Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 + ODPOWIEDŹ + PONOWNE ZAPYTANIE SRT + ODPOWIEDŹ

RT 21/10
Toruń, 12 października 2010r.

Pani
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju
 i Programowania Europejskiego


Prosimy o informację na jakim etapie znajdują się prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020. Wg informacji ze strony Urzędu Miasta Torunia „rozpatrzenie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 planuje się na Sesji Rady Miasta Torunia we wrześniu 2010 r.”

W dniu 11 maja 2010 roku (pismo RT10/10 oraz RT 10/2/10) skierowaliśmy szereg uwag dotyczących zapisów w projekcie Strategii odnoszących się do infrastruktury rowerowej. Otrzymaliśmy odpowiedź iż nasze uwagi „zostaną przesłane do Wykonawcy Strategii w celu przeanalizowania.”

Prosimy zatem o informację w jaki sposób wykonawca Strategii odniósł się do naszych uwag oraz czy zostały uwzględnione. Prosimy o odpowiedź zwłaszcza w kontekście innego dokumentu strategicznego, do którego wysyłaliśmy uwagi, a które nie zostały uwzględnione. Dotyczy to Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009-2015. Pomimo naszych uwag (pismo RT 12/09) i odpowiedzi (WRiPE 0717/18/09), że uwagi „zostaną skierowane do projektantów” Plan nie zawiera zapisów dotyczących min. systemu bike&ride. Niepokoi to zwłaszcza w kontekście, że inny dokument „Programu rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007 – 2015 mówi o tym, że: „Budowa takich „węzłów zintegrowanych” powinna być ważnym ogniwem Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego.”

Niestety wynik aktualizacji Planu jest taki, że w nowej wersji jest jeszcze mniej zapisów dotyczących transportu rowerowego niż we wcześniejszym dokumencie - Zintegrowanym Planie Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2005 – 2013 z 2005 roku.
Nie chcielibyśmy, aby nasze uwagi przesłane do projektu Strategii zostały potraktowane w identyczny sposób.

Prosimy również o informację, czy przygotowywany Raport o stanie miasta za rok 2010 zawiera informacje dotyczące infrastruktury rowerowej w Toruniu.

Do tej pory żadna z edycji nie zawierała takich danych. Wystosowaliśmy pismo w tej sprawie (RT 33/08) na które otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści: „Informuję ponadto, że „Raport o stanie miasta za rok 2007" nie zawiera danych dotyczących infrastruktury rowerowej w mieście Toruniu. Dane takie, w miarę możliwości, będą publikowane w kolejnych edycjach „Raportu...". Niestety w Raporcie za rok 2009 danych na temat infrastruktury rowerowej i nowych inwestycji związanych z budową dróg rowerowych nie ma.

Prosimy zatem o informację jakie „niemożliwości” wpłynęły na brak tych danych w roku 2008 i 2009 oraz czy dane te znajdą się w Raporcie za rok 2010.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Do wiadomości:
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia


ODPOWIEDŹToruń 28 października 2010
WRiPE.0717- 31 /2010
Pani

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

W nawiązaniu do maili z dnia 12.10.2010 r. oraz z dnia 14.05.2010 r. dotyczących odpowiedzi na uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych ws. projektu Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, informuję, że przedmiotowe sugestie zaproponowane przez Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, zostały rozpatrzone w trakcie prac nad dokumentem. Większość zaproponowanych rozwiązań zaakceptowano, uzasadnianie zostało umieszczone w załączniku nr 2 do dokumentu Strategii. Od miesiąca czerwca br. niniejszy projekt jest ogólnodostępny na stronie internetowej urzędu Miasta Torunia (www.um.torun.pl), co umożliwia zapoznanie się z treścią dokumentu, wniesionymi uwagami oraz odpowiedzią na propozycje zmian.

W dniu 30 września br. na sesji RMT odbyło się I czytanie dokumentu Strategii. II czytanie przedmiotowej Strategii planuje się w miesiącu listopadzie br.

Informacja na temat układu dróg rowerowych zawarta została w formie graficznej w dokumencie pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009-2015". W nawiązaniu do danych uzyskanych z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu informuję, że długość ścieżek rowerowych w roku 2008 i 2009 wynosiła odpowiednio: 47,5 km i 50 km.

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego
Agnieszka Lisek
KOLEJNE PISMO sRTRT 25/10
Toruń, 4 listopada 2010r.


Pani
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Programowania Europejskiego


W związku z nieprecyzyjną odpowiedzią na nasze pismo z dnia 12 października br. prosimy o podanie dokładnego adresu strony internetowej, na której znajduje się projekt Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 wraz z załącznikiem nr 2 ponieważ na dzień dzisiejszy informacje nt. dokumentu zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Torunia są nieaktualne i nie znajduje się tam dokument wraz z załącznikiem, o którym Pani pisze w piśmie WRIPE.0717-31/2010.

Ponadto chcielibyśmy poinformować, że Stowarzyszenie Rowerowy Toruń jest doskonale zorientowane jaka jest długość dróg rowerowych w Toruniu i nie prosiliśmy o tego typu dane. Prosiliśmy natomiast o informacje czy przygotowywany Raport o stanie miasta za rok 2010 będzie zawierać informacje dotyczące infrastruktury rowerowej w Toruniu i dlaczego tego typu dane nie znalazły się w edycjach raportu za rok 2008 i 2009.

Prosimy ponownie o informacje, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy ToruńDo wiadomości:
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

ODPOWIEDŹ Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego


Pani
Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

W dniu 4 listopada 2010 r. została przyjęta przez RMT Uchwała 935/2010 ws. „Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020”. Kolejne wersje dokumentu były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej urzędu miasta Torunia. Uchwalony dokument wraz załącznikami jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod niniejszym adresem internetowym: http://www.bip.torun.pl/dokumenty_tresc.php?Kod=8618
Opracowanie pn. „Raport o stanie miasta” w poprzednich latach nie zawierało informacji dotyczących infrastruktury rowerowej. Planuje się zawrzeć przedmiotowe dane w przygotowywanym „Raporcie o stanie miasta za rok 2010”.Z poważaniem

Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego
Urzędu Miasta Torunia


wyedytowano: 2010-12-12 13:46
aktywne od dnia: 2010-12-12 13:45
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook