Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest czwartek 06 maja 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie opracowania projektów dróg rowerowych skierowane do Starosty Bydgoskiego + ODPOWIEDŹ

RT 9/2013                  

Toruń, 27 marca 2013 r.

Pan Wojciech Porzych
Starosta Powiatu Bydgoskiego

W związku z nadzorowaniem przez Pana instytucję procesu przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz:


Część 1 - Gmina Unisław - odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551,
od granicy powiatu bydgoskiego do przejazdu kolejowego w miejscowości Unisław - długości ok. 2,3 km;
Część 2 - Gmina Dąbrowa Chełmińska
a) odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 od początku miejscowości Dąbrowa Chełmińska do granicy powiatu chełmińskiego - odcinek o długości ok. 4,8 km
b) odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 80 - od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi - odcinek o całkowitej długości ok. 0,7 km.
Część 3 - Miasto Bydgoszcz - odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 25 od skrzyżowania ul. Koronowskiej z ul. Opławiec do granicy administracyjnej miasta wzdłuż śladu kolejki wąskotorowej o łącznej długości około 2,8 km.
Część 4 - Gmina Sicienko - odcinek od granicy administracyjnej miasta Bydgoszcz
w Smukale, śladem kolejki wąskotorowej do granicy gminy Koronowo - długości ok. 2,2 km
Część 5 - Gmina Koronowo
a) odcinek od granicy gminy Sicienko, śladem kolejki wąskotorowej oraz wzdłuż drogi nr 25 do ul. Pomianowskiego w Koronowie - odcinek o długości ok. 9,2 km

b) remont konstrukcji mostu kolejowego wąskotorowego nad rzeką Brdą w km 22+436 linii Bydgoszcz – Koronowo


jako stowarzyszenie zajmujące się szeroką pojętym rozwojem ruchu rowerowego zwracamy się do Pana z propozycją współpracy.

Proponujemy do warunków technicznych dla projektowanej infrastruktury rowerowej dodać następujące punkty doprecyzowujące obowiązujące przepisy w zakresie budowy ścieżek rowerowych:

  1. Proponowana szerokość drogi rowerowej min. 2,5 metra;
  2. Minimalna konstrukcja drogi rowerowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 4 cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm;
  3. Minimalny promień łuku na drodze rowerowej 20 m, wskazane 30 m, a nawet 50 m. Zalecane poszerzenie drogi rowerowej na łuku o 20 %;
  4. Zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na wjazdach indywidualnych i publicznych (konstrukcja drogi rowerowej na wjazdach odpowiednio wzmocniona);
  5. Zalecana skrajnia pozioma 0,5 m;
  6. Uskoki na drodze rowerowej 0 cm, wskazane stosowanie krawężników wtopionych bądź metody bezkrawężnikowej;
  7. Zachowanie ciągłości drogi rowerowej w obrębie skrzyżowań – utworzenie przejazdów rowerowych;
  8. Skomunikowanie infrastruktury rowerowej ze wszystkimi źródłami i celami podróży w obrębie trasy;
  9. W przypadku, gdy droga rowerowa służyć będzie także wzmożonemu ruchowi pieszemu wskazane oznakowanie powstającej infrastruktury kombinacją znaków C-16 + T-22.

Przyjęcie powyższych parametrów dla projektowanej infrastruktury rowerowej zapewni jej minimum funkcjonalności, odpowiedni komfort i bezpieczeństwo użytkowania.


Fragmenty infrastruktury rowerowej opracowywane na Pana zlecenie będą pełnić istotną rolę w systemie rowerowym województwa kujawsko-pomorskiego w związku z czym winny spełniać odpowiednie parametry.
Prosimy o informację, czy powyższe wytyczne zostaną uwzględnione w procesie projektowym. Prosimy także o informację o terminie, w jakim uzyskają Państwo koncepcje dla powyższych tras: ze swojej strony deklarujemy chęć zaopiniowania powstającej dokumentacji ścieżek rowerowych.


Liczymy na kontakt z Pana strony.


Z poważaniem

Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Do wiadomości:
1. adresat
2. Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna
4. a/a
 


ODPOWIEDŹ


Bydgoszcz, dnia 16.04.2013 r.


DP. 7013.1.3.2012


Szanowny Pan Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


W odpowiedzi na Pana pismo z 27 marca 2013 r. (z datą wpływu do tut. Starostwa 02.04.2013 r.) informuję, że proponowane wytyczne dotyczące projektowanych ścieżek rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego, chełmińskiego i mieście Bydgoszcz zostały przekazane Projektantom.

Jednocześnie pragnę podziękować za cenne informację, które nie tylko umożliwią poprawę komfortu podróżowania, ale także zwiększą bezpieczeństwo użytkowników ruchu rowerowego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przebiegu trasy rowerowej poinformujemy Państwa o jej przebiegu drogą e-mailową.


Z poważaniem

 Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych: Roman Megerwyedytowano: 2013-05-08 20:55
aktywne od dnia: 2013-05-08 20:56
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook