Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest niedziela 11 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu

RT 6/2017

Toruń, 20 listopada 2017 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-MW1, 103.03-MW2, 103.03-MW3, 103.03-MW4, 103.03-MW5, 103.03-MW6 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny zabudowy wielorodzinnej oraz charakter tej zabudowy często wykluczają możliwość przechowywania roweru w mieszkaniu. Wpływa to negatywnie na rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu i stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto wykorzystywać szansę jaką daje tworzenie mpzp aby wpływać na polepszenie tej sytuacji.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-U1, 103.03-U2, 103.03-U3, 103.03-U/ZP1, 103.03-U/ZP2, 103.03-U/ZP3 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: „obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, przechowalnie rowerowe, itp.).

Tereny, które zgodnie z zapisami planu przeznaczone są pod usługi obowiązkowo powinny otrzymać zapisy gwarantujące miejsca parkingowe dla rowerów.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(G)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum droga rowerowa”, „minimum chodnik” przy drodze klasy G (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu – 1x2) jest marginalizowaniem potrzeb pieszych i rowerzystów. Może prowadzić do niekorzystnej sytuacji, w której projekt uwzględni chodnik po jednej stronie, a drogę rowerową po drugiej stronie trasy. Takie rozwiązanie dopuszcza proponowany zapis mpzp.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 103.03-KD(Z)1 proszę o wprowadzenie zapisu: „obowiązek realizacji obustronnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów".

Zapis: „minimum chodnik”, „droga rowerowa” przy ważnej trasie biegnącej z północnych osiedli Torunia do centrum jest niewystarczający i nie zapewnia właściwych warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów.

Proszę także o stosowanie odpowiedniej terminologii dla zapisów dotyczących infrastruktury rowerowej. Droga rowerowa to tylko jeden z elementów tej infrastruktury i nie powinien być stosowany w zapisach mpzp.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 103.03-KD(L)1 i 103.03-KD(L)2 proszę o zastąpienie zapisu: „dopuszcza się drogę rowerową” zapisem o następującej treści: obowiązek realizacji elementów uspokojenia ruchu.

Drogi rowerowe zgodnie z przyjętymi zasadami dobrej praktyki nie powinny być planowane dla tego typu dróg. Zastosowanie uspokojenia ruchu zwiększa natomiast bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników bez konieczności wydzielania odrębnej infrastruktury dla rowerzystów.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Do wiadomości:

Pani Anna Stasiak - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniuwyedytowano: 2017-12-03 11:07
aktywne od dnia: 2017-12-03 11:00
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook