Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo odnośnie organizacji ruchu pieszo-rowerowego w trakcie przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II w Toruniu - BiT-City II + ODPOWIEDŹ

RT 5/2019 Toruń,

9 maja 2019 r.

 

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy: Przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu przebudowy układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z rozbudową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu-BiT-City wprowadzona została nowa organizacja ruchu niezapewniająca właściwych warunków do poruszania się pieszych i rowerzystów.

W chwili obecnej na dwóch głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących z Bydgoskiego Przedmieścia w kierunku Starego Miasta nie wyznaczono alternatywnych objazdów ani przejść, które umożliwiłyby rowerzystom dojazd do centrum. Na ul. Chopina na odcinku od al. 500-lecia Torunia do Placu Rapackiego ustawione zostały wygrodzenia zakazujące ruchu pieszego i rowerowego. Na Placu Artylerii Polskiej przejazd rowerowy i przejście dla pieszych przez ul. Wały gen. Sikorskiego jest trudne do pokonania dla pieszych i rowerzystów, ale także osób niepełnosprawnych oraz dla osób z wózkami dziecięcymi ze względu na bardzo wysokie krawężniki powstałe po sfrezowaniu nawierzchni jezdni.

Rozumiem, że przebudowa tak dużego fragmentu układu drogowego wiąże się z czasowymi trudnościami jednak brak zapewnienia ciągłości traktów pieszych i rowerowych na czas przebudowy nie powinien mieć miejsca przy tak długotrwałej inwestycji.

Proszę zatem o zapewnienie ciągłości poruszania się dla pieszych i rowerzystów w obu miejscach oraz wprowadzanie na bieżąco zmian, stosownie do prowadzonych prac, w organizacji ruchu dostosowujących ciągi komunikacyjne do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego. Proszę o informację w jaki sposób będą poprowadzone objazdy i przejścia dla rowerzystów i pieszych podczas pierwszego etapu prac oraz w jaki sposób będzie to zorganizowane podczas etapu II i III.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Wyszogrodzki Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu

Pan Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Pan Rafał Wiewiórski – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

 


ODPOWIEDŹ


 

Toruń dn. 20 maja 2019 r.

WGK.TD.7223.7.2019.WSZ

 

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 9 maja 2019 r. znak RT5/2019 w sprawie zapewnienia ciągłości poruszania się pieszych i rowerzystów na czas realizacji projektu pn. „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego w Toruniu - BiT-City II” uprzejmie informuję i wyjaśniam:

1. Przy planowaniu czasowej organizacji ruchu uwzględniono potrzeby wszystkich uczestników ruchu, a więc także rowerzystów i pieszych. Roboty budowlane na ulicach Chopina i Wały gen. Sikorskiego rozpoczęły się w dniu 8 maja br. a Wykonawca w pierwszej kolejności sfrezował nawierzchnię bitumiczną i dopiero po wykonaniu tych czynności można było wyrównać zjazdy przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Pozostałe poprawki w obrębie przejść dla pieszych wprowadzane były sukcesywnie.

2. Jednym z elementów tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w dniu 8 maja br. na ul. Chopina na odcinku od al. 500-lecia Torunia do al. Św. Jana Pawła II było wyznaczenie alternatywnego objazdu przez tereny zielone, znajdujące się za pomnikiem J. Piłsudskiego, w kierunku Starego Miasta. Zaznaczam, że ze względu na pracę ciężkiego sprzętu budowlanego zakaz poruszania się pieszych i rowerzystów na ul. Chopina na odcinku od al. 500-lecia Torunia do al. Św. Jana Pawła II był uzasadniony do wprowadzenia z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W chwili obecnej, po zakończeniu prac polegających na demontażu starego torowiska trakcji tramwajowej i przewiązek trakcyjnych, pieszo rowerowy ciąg komunikacyjny prowadzący z Bydgoskiego Przedmieścia w kierunku Starego Miasta został udostępniony.

3. Kolejne etapy projektu czasowej organizacji ruchu są w trakcie opracowania. W przypadku wyrażenia chęci zapoznania się z przyjętymi rozwiązanymi dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów może Pani zostać powiadomiona na etapie ich opiniowania przez Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

KIEROWNIK Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach

Wioletta Szeliga

 

Otrzymuje:

( 1.) Adresat

z. WGK TD ala wyedytowano: 2019-06-06 22:17
aktywne od dnia: 2019-05-14 19:32
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook