Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu przebudowy ul Nieszawskiej dotyczące wyznaczonej drogi rowerowej - BRAK ODPOWIEDZI

Toruń, 15. 02. 2008r.

RT 02/08
 
Pan
Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
 

W związku z planowaną przebudową ul. Nieszawskiej pragniemy przedstawić kilka uwag dotyczących tego projektu. Droga rowerowa przy ul. Nieszawskiej zgodnie z przyjętym „Programem komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” ma mieć kategorię główną i powinna posiadać parametry jak najbardziej przyjazne dla rowerzystów.

Składając to pismo liczymy na rzetelne przyjrzenie się problemowi oraz na podjęcie takich decyzji, które sprawią, że planowana droga rowerowa zostanie wykonana jak najlepiej.

Wprowadzenie kilku proponowanych przez nas poprawek znacznie powiększy bezpieczeństwo na planowanej drodze rowerowej, oraz zdecydowanie poprawi jej walory użytkowe, na czym zapewne nam wszystkim zależy.

  1. Nawierzchnia drogi dla rowerów jest nieokreślona. Na mapach projektowych zaznaczona jest jako nawierzchnia bitumiczna, w  przekrojach jako kostka betonowa czerwona niefazowana. Postulujemy, aby droga dla rowerów została wykonana z asfaltu; będzie to rozwiązania tańsze i lepsze dla rowerzystów.
  2. Droga rowerowa poprowadzona jest tylko po jednej stronie ulicy. Co gorsza wytyczona jest po przeciwnej stronie ogródków działkowych, które stanowią jeden z możliwych celów podróży. Jeśli budowa drogi rowerowej po dwóch stronach jezdni będzie niemożliwa, postulujemy o  wykonanie przejazdów dla rowerów w pobliżu planowanych przejść dla pieszych oraz taką korektę projektu, która umożliwi zjazdy i wjazdy na drogę rowerową w podstawowych relacjach podróży.
  3. Nawierzchnia drogi rowerowej urywa się w miejscach przecięcia z wjazdami na posesję. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zachowanie ciągłości ścieżki rowerowej przy wyjazdach z posesji; zgodnie z  art. 27 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami przecinającymi ścieżkę poza jezdnią, a więc np. wyjeżdżającymi z  posesji. Brak ciągłości przy wyjazdach sugeruje pierwszeństwo dla korzystających z wyjazdów. Ponadto brak ciągłości pogarsza jakość drogi rowerowej oraz istotnie wpływa na komfort jazdy rowerzystów. Nawierzchnia powinna zapewniać płynność i wygodę jazdy, a przejazdy na posesje muszą być podporządkowane wobec drogi rowerowej zarówno pod względem nawierzchni, jak i oznakowania zgodnie z PoRD i przyjętymi „Standardami technicznymi i  wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia”.
  4. Droga rowerowa nie jest wystarczająco odseparowana od części dla pieszych. Kolor nawierzchni (szare płytki dla pieszych i  czerwone dla rowerzystów) nie odegra w tym przypadku znaczącej roli, dlatego też asfalt byłby najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od zastosowanej konstrukcji nawierzchni postulujemy, aby ścieżka rowerowa była obniżona względem chodnika o 3-5 cm i oddzielona krawężnikiem o odpowiednio wyprofilowanym brzegu. Takie rozwiązanie zalecane jest przez „Standardy”. Pozwoli to na wyraźniejsze oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu pieszego przez co wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników drogi rowerowej i chodnika.
  5. Rozwiązanie przejazdu rowerowego przez ul. Wiślaną na wysokości skrzyżowania z ul. Nieszawską jest zaprojektowane błędnie. Projektant niepotrzebnie stworzył dodatkowy obszar kolizji ruchu rowerowego z pieszym. Proponujemy zastosowanie prostszego, bardziej czytelnego, bezpiecznego i rozsądnego rozwiązania.
  6. Nasze zaniepokojenie budzi brak kilkusetmetrowego fragmentu drogi rowerowej w pobliżu ul. Zagrodowej. Jest to poważne niedociągnięcie projektowe. Jak MZD planuje rozwiązanie ruchu rowerowego na tym odcinku?
  7. Zarówno początek drogi rowerowej przy Pl. Armii Krajowej jak i jej zakończenie w ul. Nieszawskiej uniemożliwiają bezpieczny wjazd/zjazd na ścieżkę rowerową i możliwość bezkolizyjnego włączenia się rowerzysty do ruchu na zasadach ogólnych.
  8. Droga rowerowa wymaga w kilku miejscach lepszego wyprofilowania łuków; szczególnie dotyczy to kątów prostych zastosowanych przy przejeździe rowerowym w pobliżu stacji paliw.

Dobra droga dla rowerów to droga bezpieczna, zachęcająca do codziennego korzystania z roweru. Jakość drogi rowerowej która powstanie przy ul. Nieszawskiej powinna być jak najlepsza. Jeśli projekt i wykonawstwo będą na niskim poziomie część rowerzystów niezgodnie z prawem, ale zgodnie z logiką, korzystać będzie z jezdni.

Liczymy na konkretną odpowiedź na zawarte w naszym piśmie postulaty. Powyższe uwagi możemy przedyskutować na spotkaniu.

Więcej o projekcie na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: http://rowerowytorun.com.pl/droga-rowerowa-nieszawska-torun-uwagi,223,l1.html

 
Paweł Wiśniewski
 
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”


Do wiadomości:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia


wyedytowano: 2008-04-08 16:24
aktywne od dnia: 2008-02-15 21:38
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook