Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Kocepcja powołania Zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Torunia

    W momencie gdy pisałem ten artykuł nie wiedziałem, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego z dnia 25 stycznia 2005 roku został powołany "Zespół do spraw komunikacji rowerowej miasta Torunia". Pełny skład zespołu w momencie jego powołania znajduje się tutaj. Zespól ten w trakcie dwuletniej działalności zebrał się aż 2 (!!) razy - co stawia pod znakiem zapytania sensowność jego istnienia. Uważam, że taki skład zespołu nie jest gwarantem dobrej działalności - wrecz przeciwnie. W takim wypadku nie zmieniam treści artykułu zamieszconego poniżej bowiem uważam, że jego treść jest jak najbardziej aktualna.

    Aby miasto Toruń prowadziło poprawną „politykę rowerową”, należne jest utworzenie – wzorem niektórych miast polskich – specjalnego zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej przy prezydencie miasta. W skład tego zespołu wchodziliby oddelegowani urzędnicy ze strony prezydenta miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i innych wydziałów urzędu miasta zainteresowanych tematem (m.in. Wydziału Środowiska i Zieleni, Wydziału Edukacji i Sportu, Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich), oraz co bardzo ważne, organizacji i stowarzyszeń społecznych, których statutowe działania koncentrują się na szeroko pojętej tematyce rowerowej. Udział środowisk społecznych zgodny byłby z zasadą współdziałania samorządu lokalnego z oddolnymi inicjatywami społecznymi oraz z zasadą jawności działania władz lokalnych. Zespół taki miałby charakter doradczy, byłby miejscem ścierania się stanowiska urzędników i rowerzystów, pomagałby w wypracowaniu jednolitej koncepcji dotyczącej planowania, budowania i promocji ścieżek rowerowych na terenie miasta Torunia. Opracowany przez Zespół standard warunków technicznych powinien być traktowany jako podstawa działań w zakresie wdrażenia polityki rowerowej i winien być umieszczany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia każdego przetargu czy zlecenia na projekt lub budowę dróg rowerowych. Pozwoliłoby to na uniknięcie sytuacji jaką dziś mamy w Toruniu: infrastruktura rowerowa budowana jest bez jednolitych norm konstrukcyjnych.

    Przy zespole mógłby być realizowany audyt rowerowy. Audyt odpowiedzialny byłby za kontrolę istniejącej infrastruktury rowerowej,a poprzez kontakty ze społeczeństwem lokalnym przedstawiałby wymagane zmiany w infrastrukturze i zapotrzebowania rowerzystów. Należy również pamiętać, że nie tylko sama budowa nowych dróg rowerowych jest istotna, ważne są rowerowe parkingi, stojaki oraz edukacja dzieci i młodzieży – bez tego typu działań nie da się zrealizować w pełni kompleksowego planu uczynienia Torunia miastem przyjaznym rowerzystom.

    Powołanie takiego zespołu znacznie ułatwiłoby kontakt pomiędzy zainteresowanymi stronami: władzami miasta a rowerzystami. Poprzez utrzymywanie stałego kontakt pomiędzy członkami Zespołu można ograniczyć biurokrację – zmniejszyć ilość pism na które odpowiedź trzeba czekać ustawowo do miesiąca czasu – oraz prowadzić dyskusje w klimacie wzajemnego zrozumienia. Można wytypować jedną osobę odpowiedzialną za koordynacje prac zespołu, jej obowiązkiem byłby stały nadzór nad prawidłową, terminową i jak najbardziej efektywną wymianą informacji pomiędzy stronami. Korzyści z powołania takiego zespołu będą obopólne: odpowiedzialne za rozwój polityki rowerowej władze wsparte zostaną fachową radą i pomocą w kontynuowaniu prawidłowego kierunku rozwoju polityki rowerowej Torunia, natomiast rowerzyści będą mogli bezpośrednio wpływać na działania samorządu. Kompetencje i szczegółowy zakres działania Zespołu jest oczywiście sprawą do dyskusji, jako przedstawiciel stowarzyszenia „Rowerowy Toruń” mogę przedstawić sposób działania podobnego zespołu w Gdańsku.

    Jasnym jest, że powołanie takiego Zespołu nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej. Moim zdaniem będzie to krok w dobrym kierunku. Budowa ścieżek rowerowych będzie kontynuowana (o czym wspominał w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, po wygranych wyborach Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski http://miasta.gazeta.pl/torun/1,70709,3739573.html ), ważne jest aby inwestycje przeprowadzane były z głową. Wśród zrealizowanych przez ostatnie lata projektów budowy dróg rowerowych można odnaleźć zupełnie nietrafione, zrealizowane w złej technologii i nie sprzyjające rowerzystom. Mam nadzieję, że w momencie powołania Zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Torunia jakość nowopowstających dróg rowerowych będzie wyższa i realizowana z uwzględnieniem prawdziwych potrzeb rowerzystów. Należy czerpać wzorce z Europy Zachodniej, gdzie komunikacja rowerowa traktowana jest z należną sobie uwagą i urzędniczą kompetencją.



wyedytowano: 2007-04-06 14:07
aktywne od dnia: 2007-01-14 17:40
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook