Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i „Trasy Średnicowej” w Toruniu

RT 7/11
Toruń, 30.08.2011 r.

Pan Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego, Fabrycznej i „Trasy Średnicowej” w  Toruniu.

1. Prosimy o wyznaczenie/dopuszczenie trasy rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż Strugi Toruńskiej (w terenach 48.09-WS/ZP1, 48.09-WS/ZP2).

Uzasadnienie:
Ciąg ten może stanowić dodatkowe skomunikowanie terenów przyległych oraz uatrakcyjnić dojazd do kompleksu Młynów Richtera. Na odcinku pomiędzy terenami U1 i U3 ciąg ten może być poprowadzony w powyższych terenach, niekoniecznie w wąskim korytarzu WS/ZP1.
Być może w dalszej perspektywie możliwe będzie utworzenie trasy wzdłuż Strugi Toruńskiej na dużym odcinku - przez miasto. Taka trasa niewątpliwie stałaby się bardzo popularna.

2. Prosimy o wprowadzenie zapisów nakazujących usytuowanie stojaków rowerowych (zalecany typ „odwrócone U”), przechowalni i wiat rowerowych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 48.09-U1 do 48.09-U3, 48.09-U4 do 48.09-U7, 48.09-U8 do 48.09-U9, 48.09-U/P1 do 48.09-U/P3, 48.09-U/MN1 do 48.09- U/MN5

Uzasadnienie:
Wielokrotnie w uwagach do projektów mpzp wykładanych do wglądu przez Miejską Pracownię Urbanistyczną postulowaliśmy o wprowadzanie zapisów odnośnie parkingów rowerowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, usługową, edukacyjną, sportową i rekreacyjną celem rozwiązania problemów z parkowaniem rowerów w mieszkaniach, zakładach pracy, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej. Zrównoważony rozwój nie polega na zapewnianiu miejsc parkingowych wyłącznie dla samochodów. W wielu polskich miastach np. Poznań, Wrocław, Warszawa, Radom wprowadzane są tego typu zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pomimo naszych licznych próśb w tej sprawie w Toruniu dotychczas nie zamieszczano tego typu zapisów w miejscowych planach. Przy ich sporządzaniu proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu).

3. Prosimy o wprowadzenie zapisu o obustronnych drogach rowerowych dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 48.09-KD(GP)1.

Uzasadnienie:
Ulica główna ruchu przyśpieszonego powinna być wyposażona w infrastrukturę rowerową po obu jej stronach aby zapewnić większe bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych uwag.


Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska


Załącznik:
1. Tabela rowerowych współczynników parkingowych


Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Tabela rowerowych współczynników parkingowych:za: Chojnacki D., Maciąg E., Kaczkowki W., Parkingi rowerowe – wytyczne, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wrocław 2009


wyedytowano: 2011-09-04 14:48
aktywne od dnia: 2011-09-04 14:33
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook