Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu + ODPOWIEDŹ

RT 17/10 Toruń,
8 października 2010

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu chcielibyśmy przedstawić naszą opinię dotyczącą braku zapisów dotyczących miejsc parkingowych dla rowerów.

W zapisie dla terenu oznaczonego symbolem 44.08–MW 1 ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W pkt 6 określone są parametry dotyczące minimalnego wskaźnika miejsc postojowych „dla nowej zabudowy – 1,0 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, dla istniejącej zabudowy – 0,8 miejsca postojowego na jedno mieszkanie”.

Brak zapisów zalecających zapewnienie miejsc parkingowych dla rowerzystów, tj. stojaków typu odwrócone U, przechowalni czy wiat rowerowych wpływa na brak tych udogodnień przy powstających obiektach zabudowy wielorodzinnej. Brak możliwości przechowywania roweru w mieszkaniu i brak tej możliwości na terenie przydomowym wpływa często na wybór wyłącznie samochodu osobowego jako środka transportu w mieście. W miastach Europy Zachodniej parkingi rowerowe na osiedlach zabudowy wielorodzinnej to często spotykana dobra praktyka, warto zastosować ją u nas, zaczynając chociażby od odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

Liczymy na uwzględnienie naszej uwagi.

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Otrzymują
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
2. a/aToruń 26 października 2010 r.
MPU-44.08/45.08 – l/U/10

Pani Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna oraz Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu.
W nawiązaniu do uwag wniesionych w dniach 1 października 2010r. i 8 października 2010r. (drogą elektroniczną):
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu - Prezydent Miasta Torunia, decyzją nr 1302/X/10/SŻ z dnia 14 października 2010 r. - postanowił o nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej wprowadzenia zapisów zalecających zapewnienie miejsc postojowych dla osób poruszających się na rowerów - na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - 44.08-MW 1 - jako bezzasadnej.

Uzasadnienie:

Miejsca postojowe dla rowerów - w formie stojaków, przechowalni i wiat rowerowych nie kolidują z przeznaczeniem podstawowym (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) i dopuszczalnym (m.in. parkingi, obiekty małej architektury) - dla terenu oznaczonego symbolem 44.08-MW 1.
Ustalane w projekcie planu wskaźniki parkingowe dla samochodów (przywołane w uwadze) -nie ograniczają możliwości realizowania miejsc parkingowych dla rowerów. Obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, nie wymagają określania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zasad i warunków dla zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów. Proponowane w uwadze, wprowadzenie w/w miejsc postojowych dla rowerów jest bezprzedmiotowe w świetle w/w uwarunkowań.

(...)

- Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu - uchwała Nr 901/10 Rady Miasta Torunia,
- Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu - uchwała Nr 902/10 Rady Miasta ToruniaZ poważaniem

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Mgr inż. arch. Anna Stasiak


wyedytowano: 2010-11-16 23:35
aktywne od dnia: 2010-11-16 23:30
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook