Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne - Polana” w Toruniu

RT 6/11
Toruń, 30.08.2011 r.


Pan Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne - Polana” w Toruniu.


1. Prosimy o zamianę ogólnodostępnych ciągów pieszych (42.03-KX1 do 42.03-KX16 ) na ciągi pieszo-rowerowe.

Uzasadnienie:
Zmiana może pozytywnie wpłynąć na rozwój ruchu rowerowego w tym rejonie, udostępniając alternatywne trasy niedostępne dla pojazdów silnikowych.
W terenie leśnym 42.03-ZL1 dopuszcza się ciągi rowerowe, co dodatkowo potwierdza, że ciągi 'KX', które prowadzą do terenu 'ZL1' powinny być ciągami dostępnymi dla rowerzystów.

2. Prosimy o wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego łączącego Wrzosy Leśne z Wrzosy Polana przez teren 'ZL1'.

Uzasadnienie:
Osiedle Wrzosy Polana posiada dostęp tylko do jednej ważniejszej drogi łączącej je z resztą miasta. Wyznaczenie dodatkowego połączenia dla niezmotoryzowanych zwiększa dostępność tego terenu, a także dobrze wpisuję się w zasady zrównoważonego transportu.
Najlepiej gdyby proponowany ciąg łączył się z ul. Brzoskwiniową co umożliwia wyznaczenie dłuższej trasy płn.-płd. Z map wynika, że istnieje już w tej chwili droga leśna łącząca ul. Brzoskwiniową z ul. Tartaczną, można by w takim razie nadać jej odpowiedni status.
Teren 'ZL1' posiada co prawda dopuszczenie ciągów rowerowych, ale zapisy te wskazują na ich rekreacyjny charakter. Wyznaczenie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego ('KX' lub podobny zapis), podkreślałoby również transportowy charakter tej trasy.

3. W paragrafie §43. pkt. 6) ppkt. h) ścieżki rowerowe, prosimy o dodanie zwrotu "postulowane obustronne".

Uzasadnienie:
Szosa Chełmińska to główna ulica z ograniczoną możliwością jej przekraczania. Przy tego typu drogach powinno się budować drogi rowerowe po obu stronach ulicy. Zapewnia to m.in. maksymalną możliwą dostępność trasy rowerowej, zmniejszenie punktów kolizyjnych czy ogranicza konieczność przekraczania jezdni.

4. Prosimy o wprowadzenie zapisów nakazujących usytuowanie stojaków rowerowych (zalecany typ „odwrócone U”), przechowalni i wiat rowerowych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 42.03-MW2, 42.03-MW3, 42.03-MW4, 42.03-U1, 42.03-U2, 42.03-U3, 42.03-U4, 42.03-U5, 42.03-U6, 42.03-U7.

Uzasadnienie:
Wielokrotnie w uwagach do projektów mpzp wykładanych do wglądu przez Miejską Pracownię Urbanistyczną postulowaliśmy o wprowadzanie zapisów odnośnie parkingów rowerowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, usługową, edukacyjną, sportową i rekreacyjną celem rozwiązania problemów z parkowaniem rowerów w mieszkaniach, zakładach pracy, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej. Zrównoważony rozwój nie polega na zapewnianiu miejsc parkingowych wyłącznie dla samochodów. W wielu polskich miastach np. Poznań, Wrocław, Warszawa, Radom wprowadzane są tego typu zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pomimo naszych licznych próśb w tej sprawie w Toruniu dotychczas nie zamieszczano tego typu zapisów w miejscowych planach. Przy ich sporządzaniu proponujemy przyjęcie normatywów dla ilości miejsc parkingowych dla rowerów, które obowiązują we Wrocławiu (w załączeniu).

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych uwag.
Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Załącznik:
1. Tabela rowerowych współczynników parkingowych


Otrzymują:
Pani Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej


Tabela rowerowych współczynników parkingowych:za: Chojnacki D., Maciąg E., Kaczkowki W., Parkingi rowerowe – wytyczne, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wrocław 2009


wyedytowano: 2011-09-04 14:48
aktywne od dnia: 2011-09-04 13:34
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook