Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 21 lipca 2018
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia

RT 4/2018 Toruń,

7 maja 2018 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Dotyczy konsultacji społecznych planu zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR, planu zagospodarowania „Rudelki”, planu rewitalizacji Parku Tysiąclecia.

 

 1. Proszę o ujednolicenie we wszystkich projektach modelu stojaka rowerowego zgodnego z wytycznymi zawartymi w Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia: „Wszystkie publiczne stojaki rowerowe powinny być trwale przymocowane do podłoża w sposób uniemożliwiający wyrwanie i muszą umożliwiać wygodne oparcie roweru i bezpieczne przypięcie ramy i przedniego koła do stojaka przy pomocy standardowych, dostępnych w handlu kłódek szaklowych w kształcie litery "U" o wymiarach wewnętrznych 10 x 20 cm. Rury konstrukcji stojaka powinny mieć średnicę do 8 cm, aby można było objąć je standardową kłódką. Stojak musi umożliwiać przypięcie wszystkich spotykanych na rynku rowerów, stąd należy brać pod uwagę maksymalną grubość opon roweru (ok. 8 cm), maksymalną średnicę koła (ok. 75 cm) oraz koszyki z przodu i tyłu roweru o szerokości do 0,6 m które mogą znajdować się już 0,7 m nad ziemią. Kluczowe wymiary podano na przykładowym rysunku.”

  W Toruniu zamontowane zostały setki stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery U, które są najbardziej wygodne i doskonale spełniają swoją rolę. Zaproponowane przez projektantów na wizualizacjach stojaki rowerowe (drewniane kłody i udziwnione „kaloryfery”) nie spełniają właściwych standardów, gdyż nie pozwalają nie tylko wygodnie oprzeć roweru, a wręcz uniemożliwiają jakiekolwiek jego przypięcie przez co są całkowicie niepraktyczne oraz niezgodne z standardami i dobrą toruńską praktyką.

  W przypadku elementów małej architektury należy unikać ostrych krawędzi, szczególnie przy stojakach rowerowych i ławkach.

 2. Proszę o stosowanie nawierzchni asfaltowych na projektowanych drogach rowerowych ze względu na koszty wykonania (w porównaniu do nawierzchni mineralno-żywicznej), walory użytkowe oraz kwestie związane z odpowiednim utrzymaniem. Nawierzchnie tzw. „naturalne” stwarzają większe opory toczenia, są bardziej podatne na niszczenie na skutek warunków atmosferycznych (woda żłobiąca koleiny w nawierzchni, rozmiękczenie podczas intensywnych opadów) oraz są trudniejsze we właściwym utrzymaniu, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty. Nie ma uzasadnienia aby nawierzchnie asfaltowe nie mogły być stosowane w parkach, zwłaszcza że w chwili obecnej w Parku Tysiąclecia nawierzchnie alejek są asfaltowe. Odcinki dla pieszych również powinny być wykonane z nawierzchni z dobrej jakości i wysokich walorach użytkowych. Stosowane od jakiegoś czasu w Toruniu nawierzchnie naturalne dla ciągów pieszych np. na skwerze przy Placu Rapackiego czy w Ogrodzie Muzyków pogarszają warunki ruchu pieszego.

 3. Proszę o korektę przebiegu proponowanej drogi rowerowej w Parku Tysiąclecia. Obecnie rowerzysta może wjechać w aleję parkową w okolicy przystanku autobusowego „Park Tysiąclecia”. W zaproponowanym przebiegu drogi rowerowej rowerzysta będzie zmuszony do pokonanie dodatkowych 100 metrów po ulicy Podgórskiej, która nie posiada infrastruktury rowerowej, a jazda po jezdni jest w tym miejscu bardzo niekomfortowa. Proszę o umożliwienie rowerzystom wjazdu do Parku Tysiąclecia w okolicy przystanku autobusowego „Park Tysiąclecia”. Rozwiązaniem kompromisowym jest oznakowanie tego fragmentu jako ciągu pieszo-rowerowego i wykonanie go z nawierzchni jak dla drogi rowerowej. Należy rozważyć zachowanie przebiegu obecnego ciągu w okolicach przystanku – projekt zakłada zwężenie fragmentu odcinka w porównaniu ze stanem obecnym.

 4. Projektowana nawierzchnia drogi rowerowej i przylegającego chodnika na terenie Parku Tysiąclecia – w ciągu ul. Woyczyńskiego - powinna być na jednym poziomie. Oddzielenie nawierzchni proponuję wykonać za pomocą oznakowania poziomego bądź wtopionego obrzeża.

 5. Proszę o oznakowanie jako ciągu pieszo-rowerowego odcinka ciągu pieszego na terenie Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Idzikowskiego, a ul. Kniaziewicza na wysokości numeru 21. Połączenie ciągu z ul. Idzikowskiego należy wykonać w istniejącym śladzie. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej. Rozwiązanie takie zwiększy dostępność dla ruchu rowerowego Parku Tysiąclecia na relacji wschód-zachód.

 6. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Złotą proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i o szerokości minimum 2 metry. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 7. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Białą proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i przyjąć obecną szerokość ciągu. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 8. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z drogą przebiegającą wzdłuż boiska proszę zaprojektować jako pieszo-rowerowe i przyjąć obecną szerokość ciągu. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej.

 9. Proszę o zastosowanie nawierzchni o wysokim poziomie równości: preferowana asfaltowa, ewentualnie mineralno-żywiczna na drogach rowerowych w projekcie zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR. Zaproponowana nawierzchnia naturalna ulepszona nie jest odpowiednia dla ruchu rowerowego. Uzasadnienie jak w punkcie 2.

 10. W projekcie zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR proszę w kilku miejscach polepszyć geometrię drogi rowerowej szczególnie w rejonach skrzyżowania tras. Proszę także zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na wysokości skrzyżowania z drogą dojazdową do boiska.

 11. Proszę o zastosowanie nawierzchni o wysokim poziomie równości: preferowana asfaltowa, ewentualnie mineralno-żywiczna dla ciągu pieszego na terenie tzw. „Rudelki” łączącego istniejącą drogę pieszo-rowerową przy hali sportowo-widowiskowej na ul. Bema z ul. Gagarina (projektowana stacja Flora). Droga ta służy obecnie również rowerzystom w związku z czym proszę zastosować odpowiednie oznakowanie jako ciąg pieszo-rowerowy. Dla przedmiotowego odcinka proszę rozważyć montaż oświetlenia co zwiększy atrakcyjność terenu i poprawi bezpieczeństwo jego użytkowania na istotnym fragmencie.

 12. Proszę o korektę lokalizacji miejsca selektywnej zbiórki odpadów na terenie tzw. „Rudelki”. Usytuowanie pojemników na odpady w tak bliskim sąsiedztwie przebiegającej w tym miejscu drogi rowerowej jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa zarówno użytkowników drogi rowerowej, jak i osób wyrzucających odpady.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

 



wyedytowano: 2018-05-16 20:29
aktywne od dnia: 2018-05-16 20:23
drukuj  
Komentarze użytkowników (1)
julo, 2018-05-17 01:08:45
Cały czas ten sam problem: projektanci nie mają pojęcia o infrastrukturze dla ruchu rowerowego, projekty przypominają bardziej "dzieła sztuki" niż prawdziwe projekty. Swoją drogą jestem ciekaw, czy zleceniodawca dostarcza projektantom "Standardy...."? Chyba nie skoro projekty to tylko artystyczne obrazki.
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2017 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2018-02-11 19:21

Newsletter
podaj email:

 
Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook