Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu drogi rowerowej przy ul. Bydgoskiej

RT 27/08
Toruń, 24 10 2008 r.
Pan
Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

W związku z zamówieniem publicznym 133/08 „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Toruniu na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Matejki” pragniemy przedstawić naszą opinię dotyczącą projektu.

Cieszymy się bardzo, że zostało uwzględnionych kilka naszych uwag zawartych w piśmie z dnia 15.02.2008r (RT 01/08). Szczególnie zadowoleni jesteśmy z przyjęcia asfaltowej nawierzchni drogi rowerowej (mamy nadzieję, że położona zostanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu) oraz z rozwiązania zakładającego obniżenie poziomu drogi rowerowej względem chodnika. Jednocześnie liczymy na rzetelne przeanalizowanie poniższych wniosków.

  1. Postulujemy zachowanie ciągłości nawierzchni drogi rowerowej przy wyjazdach z posesji. Niestety droga rowerowa na odcinku objętym zamówieniem (około 600 metrów) aż jedenastokrotnie poprzecinana jest wyjazdami z posesji wykonanymi z kostki granitowej. Rowerzysta jadący po drodze rowerowej ma pierwszeństwo wobec pojazdów wyjeżdżających z posesji. Tymczasem przyjęte założenia sugerują, że to kierowcy samochodów mają pierwszeństwo względem rowerzystów. Kierujący samochodem może nie spodziewać się rowerzysty jadącego z dużą prędkością po drodze rowerowej co grozić może kolizją. Aby poruszanie się drogą rowerową było bezpieczne, konieczna jest minimalizacja zagrożeń ze strony innych uczestników ruchu. Odpowiednio wykonana droga rowerowa z asfaltu, przecinająca wyjazd z posesji wcale nie musi zaburzać charakteru ulicy, jedynie zwiększy bezpieczeństwo i komfort rowerzysty. Jest to tym bardziej istotne, że granitowy wyjazd z posesji pozbawiony będzie oznakowania poziomego i pionowego informującego kierowcę o fakcie przecinania drogi dla rowerów. Aby zachęcać mieszkańców do codziennego korzystania z roweru w celach komunikacyjnych należy tworzyć przyjazną i przede wszystkim bezpieczną infrastrukturę rowerową.
  2. Postulujemy obniżenie krawężników na drodze rowerowej do 0-1 cm. W dokumentacji projektowej występują wartości 2-3 cm.
  3. Na odcinku między ul. Matejki i ul. Konopnicką gdzie pas zieleni oddziela drogę rowerową od chodnika proponujemy zrezygnować ze znaków C13a/C16a, C13, C13a, C16, C16a. Łącznie należy zlikwidować 9 znaków pionowych. Według nas wystarczy oznakowanie całości drogi rowerowej i chodnika znakami C13/C16. W momencie rozdzielenia drogi rowerowej od chodnika postulujemy oznakowanie drogi rowerowej znakiem poziomym p-23 rower. Oznakowanie poziome mniej ingeruje w otoczenie.
  4. Poszerzyć zakończenie drogi rowerowej przy ul. Sienkiewicza celem umożliwienia dalszej podróży rowerem ulicą Sienkiewicza na zasadach ogólnych.
Uważamy, że jest duża szansa na wykonanie wysokiej jakości drogi rowerowej przy ulicy Bydgoskiej. Stanie się tak, jeśli powyższe uwagi zostaną zrealizowane. Szczególnie istotna jest kwestia ciągłości nawierzchni drogi rowerowej przy wyjazdach z posesji. Konieczność stosowania takiego rozwiązania wielokrotnie poruszana była w pismach Stowarzyszenia Rowerowy Toruń i w rozmowach z urzędnikami. Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do powyższych uwag.

Paweł Wiśniewski

Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

Do wiadomości:
1. Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia


wyedytowano: 2008-10-25 15:36
aktywne od dnia: 2008-10-25 15:29
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook