Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Zapytanie w sprawie I konsultacji "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" + ODPOWIEDŹ

Toruń, 29.01.2016 r.

SRT 03/2016

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Szanowny Panie Prezydencie

 

W ramach pierwszego etapu konsultacji "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” w dniu 21 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie Rowerowy Toruń przekazało swoje uwagi.

W dniu dzisiejszym zakończył się drugi etap konsultacji studium natomiast do tej pory nie ma informacji na temat wyników konsultacji pierwszego etapu.

Proszę o informację na jakim etapie jest opracowywanie dokumentu i kiedy można liczyć na stosowną odpowiedz dotyczącą złożonych w pierwszym etapie konsultacji uwag do Studium Część IA i IB.

 

Z poważaniem

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Do wiadomości:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu


ODPOWIEDŹ


WGK-TT.042.1.14.2016.AK

Toruń, 04.02 2016 r.

Pani Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pisma znak SRT 01/2016 i 03/2016 z dnia 29.01.2016 r. dziękuję za uwagi złożone w I i II etapie konsultacji społecznych projektu „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” realizowanego w ramach projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”. Jednocześnie informuje, że nie zakończył się proces konsultacji społecznych w/w dokumentu.

Fundacja „Rozwój UTP” z Bydgoszczy - Wykonawca opracowania „Studium .....” w ramach

umowy nr WGK.TT.272.l.20l4.AK z dnia 12 listopada 2014 r., z późn. zm., przeprowadzi konsultacje społeczne obejmujące:

1) I etap - dotyczący części I Studium pt. „Diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu dla obszaru partnerstwa" W formie konsultacji pisemny, który odbył się w terminie od 01.06.2015 r. do 22.06.2015 r. W ramach konsultacji społecznych w dniu 10.06.2015 r. w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta Torunia Wydziale Gospodarki Komunalnej odbył się dyżur konsultacyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Fundacji „Rozwój UTP”;

2) II etap - dotyczący części II Studium pt. „Kierunki i scenariusze rozwoju systemów transportowych dla obszaru Partnerstwa” w formie: konsultacji pisemnych (od 05.01.2016 r. do 29.01.2016 r.), spotkań otwartych (w Bydgoszczy 13 i 20 stycznia br., w Toruniu 14 i 19 stycznia br.) i spotkania eksperckiego (w Toruniu 10.02.2016 r.). Etap ten zakończy się 14.02.2016 r.

Uwagi zgłoszone podczas I i II etapu konsultacji zostaną przedyskutowane podczas spotkania

eksperckiego w dniu 10.02.2016 r., na które Pani została zaproszona przez autorów opracowania. Celem spotkania będzie wypracowanie ostatecznego stanowiska oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Studium. Następnie Wykonawca przygotuje raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag wraz z przedstawieniem stanowiska Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 1 Uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. (tekst jednolity), stanowiącej załącznik do obwieszczenia nr 17/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych, raport z konsultacji zamieszczony zostanie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od zakończenia konsultacji, w internetowym serwisie miejskim ds. konsultacji społecznych. W związku z powyższym odpowiedzi na złożone przez Panią uwagi W I i II etapie konsultacji zostaną ujęte w raporcie z konsultacji.

Finalny dokument zostanie dostarczony Zamawiającemu po zakończeniu konsultacji tj. zatwierdzeniu raportu z konsultacji przez Komisję Odbioru, w skład której wchodzą przedstawiciele Partnerów oraz zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marcin Kowallek

 

Otrzymują:

1, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji,

2. Fundacja „Rozwój UTP”,

a/a WGK -TT A.K.wyedytowano: 2016-12-18 23:14
aktywne od dnia: 2016-02-01 19:14
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook