Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 13 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo do Pana Prezydenta w sprawie Strategii Rozwoju Torunia na lata 2008-2020 + ODPOWIEDŹ + PROŚBA O PEŁNIEJSZĄ ODPOWIEDŹ + ODPOWIEDŹ !!

RT 33/08
Toruń, 05 12 2008 r.

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

        Strategia Rozwoju Miasta Torunia>> to dokument bardzo istotny, wskazujący główne kierunki i wizje rozwoju miasta na najbliższe lata. W projekcie „Strategii Rozwoju Torunia na lata 2008-2020”>> przygotowanym przez firmę DGA została całkowicie pominięta kwestia rozwoju komunikacji rowerowej.
        Jedyną wzmianką na ten temat jest nadmienienie w analizie SWOT w słabych stronach infrastruktury technicznej i komunikacyjnej o „niedostatecznym rozwoju systemu dróg rowerowych”.
Tymczasem w dokumencie istnieje kilka pozycji, w których rozwój rowerowej infrastruktury powinien zostać ujęty. W dokumencie czytamy: „Najpoważniejszym, infrastrukturalnym wyzwaniem dla miasta jest uporządkowanie narosłych w nim problemów komunikacyjnych: ukształtowanie struktury przestrzennej sieci dróg miejskich zapewniające sprawne przemieszczanie się pojazdów w mieście, wyeliminowanie ruchu samochodowego z zabytkowego centrum z jednoczesnym wskazaniem parkingów(…), wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centralnych ulic miasta (…), konieczność rozbudowy linii tramwajowych oraz budowa zajezdni, ale przede wszystkim wybudowanie drugiej drogowej przeprawy mostowej.” Tymczasem dobrze rozwinięta sieć tras rowerowych pomoże rozwiązać część problemów komunikacyjnych. Duży udział mieszkańców Torunia w codziennym przemieszczaniu się rowerem wskazuje, że warto wykorzystać ten potencjał i promować rower wśród pozostałych mieszkańców. O tym strategia nie wspomina.
Dalej czytamy: „Dynamiczny wzrost motoryzacji, wysokie natężenie ruchu komunikacyjnego w nieprzygotowanym do tego mieście, jest źródłem dotkliwego hałasu i zanieczyszczenia powietrza.” Tu również alternatywnym rozwiązaniem może być zwiększenie codziennych podróży odbywanych rowerem.

        Kolejny cel operacyjny odnosi się do poprawy warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta, wspieranie rozbudowy toruńskiego węzła drogowego. W tym ważnym z punktu widzenia rozwoju komunikacji rowerowej punkcie nie ma ani jednego zapisu dot. budowy i modernizacji tras rowerowych, budowy parkingów rowerowych, budowy bezpiecznych stacji typu bike&ride.

        Jeden z celów operacyjnych odnosi się do promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, jednak wśród proponowanych projektów priorytetowych brakuje zapisu, że jedną z form takiej zdrowej aktywności mogłaby być promocja jazdy na rowerze wśród mieszkańców nie tylko w celach rekreacyjnych, ale i komunikacyjnych.

        W projekcie strategii duży nacisk został położony na turystyczny potencjał Torunia. Zapomniano jednak o turystach rowerowych, którzy mogliby przyjechać do Torunia i zwiedzić całe miasto na dwóch kółkach. Można by promować Toruń jako miasto przyjazne rowerowym turystom w krajowych i zagranicznych przewodnikach. Do tego potrzebna jest odpowiedniej jakości infrastruktura. Jednak nieuwzględnienie tego rodzaju turystyki, coraz bardziej popularnej w innych krajach jest dużym niedopatrzeniem, zwłaszcza że Toruń deklaruje pomoc przy realizacji projektu „Wiślanej Trasy Rowerowej”.

        Dokument „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008-2020” jest w tej chwili opracowaniem projektowym, dlatego niezbędne jest uzupełnienie jego treści o zapisy związane z rozwojem infrastruktury rowerowej i promocji roweru. Tym bardziej uważamy to za konieczne, gdyż aktualnie obowiązująca „Strategia Rozwoju Miasta Torunia z 2002 roku” w kilku punktach stawia na rozwój rowerowej infrastruktury.

        Obserwując światowe tendencje w zakresie zrównoważonego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego, otwieranie miast dla ruchu pieszego i rowerowego niepokojące jest, że w projekcie „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008-2020” brakuje tego typu zapisów.
Strategia ma charakter dokumentu otwartego, poddawanego corocznemu monitoringowi. Warto byłoby na etapie projektowym dokonać stosownych zapisów, gdyż ich brak może skutkować niemożnością pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury rowerowej oraz marginalizowaniem problemu.
W związku z tym prosimy o informację kiedy projekt będzie ponownie konsultowany i rozpatrywany pod kątem ewentualnych zmian. Nasze stowarzyszenie służy pomocą w uzupełnieniu zapisów dot. polityki rowerowej.

        Prosimy także o dodanie do „Raportu o stanie miasta za rok 2008” oraz w latach następnych aktualnych informacji dotyczących długości dróg rowerowych i zrealizowanych inwestycji. W poprzednich edycjach raportu nie ma żadnych danych o infrastrukturze rowerowej. Uważamy ze jest to duże niedopatrzenie, zwłaszcza że corocznie przygotowywany raport o stanie miasta ma za zadanie wskazywać zachodzące zmiany i tendencje w mieście. Jest to tym bardziej istotne, że od roku 2008 zapisywane są osobne środki w budżecie miasta na rozwój rowerowej infrastruktury.


Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Odpowiedź

Toruń 12 grudnia 2008

WRiPE 0717/50/08

Pan Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

W odpowiedzi na pismo RT/33/08 z dnia 5 grudnia 2008 roku, informuję, że konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008 - 2020 będą się odbywały w roku 2009. Informacje o rozpoczęciu konsultacji pojawią się na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.


z poważaniem
Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego


Prośba o pełniejszą odpowiedź na poruszane przez nas w pierwszym piśmie tematy.

RT 36/08
Toruń, 18 12 2008 r.

Agnieszka Lisek
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Programowania Europejskiego

W związku z odpowiedzią (WRiPE 0717/50/08 – w załączniku) otrzymaną z Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego na nasze pismo RT 33/08 z dnia 5.12.2008r (w załączniku) dot. „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008 – 2020” prosilibyśmy o ponowną, bardziej wyczerpującą odpowiedź na poruszone przez nas kwestie.
Uważamy, że strategia jest niezwykle istotnym dokumentem i brak zapisów dot. infrastruktury rowerowej jest niedopatrzeniem. Odpowiedź udzielona przez WRiPE nie odnosi się do poruszanych przez nas kwestii. Prosimy zatem raz jeszcze o wyczerpującą odpowiedź na poniższe pytania:
  1. Prosimy o bliższe sprecyzowanie terminu konsultacji „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008 – 2020”.
  2. Prosimy o informację, czy „Raport o stanie miasta za rok 2008” zawiera aktualne informacje o infrastrukturze rowerowej, a jeśli nie czy te informacje będą zawarte w raportach przygotowywanych na kolejne lata.
  3. Dodatkowo prosimy o poinformowanie jaki był dotychczasowy koszt przygotowania „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008 – 2020”.

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Do wiadomości:
1. Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Odpowiedź

Toruń 19 stycznia 2009 br
WRiPE 0717/2/09

Pan
Paweł Wiśniewski
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń"

       Dziękuję za uwagi dotyczące dokumentu Strategii i jednocześnie informuję, że konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008-2020" odbędą się w pierwszym półroczu 2009 r. Dotychczasowy koszt przygotowania wyżej wymienionego dokumentu wyniósł ok. 30 tys. złotych netto. Pragnę również nadmienić, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu dysponuje „Programem i  Planem Rozwoju Komunikacji Rowerowej w Toruniu na lata 2007-2013", który stanowi szersze opracowanie w tej tematyce niż wymieniona „Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2008-2020".
      Informuję ponadto, że „Raport o stanie miasta za rok 2007" nie zawiera danych dotyczących infrastruktury rowerowej w mieście Toruniu. Dane takie, w miarę możliwości, będą publikowane w kolejnych edycjach „Raportu...".

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Programowania Europejskiego
Agnieszka Lisek


wyedytowano: 2009-01-21 16:24
aktywne od dnia: 2009-01-21 16:24
drukuj  
Komentarze użytkowników (4)
pietruch, 2008-12-05 21:56:44
To podobno najważniejszy dokument strategiczny dla miasta. Komunikacja rowerowa musi się w nim pojawić (!)
tutmo, 2008-12-11 22:49:28
Dlaczego uwzględnienie rozwoju strategicznej komunikacji rowerowej jest ważne?Dlaczego warto przesiąść się na rower?

"Obecnie średnia prędkość nie przekracza w miastach 25 km/h. W Warszawie w godzinach szczytu na głównych trasach spada do pięciu kilometrów, a niekiedy nawet do dwóch. To już nie tylko 10 razy wolniej niż na rowerze, ale dwa razy wolniej niż na piechotę."

mówi Profesor Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej specjalizujący się w transporcie miejskim.

Przekrój Wydanie Specjalne nr 50/3312 11 grudnia 2008 "Koszmar z przedmieścia"

Polecam lekturę całego artykułu
pawel, 2008-12-16 16:17:05
piszesz dlugie pismo, zadajesz konkretne pytania, a urzednicy tylko marnuja papier na zdawkowa, nic nie warta odpowiedz.

aby taka odpowiedz uzyskac to moglym zadzownic przeciez...

trzeba bedzie napisac pismo z prosba o wiecej konkretow...

jednak urzednicy chyba nie zdaja sobie sprawy z wagi tego dokumntu:P to apropo powyzszych komentarzy  ;P
macias, 2009-01-22 09:00:03
Link do tekstu, o ktorym pisze tutmo (dzieki!):
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook