Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do budowanej drogi rowerowej w ciągu ulicy Skłodowskiej - Curie od ul. Barwnej do ul. Olsztyńskiej - część 2 + odpowiedź MZD

Toruń, 13. 11. 2007r.

RT 34 /07
 
Pan
Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg
 

    Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowy Toruń odniosę się ponownie do realizowanej inwestycji w ciągu ulicy Skłodowskiej - Curie od ul. Bukowej do ul. Olsztyńskiej. W poprzednim piśmie (RT 27 /07) zawarłem szereg uwag dotyczących ww. inwestycji. Bardzo mnie cieszy odpowiedź na pismo wysłana w terminie. Można w niej m.in. przeczytać: Niezależnie od tego, przyjmując Pana uwagi dotyczące węzła drogowego w okolicach ul. Chrzanowskiego, przekazaliśmy je inwestorom z prośbą, by rozważyli możliwość dokonania pewnych korekt w trakcie realizacji węzła. Niestety albo pismo nie zostało przekazane albo zostało zlekceważone.

    Najważniejszym błędem realizowanej inwestycji był według nas brak wyznaczenia drogi rowerowej po obu stronach nowo budowanego odcinka ulicy. Z tego powodu rowerzysta jadący z ul. Olsztyńskiej na ul. Curie-Skłodowskiej zmuszony będzie – bez żadnej uzasadnionej przyczyny – do trzykrotnego przekraczania szerokiej jezdni. Wydłuży to znacznie czas przejazdu na tak krótkim odcinku, zwiększy możliwość kolizji rower-samochód, a także będzie prowokować rowerzystów do niezgodnej z PoRD jazdy chodnikiem. Jedyną możliwością, która zlikwidowałaby ten problem było dobudowanie kilkuset metrowego odcinka drogi dla rowerów przy bardzo wąskim chodniku. Oczywiście drogi rowerowej nie wybudowano, za to wzdłuż tego chodnika posadzono wiele drzew, co praktycznie uniemożliwi wytyczenie niezbędnego odcinka drogi rowerowej w przyszłości. Zasadzenie tychże drzew dobitnie pokazuje, że nasza uwaga nie przyniosła żadnego rezultatu. Również pozostałe postulaty zawarte w naszym piśmie zostały pominięte (np. brak doprowadzenia drogi dla rowerów do ul. Bukowej: na przeszkodzie drogowcom stanęły krzaki). Droga dla rowerów została jedynie oznakowana (na odcinku obejmującym remont) znakami pionowymi i szczątkowo znakami poziomymi.

Aby uniknąć tego typu problemów, konieczne wydaje się położenie większego nacisku ze strony MZD na kwestie tworzenia infrastruktury rowerowej zgodnie z założeniami „Programu komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” i wchodzącymi w jego skład „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia”. Dobiegający końca rok 2007 pokazuje, że Standardy nie są w ogóle przestrzegane, ponadto jest problem z wykonaniem założeń Programu przypisanych na rok bieżący.


 

Posadzone drzewka uniemożliwią dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów w przyszłości.

 
 
Paweł Wiśniewski
 
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

Do wiadomości:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia


Odpowiedź MZD

Toruń, 30 listopada 2007 r.

MZD-PRI-4/5540/36/07

                                                         Pan
                                                         Paweł Wiśniewski
                                                         Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

       W odpowiedzi na pismo nr 34/07 z dnia 13 listopada 2007 r.. Miejski Zarząd Dróg informuje, że budowanie nowych dróg przy pomocy inwestorów zewnętrznych, takich jak Makro Cash and Carry, pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystywanie środków budżetu gminy. W negocjacjach z inwestorami zewnętrznymi zawsze dochodzi do pewnego kompromisu, a więc i ustępstw ze strony miasta. Nie możemy zatem zawsze liczyć na to, że zmusimy inwestora zewnętrznego do przebudowy drogi miejskiej w pobliżu jego inwestycji w idealnym standardzie. Rozumiemy, że zbudowanie jednostronnej drogi rowerowej nie jest wystarczającą gwarancją sukcesu w oczach mieszkańców miasta, ale wiemy, że ta droga, budowana ze środków miasta, mogłaby powstać w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie znacznie później.

    Z takimi wyborami mamy do czynienia bardzo często. Przykładem takiego wyboru jest również sprawa drogi rowerowej na odcinku ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Bukowej, gdyż droga ta nie była specyficzna dla robót remontowych, które polegają z reguły na odtwarzaniu istniejącej nawierzchni i ewentualnie chodników, a jednak udało się nam wykonać jeszcze roboty ponadplanowe, by program budowy dróg rowerowych nie był tylko hasłem propagandowym władz miasta.

        Jesteśmy świadomi tego, że sytuacja z drogami rowerowymi w Toruniu jest daleka od ideału, ale nie możemy zgodzić się z sugestiami, że nie podejmujemy starań, także w kwestii standardów, aby do ideału się zbliżać.


                                                                                Z poważaniem
                                                                                Andrzej Glonek
                                                                                dyrektor MZD


wyedytowano: 2007-12-06 14:41
aktywne od dnia: 2007-12-05 17:36
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
maatzey, 2007-12-06 17:10:43
W takim razie proponowałbym naszym Włodarzom negocjowanie i zatwierdzanie w takich przypadkach 'otwartych' projektów, które w późniejszych latach pozwoliłyby na wprowadzenie zmian. podnoszących standard. W żadnym przypadku nie zgodziłbym się na budowę niezgodną ze standardem, a zatem z prawem....
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook