Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Uwagi do mpzp dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu

RT 10/2015 Toruń,

10 września 2015 r.

Pani Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu.

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 94.01-UC/U1 i 94.01-UC/U2, proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.).

Tereny są przeznaczone pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, usługi. W założeniach planu obowiązkowo powinny znaleźć się zapisy dotyczące miejsc parkingowych dla rowerów.

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 94.01-U1 proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.).

Tereny, które zgodnie z zapisami planu przeznaczone są pod usługi obowiązkowo powinny otrzymać zapisy gwarantujące miejsca parkingowe dla rowerów.

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 94.01-U2, proszę o uzupełnienie zapisów o punkt: obowiązek realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla rowerów (stojaki, wiaty, itp.).

jw.

4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 94.01-KD(G)1 proszę o wprowadzenie zapisu: obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej.

Zapis: „uzupełnienie zagospodarowania pasa drogowego, w tym np. chodnik, droga rowerowa,torowisko tramwajowe, zieleń - zgodnie z przepisami odrębnymi” – jest mało precyzyjny.

5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 94.01-KD(L)1 i 94.01-KD(L)2, proszę o wprowadzenie zapisu: obowiązek realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej.

Zapis: „minimum chodnik lub droga rowerowa” – jest niewystarczający zwłaszcza, że dla samochodów planuje się „minimalny przekrój uliczny - dwujezdniowy 2x2”.

6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 94.01-KDW1, 94.01-KDW2 i 94.01-KDW3, proszę o zastąpienie zapisu: „6d) dopuszcza się drogę rowerową” zapisem o następującej treści: obowiązek realizacji elementów uspokojenia ruchu.

Drogi rowerowe zgodnie z przyjętymi zasadami dobrej praktyki nie powinny być planowane dla tego typu dróg. Zastosowanie uspokojenia ruchu zwiększa natomiast bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników bez konieczności wydzielania odrębnej infrastruktury dla rowerzystów.

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruńwyedytowano: 2015-09-13 00:17
aktywne od dnia: 2015-09-13 00:12
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook