Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pytanie o termin realizacji planów na rok 2007 zawartych w Programie komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015 + odpowiedź

Toruń, 20. 07. 2007r.

RT 23 /07
 
 
Pan
Andrzej Glonek

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

 

    Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowy Toruń proszę o udostępnienie bądź przedstawienie projektów na drogi rowerowe, które według „Program komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” mają zostać zrealizowane w roku 2007 to jest:

 1. ul. Przy Kaszowniku (od Pl. Pokoju Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego-Uniwersytecka) oraz w ul. Warneńczyka (do ul. Bażyńskich).
 2. ul. Traugutta-Lubicka (od mostu do ul. Winnica) oraz w ul. Waryńskiego (dokończenie od ul. Antczaka do ul. Traugutta).

    Pragnę również zapytać, na kiedy zaplanowano realizację następujących rozwiązań przejściowych oraz udogodnień w organizacji ruchu rowerowego, które według Programu mają zostać wykonane również w 2007 roku:

 1. ul. Antczaka (od ul. Waryńskiego do ul. Studziennej) – oznakowanie chodnika jako drogi pieszo-rowerowej lub wyznaczenie na jezdni pasa dla rowerów.
 2. ul. Szosa Lubicka (od ul. Targowej do Pl. Daszyńskiego) - oznakowanie chodnika wzdłuż ruin „Tormięsu” do Pl. Daszyńskiego jako drogi pieszo-rowerowej, z „przejazdem dla rowerów” na stronę południową Sz. Lubickiej (skomunikowanie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w kierunku Rubinkowa i Skarpy).
 3. ul. Żółkiewskiego – oznakowanie chodnika jako drogi pieszo-rowerowej na brakujących odcinkach: zjazd z Wiaduktu przez przystanek MZK oraz wylot w stronę Pl. Daszyńskiego (połączenie z ciągiem wymienionym w podpunkcie 2), w tym także oznakowanie drogi pieszo-rowerowej przed i za Wiaduktem (z „przejazdem dla rowerów na stronę północną ul. Kościuszki – na wysokości stacji SHELL).
 4. skomunikowanie nowego odcinka drogi rowerowej przy Szosie Chełmińskiej z drogą rowerową przy ul. Długiej (wykonanie „przejazdu dla rowerów” w Sz. Chełmińskiej).
 5. uzupełnienie (lub odnowienie) oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków dróg rowerowych. W tym temacie Stowarzyszenie wystosowało już 2 pisma (RT 11 /07 z 03. 04. 2007 oraz RT 16 /07 z 05.07.2007); na razie pozostały bez odpowiedzi.
 6. eliminacja zastawiania dróg rowerowych samochodami – przez aktywność Policji i Straży Miejskiej.

    Dotychczasowe próby kontaktów z urzędnikami Miejskiego Zarządu Dróg nie przyniosły żadnych efektów. Moje wielokrotne deklaracje pomocy przy rozwiązywaniu problemów w kwestii infrastruktury rowerowej pozostają bez odzewu. Na dodatek urzędnicy jakby zapominali, że od 16 maja 2007 roku obowiązuje „Program komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” o czym świadczą treści publikowanych zamówień publicznych. Dowodem na to są ostatnie pisma Stowarzyszenia Rowerowy Toruń.

    W zaistniałej sytuacji będę próbował umówić się na spotkanie z Panem Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Andrzejem Glonkiem oraz z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim.

 
Paweł Wiśniewski
 
Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń”

Do wiadomości:

Michał Zaleski – Prezydent Miasta ToruniaOdpowiedź:

Toruń, 27 lipca 2007
Miejski Zarząd Dróg                                                                                   
w Toruniu ul. Grudziądzka 159

W nawiązaniu do pism nr 20-23, skierowanych do Miejskiego Zarządu Dróg w imieniu Stowarzyszenia „Rowerowy Toruń", informujemy, że MZD, podobnie jak Urząd Miasta Torunia, przywiązuje bardzo dużą wagę do rozwoju dróg rowerowych w naszym mieście.

Dlatego staramy się poprawić sytuację drogową rowerzystów sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych i kadrowych. W tej sytuacji liczymy na systematyczny kontakt Pana z pracownikami MZD.

Co do konkretnych postulatów, które zgłosił Pan do MZD, odpowiadamy po kolei.

1. Znajdująca się w posiadaniu MZD dokumentacja projektowa jest do wglądu i jeśli ma Pan
wystarczająco dużo czasu na jej oglądanie, zapraszamy. Dysponujemy obecnie
dokumentacją na:

 • przebudowę ul. Turystycznej                            
 • przebudowę ul. Szosa Lubicka do granic miasta
 • przebudowę ul. Nieszawskiej
 • przebudowę ul. Olimpijskiej od Szosy Lubickiej do ul. Konstytucji 3 Maja
 • przebudowę ul. Szosa Chełmińska od ul. Polnej do granic miasta.

W miarę kończenia kolejnych projektów, chętnie podyskutujemy na temat dostosowania ich w pełni do potrzeb Pańskiego Stowarzyszenia.

2. Do tegorocznej realizacji zostały skierowane projekty budowy lub przebudowy dróg rowerowych w odcinkach, opisanych przez Pana w piśmie nr 23:

 • ul. Waryńskiego do ul. Traugutta                 
 • ul. Traugutta do ul. Winnica
 • ul. Przy Kaszowniku od ronda Pokoju Toruńskiego do ul. Bażyńskich oraz do skrzyżowania z ul.Uniwersytecką        
                                                    .        .                .
3. Do projektowania wytypowaliśmy kolejne odcinki:
 • drogę w ciągu ul. Szosa Lubicka od ul. Śląskiego do ul. Wyszyńskiego
 • drogę w ciągu ul. Szosa Lubicka od ul. Targowej wzdłuż „Tormięsu" do pl. Daszyńskiego
 • drogę w ciągu ul. Bydgoskiej od ul. Sienkiewicza do Reja
 • drogę w ciągu ul. Reja od Bydgoskiej do Gagarina
 • drogę w ciągu ul. Broniewskiego od uL Reja do ul. Okrężnej i na odcinku Broniewskiego-Szosa Bydgoska od Okrężnej do pętli tramwajowej.

W planie jest też dokończenie remontu ul. Antczaka od ul. Waryńskiego do ul. Targowej w taki sposób, aby wyeliminować występujące przewężenia przejazdu stroną południową ulicy i stworzyć możliwość wydzielenia drogi dla rowerów.

Przygotowujemy się do realizacji tych projektów w roku 2008, ale realizacja jest uzależniona od środków inwestycyjnych, zaplanowanych na ten cel przez Prezydenta Miasta Torunia.

4. Będziemy również - tak jak Pan - monitorować projektowanie zatok autobusowych w ramach programu „Odnowy Infrastruktury Transportu Publicznego" i dołożymy starań, aby nie były one uciążliwą przeszkodą w przejazdach rowerzystów.

5. Trasa Średnicowa Podgórza -jak Pan słusznie zauważył- przebiega w części terenami niezbyt tłumnie odwiedzanymi przez mieszkańców Torunia. Dowodem na to jest m.in. porastanie chodnika trawą. Poleciliśmy wykonawcy tego chodnika usunięcie trawy w ramach prac gwarancyjnych. Okres gwarancyjny pomoże nam także w eliminowaniu ewentualnych innych usterek wykonawczych.

Ciąg pieszo-rowerowy przed ul. Armii Ludowej został zaprojektowany z powierzchnią żwirową i zgodnie z projektem wykonany. Biorąc pod uwagę mały ruch na tym odcinku i częste - niestety - kradzieże kostki betonowej na potrzeby okolicznych mieszkańców, trudno to było uznać za błąd projektowy. Sytuację będziemy na pewno monitorować i reagować stosownie do potrzeb mieszkańców.
Będziemy też obserwować małe drzewka, które zwężają przejazd w pobliżu skrzyżowaniaulic Poznańskiej i Andersa. Jeśli konieczna okaże się reakcja MZD, na pewno zareagujemy.
Co do dalszego odcinka Trasy, to możemy powiedzieć, że wielokolorowa nawierzchnia nie jest równoznaczna z wydzieleniem drogi rowerowej. Ten odcinek był przewidziany w projekcie jako ciąg pieszo-rowerowy i tak będzie oznakowany znakiem pionowym.

Nierówności natomiast kostki na tym odcinku będą usuwane, choć nie jest to tylko wina wykonawcy, ale i mieszkańców przejeżdżających po tym odcinku samochodami.

Co do stacji benzynowej, to brak przejazdu przez stację wynika z niemożności porozumienia się z właścicielem stacji. Dlatego zarówno piesi, jak i rowerzyści nie mogą tu liczyć na jakieś oznakowanie. Trzeba zejść z roweru i przejść ten teren. O kolorystyce nawierzchni już wspominaliśmy wyżej. Wracając do Pana prośby o udostępnienie dokumentacji, liczymy na to, że będzie nas Pan uprzedzał o ewentualnych wizytach w MZD, gdyż chcielibyśmy poświęcić Panu tyle czasu, ile rzeczywiście wymagają problemy przez Pana przedstawiane.


Z poważaniem
Dyrektor
Andrzej Glonekwyedytowano: 2007-08-27 09:40
aktywne od dnia: 2007-08-27 09:38
drukuj  
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook