Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do projektu drogi rowerowej w ciągu ul. Przy Kaszowniku oraz w ciągu ul. Warneńczyka + odpowiedź po 3 miesiącach + komentarz + reakcja MZD

Wałbrzych 21. 08. 2007
RT 26 /07Pan Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg


        W związku z zamówieniem publicznym nr 119/07 „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Przy Kaszowniku oraz w ciągu ul. Warneńczyka w Toruniu” mamy kilka uwag co do projektu, według którego inwestycja ta ma zostać zrealizowana.

        Projekt przygotowany został we wrześniu 2006 roku, tymczasem treść „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia” znana jest od czerwca 2005. Albo projektanci nie otrzymali tych standardów, albo ich nie uwzględnili. Drogi rowerowe powinny być projektowane i budowane według standardów, pozwoli to na uniknięcie błędów związanych z tworzeniem rowerowej infrastruktury z ostatnich lat. Mamy nadzieje, że następne projekty będą znacznie bardziej przestrzegały rozwiązań zawartych w standardach.

        Najbardziej istotną kwestią, jaka powinna zostać zmieniona przy realizacji zadania budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Przy Kaszowniku oraz w ciągu ul. Warneńczyka jest przebieg drogi rowerowej przez przystanek autobusowy przy ul. Przy Kaszowniku. Zatoka przystanku autobusowego została przebudowana niedawno ( kilkanaście miesięcy temu) w ramach projektu „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Przebudowa peronu nie została ujęta w tym programie, co pozwala na przeprowadzenie modyfikacji przebiegu drogi rowerowej, przebudowy chodnika w obrębie peronu oraz przesunięcia wiaty.

        Według projektu droga rowerowa ma przebiegać przez sam środek obszaru wymiany pasażerów, oznaczona ma być jedynie pasem z kostki betonowej czerwonej. Takie rozwiązanie według nas jest zdecydowanie niewystarczające; na dodatek stwarza duże możliwości konfliktu i kolizji na linii pieszy-rowerzysta. Przystanek ten obsługuje znaczną ilość pasażerów. W trakcie wsiadania i wysiadania pasażerów z autobusu przejazd przez tak wybudowaną drogę dla rowerów będzie utrudniony i niebezpieczny. Droga rowerowa przy ul. Przy Kaszowniku ma stanowić – według „Programu komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” - fragment drogi rowerowej głównej G3 w kierunku zachód – wschód. Tym bardziej droga rowerowa winna być wybudowana jak najlepiej.

      Według nas jedynym dobrym rozwiązaniem będzie poprowadzenie drogi rowerowej za wiatą przystankową (co byłoby możliwe oraz zgodne ze standardami) zachowując jednocześnie określoną standardami skrajnie dla drogi rowerowej oraz promienie łuków. Możliwe że koniecznością byłoby zamontowanie barierek odgradzającą drogę rowerową od przystanku, która oddzielałaby ruch pieszy i rowerowy. Jest to jednak kwestia do głębszego przeanalizowania. Wyznaczenie drogi rowerowej za wiatą przystankową wiązać się będzie z większym zakresem prac i przebudową niedawno wyremontowanego peronu, jednak uważamy, że bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz wysoka jakość dróg rowerowych szczególnie w aspekcie realizowanego „Programu komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” powinno być najważniejsze. Mamy nadzieję, że realizacja projektu "Odnowa Infrastruktury Transportu Publicznego w latach 2007-2010” uwzględniać będzie przebieg planowanych dróg rowerowych o czym wspominaliśmy w piśmie RT 21 /07. 

           Kolejnym istotnym problemem jest zaprojektowana przez projektantów „mieszana” nawierzchnia drogi rowerowej tj. w większości ma być ona zbudowana z asfaltu (duży plus), jednak duża część zbudowana będzie z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego. Zmienna nawierzchnia nie ułatwia orientacji pieszym i rowerzystom, zdecydowanie najlepiej byłoby, gdyby cały odcinek drogi rowerowej został wybudowany z asfaltu.

          Wloty na przejazdy rowerowe mogłyby zostać poszerzone do 2,5 – 3m. W kilku miejscach nie zachowano skrajni dla dogi rowerowej (0.5 m. wedle standardów). To należałoby bezwzględnie zmienić. Konieczne mogą się okazać barierki bądź inne zabezpieczenia odgradzające drogę rowerową od strony parkingu dla samochodów przy ul. Przy Kaszowniku. W projekcie brakuje również kilku przejść dla pieszych poprzez drogę dla rowerów. Droga rowerowa podporządkowana jest względem drogi wyjazdowej z supermarketu, co nie jest dobrym rozwiązaniem (ul. Przy Kaszowniku).

            Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwzględnione przy budowie drogi rowerowej w ciągu ul. Przy Kaszowniku oraz w ciągu ul. Warneńczyka w Toruniu. Szczególnie istotna jest sprawa przebiegu drogi rowerowej w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Powyższe uwagi mogę przedstawić i podeprzeć stosownymi argumentami na spotkaniu z osobą nadzorującą budowę. Jako stowarzyszenie pragniemy, aby budowane w Toruniu drogi rowerowe były jak najlepsze i najbezpieczniejsze, stąd powyższe uwagi.


                                                                                                    Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
                                                                                                    Paweł Wiśniewski

Do wiadomości:
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia


 

wysłane drogą elektroniczną

Mapy w formacie .jpg przedstawiające zaprojektowaną nawierzchnię:

Mapy w formacie .tif  (do odtworzenia potrzebny bedzie np. program IrfanView)


Odpowiedź


MZD-PRI-4/5540/31/07
Toruń 19 listopada 2007                                                              Pan Paweł Wiśniewski
                                                              Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.07 oraz pismo z 13.11.2007 r., Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że w obrębie zatoki autobusowej przy ul. Przy Kaszowniku nie możemy przez okres 3 lat dokonywać jakichkolwiek zmian, gdyż jest to wymóg tzw. trwałości projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Wbrew temu, co Pan pisze, peron jest częścią zadania współfinansowanego ze środków europejskich, co wynika z harmonogramu robót stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie nr 195/06 z 9 marca 2006 r. W związku z tym nie możemy przed upływem 3 lat od zakończenia projektu dokonywać zmian w zatoce wraz z elementami przystanku.

Pozostałe uwagi będziemy starali się uwzględnić w miarę możliwości, w trakcie realizacji zadania.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Stefan KalinowskiNie zgadzamy się z treścią pisma. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1260/1999, artykuł 30 punkt 3 mówi że:

3. Państwa Członkowskie zapewniają, że działanie zachowuje wkład z funduszy, jedynie wówczas, gdy to działanie, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych organów krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom:
 
a) wpływającym na jej charakter lub warunki jej wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści,

oraz
 
b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

Uważamy, że przesunięcie wiaty autobusowej nie spowoduje wprowadzenia "znacznej modyfikacji" do projektu, dlatego istnieje możliwość jej przesunięcia, aby wytyczyć bezpiecznie drogę rowerową.

Poinformowaliśmy o tym rozporządzeniu MZD, mamy nadzieję uzyskać w ciągu 7 dni ponowne pismo o innej treści, jeśli nie wyślemy oficjalne pismo z odpowiedzią i odpowiednimi cytatami.

Treść rozporządzenia: http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/files/att0350.pdf

Opinia o rozporządzeniu: Dr Ewa Rosowska  Fundusze strukturalne. Kwalifikowalność projektów. Aspekty finansowe
Najprawdopodobniej przebudowa wiaty nie była realizowana w ramach programu „Odnowy infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006”. Szkoda, że sprawy nie można było rozwiązać wcześniej. Najważniejsze aby wiatę przesunięto i w bezpieczny sposób wytyczono drogę dla rowerów.

Poniżej zapytanie do stosownego wydziału UMMZD-PRI-4/5540/34/07
 
Toruń 26 listopada 2007
 
 
                            Pani
                            Agnieszka Lisek
                            Wydział Rozwoju i Projektów
                            Europejskich UMT
 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uprzejmie prosi o pomoc w wyjaśnieniu kwestii trwałości projektu w związku z budową drogi rowerowej przy ul. Przy Kaszowniku.    

Projekt   przewiduje   m.in.   poprowadzenie   drogi rowerowej wzdłuż ul. Przy Kaszowniku, a dalej ul. Warneńczyka do ul. Bażyńskich Na tym odcinku znajduje się m.in. zatoka autobusowa, przebudowana w roku 2006 w ramach programu „Odnowy infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006”, współfinansowanego ze ZPORR

Dla prawidłowości przebiegu budowanej drogi rowerowej od Ronda Pokoju Toruńskiego do ul. Bażyńskich, potrzebne byłoby przesunięcie w kierunku jezdni wiaty autobusowej przy wspomnianej zatoce w ul. Przy Kaszowniku. Zasady prowadzenia dróg rowerowych wymagają, by droga taka przebiegała na tyłach wiaty po to, by droga rowerowa nie kolidowała z ruchem pieszych na przystanku autobusowym.

Działacze Stowarzyszenia „Rowerowy Toruń" są przekonani, że takie przesunięcie jest absolutnie konieczne w trakcie obecnej realizacji drogi rowerowej i nie powoduje naruszenia trwałości projektu, dofinansowanego ze środków ZPORR. Powołują się przy tym na art. 30 ust. 4 (Zasada kwalifikacji) Rozporządzenia Rady (WE) 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.

W harmonogramie finansowo-rzeczowym, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowaniu projektu „Odnowy infrastruktury transportu publicznego na lata 2005-2006" mówi się o „przebudowie zatok i peronów autobusowych". Czy wobec tego przesunięcie wiaty zainstalowanej na peronie przystanku autobusowego jest, czy nie jest znacząca modyfikacją projektu w świetle obowiązujących przepisów?

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź, gdyż realizacja dróg rowerowych w okolicy ul. Przy Kaszowniku niedługo się zacznie.       

 

                                                        Dyrektor
                                                        Andrzej Glonek

 
Do wiadomości
Rowerowy Toruń


wyedytowano: 2007-12-03 19:07
aktywne od dnia: 2007-11-30 22:22
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook