem, iż Państwa ewentualna opinia lub uwagi do projektu nie mają mocy wiążącej dla podejmowanej decyzji o realizacji inwestycji." - cudowne... W wolnym tłumaczeniu znaczy: Możecie sobie pisać te wasze uwagi, a my i tak zrobimy jak chcemy, bo wiemy lepiej.  :D
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook