Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest czwartek 18 kwietnia 2019
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu

RT 1/2019 

Toruń, 7 lutego 2019 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu.

 

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-MW1, 88.07-MW2, 88.07-MW3, 88.07-MW4 proszę o wprowadzenie zapisu: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych". Są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wskazane byłoby zwrócenie uwagi właścicieli terenu (poprzez właściwe zapisy w mpzp) na problem związany z brakiem miejsc do parkowania rowerów z którym borykają się osoby zamieszkujące w zabudowie o charakterze wielorodzinnym.

 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-MW/U1 i 88.07-MW/U2, 88.07-MW/U3, 88.07-MW/U4 proszę o wprowadzenie stosownego zapisu dot. parametrów parkingowych obowiązujących dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Torunia (uchwała nr 805/18 z dn. 25 stycznia 2018 r.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia, tj.0,3 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie (zgodnie z: Tabela C.6.1.3-2 Normatyw Parkingowy – wskaźniki parkingowe dla rowerów – na terenach miejskich). Są to tereny niezabudowane, za wyjątkiem 88.07-MW/U3 (częściowo), przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi.

  W przypadku innej własności niż teren miejski dla powyższych terenów proszę o uzupełnienie planu o zapis: "obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych". Uzasadnienie jak w pkt.1.

 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 88.07-UC/U1 ustala się przeznaczenie

  podstawowe: teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren zabudowy usługowej. Proszę o uzupełnienie planu o zapis: "obowiązek lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych".

 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-U3, 88.07-U4, 88.07-U5, 88.07-U6, 88.07-U7, 88.07-U8, 88.07-U9 ustala się przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej. Proszę o uzupełnienie planu o zapis: "dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w formie stojaków i parkingów rowerowych".

 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-KD(GP)1, ustala się przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – droga publiczna – ulica główna ruchu przyspieszonego. Z uwagi na charakter skrzyżowania obowiązkowe jest uzupełnienie planu o zapis nakazujący wydzielenie z pasa drogowego chodnika oraz drogi rowerowej przy budowie prawoskrętu dla samochodów z ul. Grudziądzkiej w stronę Trasy Średnicowej Północnej.

 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 88.07-KD(Z)1 (ul. Legionów) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji – droga publiczna – ulica zbiorcza (odcinek). Proszę o zmianę zapisu dot. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: „w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań – droga rowerowa;” na zapis: „obowiązek realizacji infrastruktury rowerowej” bądź: „dopuszcza się zastosowanie elementów uspokojenia ruchu”. Termin droga rowerowa ogranicza możliwości zastosowania innych udogodnień dla rowerzystów, często o wiele korzystniejszych z punktu widzenia wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.

 7. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 88.07-KD(L)1, (ul. Żwirki i Wigury), 88.07-KD(L)2 (ul. Lotników) i 88.07-KD(L)3, ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji – drogi publiczne – ulice lokalne. Proszę o usunięcie zapisu dot. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: „w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań – droga rowerowa;”. Przy ulicach lokalnych nie powinno się wydzielać dróg rowerowych. Stoi to w sprzeczności z zasadami planowania infrastruktury rowerowej. Są inne sposoby na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Proszę zastosować zapis: „dopuszcza się realizację infrastruktury rowerowej”, bądź: „dopuszcza się zastosowanie elementów uspokojenia ruchu”

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniuwyedytowano: 2019-02-10 20:00
aktywne od dnia: 2019-02-10 19:57
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2018 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2019-01-28 23:29

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook