Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Prośba o włączenie przedstawiciela stowarzyszenia Rowerowy Toruń do ?Zespołu do spraw komunikacji rowerowej miasta Torunia? + odpowiedź

Toruń,  03.02.2007r
 
RT – 06/2007
 
Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Jako przedstawiciel stowarzyszenia Rowerowy Toruń zwracam się z prośbą o włączenie mnie do „Zespołu do spraw komunikacji rowerowej miasta Torunia” powołanego przez Prezydenta Miasta Torunia 25 stycznia 2005 roku. Myślę, że moja osoba znacząco pomogłaby w pracach zespołu. Muszę z przykrością zauważyć, że zespół ten działa do tej pory bardzo opieszale; dotychczas spotkał się tylko kilka razy i nie nadzoruje należycie kwestii rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu. Jako przedstawiciel organizacji społecznej – wprawdzie działającej od niedawna, ale posiadającej ambitne plany – mógłbym być „pośrednikiem” pomiędzy toruńskimi rowerzystami, a władzą lokalną. Do zbierania informacji od rowerzystów służyć ma strona internetowa stowarzyszenia. Moim zdaniem prace na rzecz rozwoju rowerowej infrastruktury ze strony Urzędu Miasta i podlegającym mu jednostkom winny być lepiej zorganizowane. Możliwości nie brakuje.

Aby nasze miasto stało się naprawdę przyjazne dla użytkowników rowerów, należy podjąć stanowcze działania. „Plan rozwoju i promocji komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” przygotowany przez Miejski Zarząd Dróg przed ostatecznym zaakceptowaniem przez Radę Miasta Torunia wymaga poprawek. Mój dotychczasowy kontakt z urzędnikami był mocno utrudniony. Przez włączenie mnie do prac zespołu nasze stowarzyszenie zaangażuje się w życie samorządowe oraz będzie mogło brać w konsultacjach na rzecz polepszenia sytuacji rowerzystów w Toruniu. Urząd Miasta winien przestrzegać zasady przejrzystości działania; nasz udział w „Zespole do spraw komunikacji rowerowej miasta Torunia” uczyniłby ten organ bardziej przejrzystym: relacje z jego spotkań znajdowałyby się na naszej stronie internetowej.

 
Z poważaniem
 
Paweł Wiśniewski

 
 
Do wiadomości:

Andrzej Glonek - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

Odpowiedź na pismo:

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Toruń, dnia 30.03.2007 r.

MZD-PRI3-5540/24/07

Odpowiadając na Pana pismo RT-06/2007 z dnia 28.02.2007 r., przede wszystkim pragnę wyrazić zadowolenie, że Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń" zamierza aktywnie i stanowczo działać na rzecz polepszenia sytuacji rowerzystów w Toruniu. Całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, że prace na rzecz rowerowej infrastruktury ze strony Urzędu Miasta i podlegających mu jednostek winny być lepiej zorganizowane. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przygotowanie „Programu i planu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu; na lata 2007 - 2015" (w formie projektu uchwały do przedłożenia Radzie Miasta Torunia), co ostatecznie winno nastąpić w terminie do 18 kwietnia 2007r.

Prośba o włączenie Pana osoby do Zespołu ds. komunikacji rowerowej miasta Torunia, powołanego zarządzeniem nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2006 r. (działającego przy Miejskim Zarządzie Dróg), została wnikliwie rozpatrzona.
W opinii najbardziej aktywnych członków Zespołu, dla poprawy dynamiki i skuteczności pracy, wskazane jest ograniczenie jego obecnego składu osobowego, przy jednoczesnym rozszerzeniu grona społecznych współpracowników. Zatem nie tylko wskazana, ale i bardzo pożądana będzie Pana współpraca z Zespołem. Podobnie czyni to już od dłuższego czasu Pan Wysłouch, który mimo przedłożenia wielu cennych „raportów" dotyczących dróg rowerowych, nie zgłasza potrzeby włączenia swojej osoby do składu Zespołu. Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń", jako nowa organizacja społeczna, już zaznaczyło swój wpływ na ożywienie pracy w/w Zespołu, m.in. wypowiadając się krytycznie co do sposobu jego działania.

Zespół na swym ostatnim posiedzeniu w dniu 22.03.2007r. przyjął ustalenie, że będzie korzystać z uwag i doświadczeń Stowarzyszenia, a Pana jako jego przedstawiciela zapraszać na swoje posiedzenia, z prawem do czynnego uczestnictwa w dyskusji nad polityką i rozwojem komunikacji rowerowej w Toruniu.


Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
             Andrzej Jeziorski


wyedytowano: 2008-01-03 12:58
aktywne od dnia: 2007-03-05 09:32
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook