Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 09 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu przebudowy ul Szosa Chełmińska dotyczące wyznaczonej drogi rowerowej - BRAK ODPOWIEDZI

Toruń, 15. 02. 2008r.

RT 03/08

 
Pan
Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
 
 

W związku z planowaną przebudową ul. Szosa Chełmińska pragniemy przedstawić kilka uwag dotyczących tego projektu. Droga rowerowa przy ul. Szosa Chełmińska zgodnie z przyjętym „Programem komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” ma mieć kategorię główną i powinna posiadać parametry jak najbardziej przyjazne dla rowerzystów.

Składając to pismo liczymy na rzetelne przyjrzenie się problemowi oraz na podjęcie takich decyzji, które sprawią, że planowana droga rowerowa zostanie wykonana jak najlepiej. Ulica Szosa Chełmińska po przebudowaniu będzie drogą o parametrach G2/2; niestety zaprojektowana przy niej droga dla rowerów nie spełnia podstawowych założeń obowiązujących „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia”: spójności, bezpośredniości, wygody, bezpieczeństwa i atrakcyjności. Budowa drogi dla rowerów w kształcie przedstawionym na projekcie będzie działaniem na szkodę rowerzystów i na pewno nie będzie zachętą do codziennego korzystania z roweru. Jeśli projekt nie zostanie zaktualizowany, a poniższe uwagi nie będą uwzględnione, w Toruniu powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej nie spełniający Standardów.

  1. Droga rowerowa wytyczona została jedynie po jednej, zachodniej stronie jezdni. Jest to poważny błąd projektowy odcinający możliwość bezpiecznego i komfortowego przejazdu rowerem z osiedli Wrzosy Gromadzka i Wrzosy Słoneczna (Wrzosy 2). Jest to tym bardziej istotne, że brakuje przejazdów dla rowerów przy przejściach dla pieszych (na całej długości drogi zaznaczone są tylko w 2 miejscach) co uniemożliwia przedostanie się rowerzysty zgodnie z prawem z jednej na drugą stronę ulicy. Ponadto na całej długości jezdni, po obydwu jej stronach znajdują się znaki B-9 „zakaz wjazdu rowerów” co przy braku odpowiedniej infrastruktury dla rowerzystów jest ich dyskryminacją. Postulujemy by po obydwu stronach jezdni powstała droga dla rowerów, kosztem pasa zieleni, ewentualnie po wschodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy; jeśli nie ma warunków na odpowiednią infrastrukturę rowerową po wschodniej stronie jezdni postulujemy o zlikwidowanie znaków B-9 po tej stronie. Z pewnością konieczne są przejazdy dla rowerzystów przy przejściach dla pieszych i ich oznakowanie znakami D-6b i P-11. Na skrzyżowaniu ul. Chełmińskiej z ul. Kwiatową i ul. Lisią, gdzie zamontowana będzie sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskami, konieczne są przyciski i światła dla rowerzystów (mogą być wspólne pieszo-rowerowe) plus odpowiednie oznakowanie.
  2. Projekt organizacji ruchu w kilku miejscach jest niezgodny z projektem budowlanym.
  3. Nawierzchnia drogi rowerowej zaprojektowana jest z kostki betonowej bezfazowej. Postulujemy o  wykonanie nawierzchni asfaltowej, co będzie tańszym i lepszym rozwiązaniem, zgodnym z obowiązującymi standardami technicznymi.
  4. Droga rowerowa nie jest wystarczająco odseparowana od części dla pieszych co wprowadza możliwość kolizji pieszych i rowerzystów. Kolor nawierzchni (szare płytki dla pieszych i czerwone dla rowerzystów) nie odegra w tym przypadku znaczącej roli, dlatego też asfalt byłby najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od zastosowanej konstrukcji nawierzchni postulujemy, aby ścieżka rowerowa była obniżona względem chodnika o 3-5 cm i oddzielona krawężnikiem o odpowiednio wyprofilowanym brzegu. Takie rozwiązanie zalecane jest przez Standardy. Pozwoli to na wyraźniejsze oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu pieszego przez co wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi rowerowej i chodnika.
  5. Nawierzchnia dróg rowerowych urywa się w miejscach przecięcia z licznymi wjazdami na posesję. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zachowanie ciągłości ścieżki rowerowej przy wyjazdach z posesji; zgodnie z art. 27 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami przecinającymi ścieżkę poza jezdnią, a więc np. wyjeżdżającymi z posesji. Brak ciągłości przy wyjazdach sugeruje pierwszeństwo dla korzystających z  wyjazdów co może doprowadzić do kolizji. Ponadto brak ciągłości pogarsza jakość drogi rowerowej oraz istotnie wpływa na komfort jazdy rowerzystów. Nawierzchnia powinna zapewniać płynność i wygodę jazdy, a przejazdy na posesje muszą być podporządkowane wobec drogi rowerowej zarówno pod względem nawierzchni, jak i oznakowania zgodnie z PoRD i przyjętymi Standardami. Według projektu wjazdy na posesje mają zostać wykonane z kostki granitowej 9/11 co znacznie obniży komfort jazdy rowerzysty.
  6. Zarówno początek drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Polną jak i jej koniec przy ul. Owsianej uniemożliwia dalsze bezpieczne i racjonalne korzystanie z roweru. Na całej długości drogi dla rowerów należy wykonać zjazdy/wjazdy umożliwiające włączenie się do ruchu na zasadach ogólnych i podróż na rowerze w podstawowych relacjach. Przejazdy drogi rowerowej przez jezdnię dla zwiększenia bezpieczeństwa winny zostać oznaczone kolorem czerwonym.
  7. Droga rowerowa wymaga w kilku miejscach lepszego wyprofilowania łuków.

Liczymy na poważne przeanalizowanie powyższych uwag. Niestety pismo naszego stowarzyszenia z uwagami do projektu ul. Warneńczyka/Przy Kaszowniku (RT 26/07) nie zostało potraktowane poważnie, czego rezultatem jest - powstająca jeszcze - wadliwa „ścieżka rowerowa”. Podobnie zostały zlekceważone uwagi dotyczące budowy infrastruktury rowerowej przy ul. Skłodowskiej-Curie i Barwnej. Działania dotyczące rozwoju rowerowej infrastruktury w Toruniu jednoznacznie wskazują, że MZD, bagatelizuje kwestię komunikacji rowerowej. Mamy nadzieję, że projekt przebudowy ul. Szosa Chełmińska zostanie zmieniony, a relację pomiędzy MZD a stowarzyszeniem Rowerowy Toruń zaczną układać się normalnie.

Liczymy na konkretną odpowiedź na zawarte w naszym piśmie postulaty. Powyższe uwagi możemy przedyskutować na spotkaniu.

 

Więcej o projekcie na stronie internetowej stowarzyszenia TUTAJ


Paweł Wiśniewski 
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Do wiadomości:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Toruniawyedytowano: 2008-04-08 16:23
aktywne od dnia: 2008-02-15 21:46
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook