Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest wtorek 19 października 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Aktualności

2019-07-30 Kaliningrad i Toruń - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie komunikacji rowerowej

Pod koniec czerwca członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń odwiedzili rosyjski Kaliningrad, jedno z partnerskich miast Torunia. Z kolei w połowie lipca do Torunia przyjechali przedstawiciele Klubu rowerowego Koenig Bicycle Team www.koenigbicycle.ru z Kaliningradu. Wydarzenia miały miejsce w ramach realizacji projektu: Kaliningrad i Toruń - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie komunikacji rowerowej.

Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji.

В конце июня члены Организации «Велосипедный Торунь» посетили российский Калининград — один из городов-партнеров Торуня. В свою очередь, в середине июля в Торунь приехали представители калининградского клуба Koenig Bicycle Team www.koenigbicycle.ru. Эти события произошли в рамках реализации программы «Калининград и Торунь: налаживание сотрудничества и обмен опытом в области велосипедного транспорта». 

Предлагаем краткий отчет о поездке. 

Kaliningrad, a dawniej Królewiec, Konigsberg to ok. 450 000 tysięczne miasto, stolica obwodu Kaliningradzkiego. Jego historia jest mocno związana z Zakonem Krzyżackim. Miastem partnerskim Torunia jest od roku 1995.

Калининград (ранее: Крулевец, Кенигсберг) — это столица Калининградской области, город с почти полумиллионным населением, история которого тесно связана с Тевтонским орденом. Городом-партнером Торуня он стал в 1995 году.

Chcieliśmy zobaczyć jak wygląda infrastruktura rowerowa w Kaliningradzie, jak wiele jest rowerzystek i rowerzystów w tym mieście oraz jak działają miejscowe organizacje rowerowe. Inspiracją do zorganizowania projektu była współpraca z partnerską holenderską Lejdą, a także spotkanie rowerowe, które zorganizowaliśmy w Toruniu w czerwcu 2018 r. LINK>>.

Po wjeździe do Kaliningradu od razu widać, że głównym środkiem transportu jest samochód. Szerokie drogi, mnóstwo aut i praktycznie brak infrastruktury rowerowej powodują, że na ulicach Kaliningradu nie ma zbyt wielu rowerzystów.

Ci którzy mimo wszystko wybrali rower szczególnie w godzinach szczytu nie mają łatwo. Jezdnie są zatłoczone, tworzą się korki, nawierzchnia bywa dość nierówna. Z kolei jazda po chodnikach jest mocno uciążliwa szczególnie z jednego powodu: krawężniki są często tak wysokie, że należy zsiąść z roweru aby go nie uszkodzić. Dróg rowerowych jest zbyt mało i nie tworzą spójnej całości, więc korzystanie z nich jest możliwe tylko na niektórych, zazwyczaj krótkich odcinkach.

Największy ruch rowerowy można zaobserwować podczas weekendów z dobrą pogodą. Koncentruje się on w parkach i wokół usytuowanego w centrum miasta jeziora, gdzie wyznaczono trasy dla rowerzystów.

Мы хотели посмотреть, как выглядит в Калининграде велосипедная инфраструктура, насколько много в городе велосипедисток и велосипедистов, как функционируют местные велосипедные сообщества. На этот проект нас вдохновило партнерское сотрудничество с голландским городом Лейден, а также велосипедная встреча, которую мы организовали в Торуне в июне 2018 года LINK>>.

Попав в Калининград, можно сразу же заметить, что основным средством транспорта там выступает автомобиль. Широкие дороги, огромное количество машин и практически полное отсутствие велосипедной инфраструктуры — это те факторы, по которым на калининградских улицах не очень много велосипедистов.  

Тем, кто все же выбрал велосипед, приходится нелегко, особенно в час пик: проезжая часть забита машинами, возникают пробки. Кроме того, дорожное покрытие зачастую бывает неровным. Ездить по тротуару тоже довольно неудобно в первую очередь из-за высоких бордюров: преодолевать их приходится спешившись, чтобы не повредить велосипед. Велодорожек слишком мало и они не составляют единой системы, так что пользоваться ими возможно лишь на отдельных коротких участках.  

Наиболее активное велосипедное движение можно наблюдать в выходные дни при хорошей погоде. Оно концентрируется в парках и у расположенного в центре города пруда, где для велосипедистов проложены маршруты. 

Naszymi przewodnikami po Kaliningradzie byli członkowie Klubu, dzięki nim łatwiej było nam przemieszczać się rowerami po mieście a także mogliśmy poznaliśmy miasto z perspektywy mieszkańca.

Jako że Klub zajmuje się głównie turystyką rowerową pojechaliśmy (pociągiem) także do nadmorskiego Zielenogradska, a potem już rowerami wzdłuż Mierzei Kurońskiej prawie do granicy z Litwą. Jeśli tylko na Mierzei Kurońskiej wybudowana zostanie odpowiedniej jakości trasa rowerowa – a jest w planach - będzie to prawdziwy hit turystyczny. Obecnie rowerzyści dzielić muszą drogą z samochodami, i choć większość kierowców szanuje rowerzystów na drodze, to jazda niektórych – zbyt wysoka prędkość i wyprzedzanie na tzw. „gazetę” – potrafi jednak zniechęcić do jazdy rowerem... Ale skąd my to znamy.

Нашими провожатыми в Калининграде были члены Клуба, которые помогли нам перемещаться на велосипедах по городу и увидеть его с перспективы местного жители.

В первую очередь Клуб занимается велосипедным туризмом, поэтому мы, воспользовавшись электричкой, отправились в лежащий на побережье Зеленоградск, а оттуда проехали на велосипедах вдоль Куршской косы практически до литовской границы. Если на косе появится велосипедная трасса соответствующего качества (а такие планы есть), она станет настоящим туристическим хитом. Сейчас велосипедистам приходится ехать по проезжей части вместе с автомобилями, и хотя большинство водителей ведут себя в отношении них уважительно, стиль езды некоторых (слишком высокая скорость, обгон «в притирку») может, однако, отбить желание садиться на велосипед. Как нам это знакомо...

W Kaliningradzie przedstawiliśmy także prezentację, w której zawarte zostały informacje odnośnie Torunia, infrastruktury rowerowej w mieście i regionie oraz naszego stowarzyszenia.

В Калининграде мы также представили презентацию с информацией о Торуне, велосипедной инфраструктуре в нашем городе и регионе, а также о нашей Организации.

Kolejnym etapem projektu była wizyta gości z Kaliningradu w Toruniu. Zaczęliśmy od spotkania, na którym mogliśmy zobaczyć prezentację dokumentującą działalność Klubu.

Następnie wyruszyliśmy w około 35 kilometrową trasę po Toruniu. Korzystając głównie z infrastruktury rowerowej pokazaliśmy naszym gościom najciekawsze punkty miasta. Goście byli pod wrażeniem infrastruktury rowerowej w naszym mieście, co nas nie dziwi biorąc pod uwagę jakość i ilość infrastruktury rowerowej w Kaliningradzie i Obwodzie Kaliningradzkim.

Следующим этапом реализации проекта стал визит гостей из Калининграда в Торунь. Мы начали со встречи, на которой ознакомились с презентацией, рассказывающей о деятельности Клуба.

Далее мы преодолели примерно 35-километровых маршрут по улицам Торуня и показали нашим гостям самые интересные места нашего города, пользуясь преимущественно велодорожками. Торуньская велосипедная инфраструктура произвела на гостей огромное впечатление, что не удивительно, учитывая состояние аналогичной инфраструктуры в Калининграде и Калининградской области.

Ze względu na fakt, iż Klub zajmuje się głównie turystyką rowerową w następny dzień wizyty wyruszyliśmy nad jezioro Chełmżyńskie do Zalesia. Na prawie całej trasie korzystaliśmy z infrastruktury rowerowej wybudowanej przez toruńskie Starostwo Powiatowe. Goście także byli pod wrażeniem trasy rowerowej w kierunku Chełmży, która poza paroma niedoskonałościami swobodnie nadaje się do jazdy rowerem.

Учитывая, что Клуб занимается в первую очередь велотуризмом, на следующий день мы отправились в Залесье на Хелмжиньское озеро. На протяжении практически всего маршрута мы пользовались велосипедной инфраструктурой, построенной Торуньским повятом. Гостей также впечатлила велосипедная трасса в направлении Хелмжи, позволяющая (несмотря на несколько недочетов) свободно перемещаться на велосипеде.

Dzięki projektowi poznaliśmy członków Klubu, wymieniliśmy się doświadczeniami, co mamy nadzieję, będzie owocować w przyszłości. Polecamy podróż do Kaliningradu i Obwodu Kaliningradzkiego: z Torunia to tylko ok. 300 kilometrów, a od 1 lipca 2019 roku wizę turystyczną uprawniającą do ośmiodniowego pobytu w Obwodzie można uzyskać drogą elektroniczną za darmo. Ceny są przystępne: porównywalne, albo trochę niższe niż w Polsce.

Благодаря проекту нам удалось познакомиться с членами Клуба и обменяться опытом, что, как мы надеемся, принесет плоды в будущем. Мы можем рекомендовать Калининград и Калининградскую область в качестве направления для путешествия: из Торуня это всего 300 километров, а с 1 июля 2019 года туристическую визу, которая позволяет находиться в регионе 8 суток, можно получить бесплатно в электронном виде. Цены довольно умеренные: такие же, как в Польше, или ниже. 

Dziękujemy Towarzystwu Miast Partnerskich Torunia za pomoc w realizacji projektu.

Выражаем благодарность Ассоциации городов-партнеров Торуня за помощь в реализации проекта. 

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

Проект финансировался совместно с Гминой городом Торунь.

Droga rowerowa do stadionu zbudowanego z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej / Велосипедная дорожка к стадиону, простроенная к Чемпионату мира по футболу
Droga rowerowa do stadionu zbudowanego z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej / Велосипедная дорожка к стадиону, простроенная к Чемпионату мира по футболу
Jeden z kilku przejazdów rowerowych w Kaliningradzie / Один из велосипедных переездов в Калининграде
Jeden z kilku przejazdów rowerowych w Kaliningradzie / Один из велосипедных переездов в Калининграде
Poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa / Довоенная велосипедная трасса с односторонним движением
Poniemiecka jednokierunkowa droga rowerowa / Довоенная велосипедная трасса с односторонним движением
Droga rowerowa w pobliżu jeziora zlokalizowanego w centrum miasta / Велодорожка в окрестностях пруда, расположенного в центре города
Droga rowerowa w pobliżu jeziora zlokalizowanego w centrum miasta / Велодорожка в окрестностях пруда, расположенного в центре города
Nie wszędzie starczyło miejsca dla rowerzystów / Не везде хватило места для велосипедистов
Nie wszędzie starczyło miejsca dla rowerzystów / Не везде хватило места для велосипедистов
Gry i zabawy na drodze rowerowej / Игры и развлечения на велодорожке
Gry i zabawy na drodze rowerowej / Игры и развлечения на велодорожке
Około 250 metrowy odcinek porządnej drogi rowerowej / Примерно 250-метровый отрезок качественной велодорожки
Około 250 metrowy odcinek porządnej drogi rowerowej / Примерно 250-метровый отрезок качественной велодорожки
Nabrzeże Pregoły / Набережная Преголи
Nabrzeże Pregoły / Набережная Преголи
To przypomina ścieżkę rowerową / Это напоминает велодорожку
To przypomina ścieżkę rowerową / Это напоминает велодорожку
Tutaj drogę rowerową zbudowano wyżej nadbrzeża, ale zdecydowana większość rowerzystów jeździ bliżej rzeki / Здесь велодорожку построили выше набережной, но велосипедисты в основном ездят ближе к реке
Tutaj drogę rowerową zbudowano wyżej nadbrzeża, ale zdecydowana większość rowerzystów jeździ bliżej rzeki / Здесь велодорожку построили выше набережной, но велосипедисты в основном ездят ближе к реке
Jazda chodnikiem to często jedyny rozsądny wybór / Езда по тротуару — это иногда единственный разумный выход
Jazda chodnikiem to często jedyny rozsądny wybór / Езда по тротуару — это иногда единственный разумный выход
Szeroki i równy ciąg pieszo-rowerowy / Широкая и ровная дорога для велосипедистов и пешеходов
Szeroki i równy ciąg pieszo-rowerowy / Широкая и ровная дорога для велосипедистов и пешеходов
Malownicza trasa wzdłuż linii tramwajowej / Живописная трасса вдоль трамвайных путей
Malownicza trasa wzdłuż linii tramwajowej / Живописная трасса вдоль трамвайных путей
Wysokie krawężniki to duży problem / Высокие бордюры — это серьезная проблема
Wysokie krawężniki to duży problem / Высокие бордюры — это серьезная проблема
Ruch samochodowy jest spory / Оживленное автомобильное движение
Ruch samochodowy jest spory / Оживленное автомобильное движение
Stojak rowerowy „hipopotam” pod ogrodem zoologicznym / Велопарковка «бегемот» у зоопарка
Stojak rowerowy „hipopotam” pod ogrodem zoologicznym / Велопарковка «бегемот» у зоопарка
Ruiny zamku krzyżackiego / Руины замка крестоносцев
Ruiny zamku krzyżackiego / Руины замка крестоносцев
Dom Sowietów / Дом Советов
Dom Sowietów / Дом Советов
Port w Kaliningradzie / Порт в Калининграде
Port w Kaliningradzie / Порт в Калининграде
Pasaż nadmorski w Zielenogradsku / Набережная в Зеленоградске
Pasaż nadmorski w Zielenogradsku / Набережная в Зеленоградске
Wjazd do Parku Narodowego Mierzeja Kurońska / Въезд в Национальный парк «Куршская коса»
Wjazd do Parku Narodowego Mierzeja Kurońska / Въезд в Национальный парк «Куршская коса»
Jedyną drogę na mierzei rowerzyści muszą dzielić z samochodami / Велосипедистам приходится делить единственную дорогу на косе с автомобилями
Jedyną drogę na mierzei rowerzyści muszą dzielić z samochodami / Велосипедистам приходится делить единственную дорогу на косе с автомобилями
Morze Bałtyckie / Балтийское море
Morze Bałtyckie / Балтийское море
Do pociągu nie łatwo jest wsiąść / Сесть в поезд не так легко
Do pociągu nie łatwo jest wsiąść / Сесть в поезд не так легко
Kolejka linowa w Swietłogorsku /  Канатная дорога в Светлогорске
Kolejka linowa w Swietłogorsku / Канатная дорога в Светлогорске
W Swietłogorsku są i drogi rowerowe / В Зеленоградске есть и велодорожки
W Swietłogorsku są i drogi rowerowe / В Зеленоградске есть и велодорожки


wyedytowano: 2019-07-30 23:30
aktywne od dnia: 2019-07-30 20:23
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
Tet, 2019-07-31 17:37:50
Fajny artykuł, pomysł z dwujęzycznością też na plus!
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
kod z obrazka*
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook