Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 08 grudnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Zapytanie do Prezydenta Miasta Torunia dotyczące wprowadzenia opłat za przewóz roweru komunikacją miejską + ODPOWIEDŹ

SRT 2/2021

01.02.2021 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie,

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzona została opłata za przewóz roweru w środkach komunikacji publicznej w wysokości dwukrotności ceny za bilet jednoprzejazdowy normalny.

Proszę o udzielenie informacji jakie były przesłanki do wprowadzenia opłaty za przewóz roweru, który do 2021 roku mógł być w środkach komunikacji publicznej przewożony bezpłatnie i dlaczego od 2021 roku bezpłatny przewóz roweru w środkach komunikacji publicznej przestał być możliwy.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


ODPOWIEDŹ


Toruń, dnia 11 lutego 2021 r.

WGK-TK.7240.24.2021

Pani

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 1.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 stycznia br. opłaty za przewóz roweru w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, skierowane do Prezydenta Miasta Torunia informuję, ze przedmiotowa sprawa została przekazana zgodnie z kompetencjami do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, będącego jednostką nadzorującą realizację zadań z zakresu lokalnego publicznego transportu zbiorowego w Toruniu.

Zgodnie z art. 2 pkt. 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) autobus jest pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Natomiast art. 60 ust. l ww. ustawy zabrania używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się W pojeździe lub poza nim. Natomiast zgodnie z art. 63 ust l ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz art. 777 § l ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) za rzeczy (bagaż), który podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z jego winy (winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika).

Powyższa zasada odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek ruchu pojazdu należącego do przewoźnika. W takim przypadku ma zastosowanie regulacja art. 435 kodeksu cywilnego, przewidująca surową, niezależną od winy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za szkodę na osobie i mieniu, wyrządzoną komukolwiek, pozostającą w normalnym związku przyczynowym z ruchem pojazdu.

Mając na uwadze, iż zgodnie z powyższym odpowiedzialność i ewentualne roszczenia wynikające z przewozu rzeczy w pojazdach będą w znaczącej większości przypadków obciążały przewoźnika tj. MZK w Toruniu sp. z o.o., a także z uwagi na doniesienia medialne dot. przewozu rowerów (wygrany proces pasażerki, która odniosła obrażenia wskutek uderzenia przez rower podczas hamowania w autobusie MPK Łódź) Rada Miasta Torunia w uchwale nr 526/20 z dnia 19 listopada 2020 r. zdecydowała o zmianie zasad przewozu rowerów i urządzeń transportu osobistego, w tym napędzanych za pomocą silnika elektrycznego, w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu.

Przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionego przewoźnika reguluje przywołana wcześniej ustawa Prawo przewozowe. Pasażer korzystający z komunikacji miejskiej zgodnie z art. 16 ust 1 cyt. ustawy zawiera w sposób dorozumiany cywilnoprawną umowę przewozu przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. Spełnienie powyższego warunku powoduje dwustronne zobowiązanie: pasażera - do zakupu biletu i przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie (art. 15 ust. 1), a przewoźnika - do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygodnej i należytej obsługi (art. 14 ust. 1). Ponieważ zapewnienie transportu zbiorowego jest jednym z obowiązków samorządu, priorytetowe należy traktować bezpieczeństwo pasażerów.

Przewóz rowerów w komunikacji miejskiej w Toruniu nie jest zjawiskiem incydentalnym, na co zwracali wcześniej uwagę zarówno sami pasażerowie w swoich pismach i e-mailach kierowanych do przewoźnika oraz tut. urzędu, kontrolerzy biletów oraz kierowcy MZK w Toruniu Sp. z o.o., wnosząc jednocześnie o zmianę przepisów. Możliwość bezpłatnego przewozu roweru w środkach transportu stanowiło zachętę dla pasażerów do korzystania z tego uprawnienia. Przewóz tego rodzaju bagażu powodował ograniczenie miejsca dla pasażerów, dla których pojazd komunikacji miejskiej jest jedynym dostępnym środkiem transportu, co zwłaszcza w okresie pandemii i związanych z nią ograniczeń w dopuszczalnej liczbie pasażerów jest najbardziej dotkliwe.

Po przeanalizowaniu powyższych argumentów dokonano stosownej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. Była ona podyktowana ograniczeniem rosnącej liczby pasażerów przewożących rower w komunikacji miejskiej i poprawą bezpieczeństwa pasażerów.

Myślę, że w przypadku awarii roweru, która zdarza się raczej sporadycznie, skorzystanie z przewozu po wniesieniu stosownej opłaty nie będzie stanowić bariery zaporowej.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marcin Kowallekwyedytowano: 2021-02-23 13:31
aktywne od dnia: 2021-02-03 20:25
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
julo, 2021-02-18 20:07:14
Ta "odpowiedź" i faktyczna likwidacja możliwość przewozu roweru w MZK to kolejny krok do eliminacji ruchu rowerowego z miasta - wbrew zapewnieniom urzędników UM i samego prezydenta. Na jakiej podstawie to zrobili (ne licząc paragrafów)? Ktoś liczył te przewozy rowerów, ktoś zgłaszał jakieś incydenty? Może policja, albo Straż Miejska miały jakieś zgłoszenia i interwencje.. Pytam, bo dopiero takie fakty byłoby podstawą do zmiany w regulaminie przewozów MZK. A "odpowiedź"? kompletna bzdura.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook