Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

VI Konferencja Drogownictwa Lubin 24-26 maja 2006 r.

    Na 15 referatów wygłoszonych podczas VI Konferencji Drogownictwa która miała miejsce w Lubinie w dniach 24-26 maja 2006 roku 4 dotyczyły zagadnień związanych z budową dróg rowerowych. Oto ich tematy:

- “Ekologiczne aspekty budowy ścieżek rowerowych” – dr inż. Tadeusz Kopta, Biuro Sieci Drogowej GDDKiA Oddział Południowy w Krakowie,

- “System Bike and Ride – elementy projektowania stacji przesiadkowych” – dr inż. Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska,

- “Skrzyżowania dróg – istotny element miejskiego systemu rowerowego” – mgr inż. Tomasz Pereta , SITK oddział Zagłębia Miedziowego,

- “Problemy rozwoju miejskiej infrastruktury rowerowej na przykładzie Poznania” – mgr Ryszard Rakower, Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji ‘Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu”.

    Mamy nadzieję, że poprzez tego typu konferencje i spotkania kwestia odpowiedniego rozwoju infrastruktury rowerowej wejdzie do powszechnej świadomości samorządowców i projektantów dróg.

Oto interesujące wnioski z powyższych referatów:

"W zakresie projektowania, budowy i utrzymania ścieżek rowerowych należy:
 

Dążyć do zmian w przepisach ruchu drogowego oraz dotyczących projektowania dróg zmierzających do ułatwień w ruchu rowerów, np.: poprzez dopuszczenie ruchu rowerów po chodniku przy jezdni
o prędkości powyżej 30 km/h (a nie 50 km/h jak obecnie).

Popularyzować i wprowadzać eksperymentalne systemy przesiadkowe Bike and Ride, dbając o właściwe ich przygotowanie zgodnie z najlepszymi wzorami.

Dokonać weryfikacji oraz doprowadzić do zmian aktów prawnych regulujących problematykę ruchu rowerowego, w tym:

  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Podkreślić konieczność daleko idącej poprawy warunków ruchu rowerowego w polskich miastach
i promocji tej formy lokomocji, w szczególności poprzez:

  • budowę wysokiej jakości infrastruktury rowerowej (w tym dróg rowerowych i parkingów dla rowerów),

  • tworzenie stref “tempo 30”, których wyznaczanie eliminuje potrzebę budowy dróg rowerowych,

  • promocję roweru jako taniego i ekologicznego środka transportu.

Postulowane zmiany obejmować powinny w szczególności:

  • wyłączenie możliwości stosowania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przycisków dla rowerów,

  • wyłączenie możliwości stosowania na drogach rowerowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

  • uwzględnienie powszechnie stosowanych w Europie Zachodniej rozwiązań usprawniających ruch rowerowy (m.in. śluz rowerowych na skrzyżowaniach),

  • uchylenie przepisów zalecających wyznaczenie w miejscach przecięcia ścieżek z jezdniami przejść dla pieszych zamiast przejazdów dla rowerzystów."


Źródła: http://www.sitk.cuprum.pl/konferencje/k11_uchwala.rtf
             http://www.sitk.cuprum.pl/konferencje/k11.rtf

wyedytowano: 2007-01-29 19:39
aktywne od dnia: 2007-01-29 19:09
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook