Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009 – 2020” + ODPOWIEDŹ + ODPOWIEDŹ SRT

RT 10/10
Toruń, 11.05.2010 r.

Pani
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Programowania Europejskiego

Uwagi dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009 – 2020”.
Jako stowarzyszenie zajmujące się zagadnieniami związanymi z komunikacją rowerową chcemy wnieść kilka uwag i propozycji do zagadnień poruszonych w Strategii.

W projekcie „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020” znalazły się zapisy o rozbudowie i budowie ścieżek rowerowych. Mając jednak na uwadze ważność konsultowanego dokumentu, uważamy, że powinny być one bardziej doprecyzowane. Poważnym minusem Strategii jest brak wzmianki o uchwalonym przez Radę Miasta Torunia „Programie rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015”.

Na rozwój komunikacji rowerowej należy patrzeć nie tylko poprzez pryzmat budowy „ścieżek” rowerowych, lecz bardziej kompleksowo. W Strategii winny się znaleźć także zapisy dotyczące roweru w kontekście promocji wśród mieszkańców zdrowego stylu życia, ochrony środowiska naturalnego czy turystyki. Mając na uwadze jak dużą przyszłość ma przed sobą transport rowerowy w coraz bardziej zakorkowanych miastach, wzorem miast Zachodniej Europy, Toruń powinien promować transport rowerowy. Nasze miasto, ze względu na swoją wielkość i położenie geograficzne ma dużą szansę, aby stać się przyjaznym rowerzystom i aby udział rowerzystów w ruchu miejskim był wysoki. Należy jednak poważnie traktować problematykę związaną z transportem rowerowym, zwłaszcza na etapie wieloletniego planowania strategicznego.

Liczymy, że nasze uwagi zawarte w formularzu będą przeanalizowane, a rozszerzone zapisy dotyczące komunikacji rowerowej zostaną zamieszczone w „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009 – 2020”.


Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Załącznik:
formularz konsultacji społecznych projektu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020”. LINK>>

Do wiadomości:
Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta ToruniaODPOWIEDŹ
(nasze uwagi LINK>>)

Wykaz odpowiedzi na uwagi przesłane w dniu 12.05.2010 r. od Stowarzyszenia Rowerowego Toruń

Uwaga 1.
W tabeli 1 pn. „Inwestycje w świetle Strategii Rozwoju Miasta Torunia” projektu Strategii zawarte zostały największe i najważniejsze przedsięwzięcia ostatnich lat, jakie przeprowadzono (bądź nadal się realizuje) w Toruniu. W związku z powyższym zgłoszona propozycja nie jest zasadna do ujęcia w tabeli 1. projektu Strategii.

Uwaga 2.
Dokument pn. „Program Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” jest ważnym dokumentem, o charakterze strategicznym. Niewątpliwie jego realizacja podniesie znacząco komfort życia mieszkańców. Przedmiotowa uwaga zostanie przesłana do Wykonawcy dokumentu w celu przeanalizowania.

Uwaga 3.
Dokument pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” realizuje zamierzenia celu 2.8 Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta, wspieranie rozbudowy toruńskiego węzła drogowego. Przedmiotowa uwaga zostanie przesłana do Wykonawcy dokumentu w celu przeanalizowania.

Uwaga 4.
j.w.

Uwaga 5.
Przedsięwzięcia zawarte w tab. 1 projektu Strategii ukazują zadania, przedsięwzięcia
o charakterze strategicznym, które zostały przeprowadzone bądź nadal są realizowane. Budowa bezpiecznych parkingów rowerowych na terenie szkół nie należy do zadań o w/w charakterze.

Uwaga 6.
Realizacja programu pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” w znaczącym stopniu wpływa na ochronę walorów i atrakcyjności turystycznej miasta, środowiska przyrodniczego, w związku czym realizuje idee celu 5.2 Strategii. Przedmiotowa uwaga zostanie przesłana do Wykonawcy dokumentu w celu przeanalizowania.

Uwaga 7.
Popatrz. uwaga 5

Uwaga 8.
Wyzwania określone w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Torunia stanowią sumę wniosków z diagnozy, jak i potrzeb, dążeń, oczekiwań, a nawet marzeń artykułowanych przez mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze. Zrozumiały jest fakt że, Państwo jako Stowarzyszenie Rowerowe Toruń (specjaliści z zakresu komunikacji rowerowej) widzi potrzebę budowy i rozbudowy tras rowerowych oraz zalicza tą kwestie do wyzwań infrastrukturalnych. Przedmiotowa uwaga zostanie przesłana do Wykonawcy projektu Strategii w celu przeanalizowania.

Uwaga 9.
Wykonawca dokumentu Strategii w wyzwaniach ekologicznych zawarł w głównej mierze inwestycje w infrastrukturę sieciową miasta, w celu poprawy stanu środowiska w mieście. Ponadto zwrócił uwagę na aktywną edukację ekologiczną mieszkańców.
Państwa uwaga może kryć się pod informacją o edukacji ekologicznej mieszańców, jednakże niniejsza sugestia zostanie przesłana do Wykonawcy dokumentu w celu przeanalizowania.

Uwaga 10.
Problematyka związana z transportem rowerowym nie została szeroko opisana w rozdziale dotyczącym celu 2.4 projektu Strategii. Państwa uwagi jak najbardziej precyzują potrzeby użytkowników transportu rowerowego, w związku z powyższym niniejsze opinie zostaną przesłane do Wykonawcy dokumentu w celu przeanalizowania.

Uwaga 11.
Uwagi zawarte w pkt 11. wpływają w dużej mierze na poprawę warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta. W związku z powyższym niniejsze propozycje zostaną przesłane do Wykonawcy Strategii w celu przeanalizowania.

Uwaga 12.
Budowa zamykanych parkingów rowerowych na obszarach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych nie leży w gestii Gminy Miasta Toruń, za inwestycje tego typu odpowiedzialni są właściciele terenu.


ODPOWIEDŹ SRTRT 10/2/10
Toruń, 25.05.2010 r.

Pani
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Programowania Europejskiego

Dotyczy odpowiedzi na uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009 – 2020”.

2.6 Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Nasza uwaga dotycząca budowy zamykanych parkingów rowerowych na obszarach osiedli
mieszkaniowych wielorodzinnych została odrzucona z powodu cyt. „Budowa zamykanych parkingów rowerowych na obszarach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych nie leży w gestii Gminy Miasta Toruń, za inwestycje tego typu odpowiedzialni są właściciele terenu.”

Tego typu argumentacja nie jest zrozumiała, zwłaszcza w kontekście zapisu: „Priorytetowe instrumenty realizacji celu: Budowa nowych miejsc parkingowych na obszarach istniejących osiedli zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej bez drastycznego pogarszania walorów rekreacyjnych i przyrodniczych;”

Oprócz prywatnych firm deweloperskich partnerami przy realizacji celu są również: Towarzystwo Budownictwa Społecznego; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto, gdy wykonawcami są firmy prywatne, to jednak miasto jest zleceniodawcą oraz kreatorem polityki w zakresie komunikacji miejskiej i powinno wymagać zagospodarowania terenu w określony sposób. Dziwi fakt zamieszczenia zapisu o budowie nowych parkingów dla samochodów i brak zapisu o budowie lub zapewnieniu miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów.

Brak możliwości bezpiecznego przechowywania rowerów na nowopowstających osiedlach to bardzo duży problem. Stwarzanie tylko miejsc parkingowych dla samochodów zachęca wyłącznie do korzystania z tego środka komunikacji. Brak odpowiednich zapisów dotyczących zrównoważonego rozwoju w zakresie komunikacji i brak konsekwentnej polityki miasta w kwestii ograniczania indywidualnego ruchu samochodowego już teraz przynosi niekorzystne skutki w postaci coraz większej ilości samochodów w centrum miasta, a co za tym idzie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i braku przestrzeni publicznej.

Mamy nadzieję, ze jednak zapis o obowiązku zapewnienia miejsc do parkowania rowerów znajdzie się w konsultowanym dokumencie.

Joanna Jaroszyńska
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski
wyedytowano: 2010-05-25 21:32
aktywne od dnia: 2010-05-25 21:30
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
Marcin, 2010-05-13 21:54:56
Sporo napisaliście, naprawdę widać zaangażowanie. Fajnie. Co do punktu "Poprawa warunków komunikacyjnych  ..." ja bym dodał jeszcze "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015".  :) ) Ale że brakowało mi i tam kilku rzeczy to dopisałem jeszcze małe co-nieco.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook