Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest poniedziałek 12 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

List do Zespołu do Spraw Komunikacji Rowerowej - autor Juliusz Wysłouch


List do Zespołu ds. Komunikacji
Rowerowej w Toruniu

W związku z niedostatecznym stanem istniejących dróg rowerowych w naszym mieście przekazuję poniższe uwagi Zespołowi ds. Komunikacji Rowerowej w Toruniu. Mimo przyjęcia Standardów wykonawczych dla dróg rowerowych w naszym mieście nadal drogi te są źle projektowane i jeszcze gorzej wykonywane. Lekceważone są uwagi przekazywane do MZD przez środowisko rowerzystów. W przygotowywanych projektach są błędy, równie błędna jest realizacja przyjętych projektów. Poniżej wykaz poważniejszych błędów i niedostatków na toruńskich drogach dla rowerów.

      1. Brak oznakowania dla ruchu rowerowego w rejonie wiaduktu na ul. Kościuszki i Pl. Skarbka – istniejące oznakowanie jest szczątkowe, lub błędne. Stan ten trwa już 3 rok i nie zmienia się mimo wielokrotnego monitowania w MZD. Zamontowano błędny znak przy stacji paliw wskazujący pas z szarej kostki jako rowerowy, a pas z czerwonej jako pieszy, podczas gdy domniemane pasy ruchu rowerowego w tym rejonie wykonane są z kostki czerwonej. Świadczy o tym droga rowerowa na odcinku dworzec wschodni PKP – Galeria Copernicus. Także ona jest źle oznakowana, a właściwie istnieje tylko jeden znak „koniec drogi rowerowej” na wysokości Galerii.

      2. Brak jest jakiegokolwiek oznakowania poziomego w tym rejonie. Wedle pisma z MZD (MZD-5512-41/06) „braki i błędy w oznakowaniu ścieżek rowerowych na ul.( …..) i Żółkiewskiego zostaną usunięte w sierpniu br.”, – czyli w sierpniu 2006. Nic nie zostało zrobione oprócz montażu błędnego znaku opisanego w p-cie 1.

      3. Na niemądry dowcip zakrawa znak „droga dla rowerów” prowadzący na stromą pochylnię w kierunku ul. Targowej. Kilkunastometrowy zjazd kończy się 2 stopniami. Mimo zapowiedzi nie wykonano skomunikowania dróg rowerowych po południowej i północnej stronie ul. Kościuszki na wysokości stacji paliw.

      4. Latem 2006 przestawiono wiatę przystankową na ul. Żółkiewskiego (w sąsiedztwie banku) z bezpośredniego sąsiedztwa drogi rowerowej by zlikwidować kolizję ruchu rowerowego z pieszymi na przystanku. Wiatę ustawiono w nowym miejscu w strefie wymiany pasażerów. Kilka tygodni temu na miejsce po wiacie ustawiono ….kiosk. Umyślnie stworzono kolizję, którą zlikwidowano latem 2006. To nosi znamiona sabotażu.

      5. Nie wykonano w całości poziomego oznakowania i odnowienia oznakowania dróg rowerowych w mieście, a namalowane znaki są w wielu przypadkach marnej jakości, jak większość znaków poziomych wykonywanych latem i jesienią 2008 na toruńskich ulicach.

      6. Podczas remontu skrzyżowań i jezdni na Szosie Lubickiej, a także na Trasie Średnicowej Podgórza wadliwie wykonano przejazdy rowerowe (krawężniki wys. 3-5 cm).

      7. Wadliwie zaprojektowano i wykonano (realizacja w toku) drogę dla rowerów w ciągu ul. Warneńczyka i Przy Kaszowniku – 3 rodzaje nawierzchni i skomplikowany przebieg.

      8. Wadliwie zaprojektowano i wykonano odcinek drogi dla rowerów w ciągu Szosy Chełmińskiej między ul. Żwirki i Wigury a wylotem ul. Długiej. Złe profilowanie wyjazdów z posesji powodujące podskakiwanie roweru na przejazdach. Według Standardów nawierzchnia drogi rowerowej musi być jednorodna, a cała droga rowerowa (wg PoRD) nadrzędna wobec wyjazdów z posesji. Takie wykonawstwo dróg rowerowych wyklucza jazdę z przyjętą w Standardach prędkością do 30 km/godz.

      9. Podobnie błędny projekt sporządzono dla drogi rowerowej w ciągu ul. Bydgoskiej. W Toruniu istnieją prawidłowo wykonane kilka lat temu wyjazdy z posesji, tym bardziej niezrozumiałym jest błędne projektowanie i wykonanie na obecnie budowanych drogach rowerowych.

      10. Wadliwe oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego w Parku Glazja. Mimo, że wykonano asfaltowy pas drogi rowerowej i oddzielny chodnik z kostki postawiono znak „droga pieszo-rowerowa” zamiast odrębnego oznakowania „droga dla rowerów” i „droga dla pieszych”. Takie oznakowanie istnieje dla odcinka wzdłuż ul Traugutta. Mimo pisma MZD z połowy grudnia 2008 zapowiadającego poprawę oznakowania, znaku nie zmieniono.

      11. Całkowity brak konsekwencji w oznakowaniu dróg rowerowych w pobliżu przystanków MZK. Jedynie w pasie ul. Grudziądzkiej wykonano prawidłowe oznakowanie w pobliżu wiat przystankowych.

      12. Fatalny stan nawierzchni ul. Barbarka, czyli drogi gruntowej na Barbarkę od ul Polnej. Po pracach prowadzonych zimą nawierzchnia nie została doprowadzona do należytego stanu. Obecnie w połowie jest trudno przejezdna nawet dla roweru na grubym ogumieniu i dla sprawnego rowerzysty. Są także odcinki zupełnie nieprzejezdne dla mniej sprawnych rowerzystów. W kilku miejscach widoczne lokalne naprawy nawierzchni tłuczniem wapiennym, ale nie zmienia to faktu zniszczenia nawierzchni dodatkowo niszczonej przez quady i motocykle nielegalnie jeżdżące po tej drodze. Ich kierowcy świadomie i z rozmysłem ignorują znaki zakazu ruchu. Nie ma zapowiadanej obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej, brak obecności Straży Leśnej. Z rozmowy z jednym z pracowników Szkoły Leśnej wiem, że latem ubiegłego roku strażnicy miejscy pojawiali się jedynie w soboty ok. godz. 8 – 9-tej rano, czyli wtedy, gdy nikogo nie ma na Barbarce. Tymczasem kierowcy quadów i motocykliści bez przeszkód niszczą drogę i zagrażają bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Prawo stanowi jednoznacznie, że w Polsce nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi po drogach leśnych nieprzeznaczonych do ruchu pojazdów mechanicznych. Obecne oznakowanie jest całkowicie ignorowane przez quady i motocykle.

      13. Całkowity brak odpowiedzialności zarówno ze strony projektantów, jak i MZD. Brak właściwego nadzoru nad wykonawstwem, co skutkuje jego mierną jakością i odbiorami wadliwie wykonanych dróg rowerowych przez MZD (niezgodne z normami i standardami- szerokości, nawierzchnie, profile, krawężniki sięgające 5-7 cm przyjmowane są od wykonawców przez komisje odbioru). Z dyskusji w Akademii Myśli Społecznej 4.03.2008 wynika, że w MZD nie ma osoby odpowiedzialnej za jakość dróg rowerowych w Toruniu.

      14. Odrębnym problemem jest parkowanie samochodów na drogach rowerowych i, wciąż, brak reakcji odpowiednich służb na to zjawisko. Występuje na Legionów, Mohna, a szczególnie na ul Ugory, gdzie czasem kilkanaście samochodów stoi w poprzek drogi rowerowej. Poprawiła się sytuacja na Długiej.

Uprzejmie proszę o dokładne przyjrzenie się wymienionym problemom, które w obliczu wielkich inwestycji drogowych może wydają się śmieszne, ale powodują utrudnienia w komunikacji rowerowej i sprawiają, że zamiast poprawy notujemy pogorszenie jakości dróg rowerowych i pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Zespół ds. KR bezkrytycznie przyjmuje informacje MZD o postępach w tworzeniu infrastruktury rowerowej. Chcę zwrócić uwagę, że aby dobrze orientować się w sytuacji na drogach rowerowych należy być UCZESTNIKIEM RUCHU ROWEROWEGO, a nie tylko okazjonalnie korzystać z roweru kilka razy w roku. Obecne niedostatki na istniejących drogach dla rowerów można zlikwidować szybko i niewielkimi nakładami, ale trzeba chcieć.

                                                      Z poważaniem

                                                      Juliusz Wysłouch

do wiadomości:
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


wyedytowano: 2008-03-17 14:47
aktywne od dnia: 2008-03-17 14:36
drukuj  
Komentarze użytkowników (3)
matixg, 2008-03-17 23:25:20
Bardzo ładne pismo. Czyta się z zapartym tchem  :jezyk
asiao-o, 2008-03-18 09:09:30
no pismo konkretne!
ciekawe czy doczeka sie odpowiedzi
  :P
  :o k
maatzey, 2008-03-28 10:02:09
Julio, przeczytałem i szczena mi opadła   :o
Super konkretnie i merytorycznie!
Paweł - proszę o dodanie daty wysłania listu (no chyba że jest jednoznaczna z datą utworzenia postu)

Proponuję przyczepić się do niego pazurami i punkt po punkcie egzekwować. Monitować i nie odpuszczać, aż na każdy z p-któw dostaniesz odpowiedź - potwierdzoną 'w terenie' bo jak widać Urzędy lubią listy pisać... i nic z nich nie wynika.

Szkoda, że pismo nie poszło do wiadomości prasy, choć można powiedzieć, że jest to ukłon z naszej strony. Jeżeli coś się ruszy można będzie zrobić to "po cichu". Jeżeli to nic nie da, proponuję wysyłać zapytania jak się sprawa ma...tym razem już do wiadomości kilku redakcji, z załączeniem listu przewodniego.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook