Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest sobota 17 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Raport z badań odnośnie rowerzystów przeprowadzony dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - rok 2005

    Wyniki niżej zamieszczonych badań wskazują, że mieszkańcy Torunia chcieliby posiadać lepszą infrastrukturę rowerową w swoim mieście. Większość posiada rowery i w miarę często z nich korzysta. Więcej osób jeździ rekreacyjnie, głównie w sezonie, poza sezonem mało osób deklaruje korzystanie z roweru.

    14% ankietowanych dojeżdża do pracy, szkoły rowerem, przy poprawie infrastruktury rowerowej chęć taką wyraziło: tak 26% a raczej tak 28%. Łącznie 54% - bardzo wysoki wynik. Wniosek prosty: im więcej dobrze zaprojektowanych i wybudowanych bezpiecznych dróg rowerowych tym więcej torunian wsiądzie na rower. Są na to możliwości; włodarze miasta w końcu muszą przejść z fazy planowania do fazy wykonania. W ciągu 15 ostatnich lat wiele mówiło się o konieczności poprawy sytuacji infrastruktury rowerowej w mieście, ale z efektywnością było gorzej. Drogi rowerowe nie stanowią wspólnego systemu, duża część jest źle wykonana i oznakowana. Miasto powinno poprawić jakość zarządzania sprawami „rowerowymi”. Zreformować i przywrócić do działania „Zespół do spraw komunikacji rowerowej miasta Torunia”. Rower ma duży potencjał, dobra infrastruktura to korzyści zdrowotne dla mieszkańców, ekologiczne dla miasta, a dla turystów kolejna zachęta dla odwiedzenia Torunia. Turysta na rowerze jest bardziej mobilny, może poznać miasto z wielu stron, zobaczyć Przedmieścia, odwiedzić fortyfikacje.

    Na pytanie „które z niżej wymienionych elementów infrastruktury rowerowej nie występuje w Toruniu w wystarczającym stopniu?” ankietowani odpowiedzieli: 62% drogi rowerowe, 25% stojaki. Jakość i przydatność ścieżek rowerowych oceniona została: nisko: 18%, średnio: 58%. Wysoko i bardzo wysoko oceniło to 20% badanych. 57% uważa, że aby ułatwić poruszanie się po mieście należy wybudować ścieżki rowerowe w mieście łączące osiedla. 77% badanych twierdzi że winny zostać zwiększone środki z budżetu miasta na ścieżki rowerowe. Kończąc cytatem z raportu: Żaden z respondentów, niezależnie od tego czy korzysta ze ścieżek, czy nie, na pytanie „czy rowerzysta może czuć się bezpiecznie na toruńskich drogach”, nie odpowiedział twierdząco. 

Raport z badań odnośnie rowerzystów

przeprowadzony dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

przez studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Cel badania:
 
  • profil społeczno- demograficzny rowerzystów
  • częstotliwość korzystania z rowerów przez mieszkańców miasta Torunia 
  • opinia na temat infrastruktury rowerowej w Toruniu 
  • opinia na temat jakości i użyteczności ścieżek rowerowych 
  • rower, jako alternatywny środek transportu miejskiego
 
Metoda badawcza:
 

    Badania zostały przeprowadzone na podstawie wywiadu kwestionariuszowego, przez trzech ankieterów. Zostało przeprowadzonych 400 wywiadów. Metodą doboru próby, była metoda kwotowa (każdy z ankieterów otrzymał kwotę respondentów, którą musiał zrealizować, przy czym respondent musiał spełnić kryterium posiadania roweru).

 
Opis badanej populacji:
 

    Struktura wieku oraz płci jest dosyć wyrównana. 55% badanych respondentów to kobiety. 27% badanych to mieszkańcy Torunia w wieku 46- 55 lat, 23% to ludzie w wieku 36- 45 lat, 20 % stanowią respondenci w wieku 19- 25 lat, 17% w wieku 26- 35, a po niespełna 7% osoby poniżej 18 roku życia i powyżej 56 lat.

Ciekawie prezentuje się wykształcenie naszych respondentów, spośród których aż 40% posiada wykształcenie wyższe.


Wykształcenie

 
 

Procent ważnych

Ważnych

podstawowe/niepełne podstawowe

6,7
 
zawodowe
10,0
 
średnie/techniczne
25,0
 
pomaturalne
10,0
 
wyższe niepełne
8,3
 
wyższe
40,0
 
Ogółem
100,0


Większość, bo aż 46% naszych respondentów, to osoby, których dochody nie przekraczają 1000zł.

 
Dochody netto
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
do 999zl
46,7
 
1000- 1499
13,3
 
1500- 1999
20,0
 
2000- 2999
11,7
 
3000- 3999
3,3
 
powyżej 4000
5,0
 
Ogółem
100,0
 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
2
15,0
 
3
33,3
 
4
41,7
 
5
8,3
 
6 i więcej
1,7
 
Ogółem
100,0
 
 

Ciekawie wygląda tabela dotycząca statusu zawodowego naszych respondentów. Wyniki naszych badań odzwierciedlają sytuację zawodową Polaków, gdyż aż co 4 spośród naszych badanych nie posiadał pracy.

 
Status zawodowy
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
pracuję
75,0
 
nie pracuję
23,3
 
Ogółem
100,0
 
 
Przynależność do grupy społeczno-zawodowej
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
emeryt, rencista
5,0
 
uczeń, student
21,7
 
pracownik usług
26,7
 
właściciel prywatnej firmy
10,0
 

pracownik administracyjno- biurowy

18,3
 
pracownik sfery budżetowej
8,3
 
wolny zawód, artysta
8,3
 
zajmuję się dziećmi, domem
1,7
 
Ogółem
100,0
 
 

Większość, jednak nieprzeważająca, naszych respondentów to pracownicy usług. Tuż za tą grupą zawodową znaleźli się uczniowie i studenci, jako najbardziej liczni. Zaś najmniej liczną grupą okazały się osoby zajmujące się dziećmi, domem ( 1,7%).


Popularność roweru:

 

Zdecydowana większość naszych respondentów ( ponad 90%) posiada własny rower. Nie jest to jednak uzależnione od tego, w jakim respondent jest wieku, gdyż zarówno wszyscy respondenci poniżej 18 roku życia, jak i powyżej 56, mieli własny rower.


Tabela krzyżowa
czy posiada pan/i rower? * wiek
 
 
 
 
 
wiek
Ogółem
poniżej 18
19- 25
26- 35
36- 45
46- 55
56- 65
czy posiada
pan/i rower?
 
tak
100,0%
91,7%
90,0%
92,9%
87,5%
100,0%
91,7%
nie
 
8,3%
10,0%
7,1%
6,3%
 
6,7%

Przy badaniu liczby rowerów, nie braliśmy pod uwagę rowerków dziecięcych. Zdecydowana większość (65%) posiada w domu dwa rowery i, jak się również okazało nie jest to uzależnione ani od dochodu respondentów, ani od ich przynależności społeczno- zawodowej.

Bez wątpienia użytkowanie roweru jest bardzo popularne wśród naszych respondentów, jednak zmienia się ono w zależności od por roku. Dominanta w pytaniu o użytkowanie roweru w sezonie wskazuje na odpowiedź trzecią, czyli raz w tygodniu. Natomiast w pytaniu o użytkowanie roweru po sezonie, wskazuje odpowiedź piątą, czyli rzadziej niż raz w miesiącu.

 
 
 

jak często korzysta pan/i z  roweru w sezonie letnim?

jak często korzysta pan/i z  roweru po sezonie?

Dominanta
3,00
5,00
 
 
Jak często korzysta pan/i
z roweru w sezonie letnim?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
przeważnie codziennie
15,3
 
średnio kilka razy w tygodniu
30,5
 
średnio raz na tydzień
33,9
 
średnio raz na miesiąc
13,6
 
rzadziej niż raz w miesiącu
6,8
 
Ogółem
100,0
 
 
 
 
Jak często korzysta pan/i
z roweru po sezonie?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
przeważnie codziennie
3,4
 
średnio kilka razy w tygodniu
11,9
 
średnio raz na tydzień
13,6
 
średnio raz na miesiąc
22,0
 
rzadziej niż raz w miesiącu
39,0
 

w ogóle nie jeżdżę poza sezonem

10,2
 
Ogółem
100,0
 

Nasze badania pokazują, że mieszkańcy Torunia najczęściej korzystają z roweru w celach rekreacyjnych, najrzadziej natomiast jako środek transportu do szkoły.


W jakim celu najczęściej korzysta pan/i z roweru?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
dojeżdżam nim do pracy
11,7
 
dojeżdżam do szkoły
5,0
 
jeżdżę po zakupy
8,3
 
do celów rekreacyjnych
50,0
 
do celów zdrowotnych
15,0
 
do uprawiania sportu
8,3
 
Ogółem
100,0

Nieco przygnębiająco prezentują się wyniki na pytania odnośnie kradzieży rowerów. Prawie połowie respondentów rower został ukradziony, przy czym prawie 80% rowerów miało zabezpieczenie. Najczęściej spotykanym sposobem kradzieży jest kradzież rowerów z balkonu, piwnicy lub garażu.

 
Czy kiedykolwiek ukradziono panu/i rower?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
tak
47,5
 
nie
52,5
 
Ogółem
100,0
 
 
W jaki sposób dokonano kradzieży?
 
 
Procent ważnych
Ważnych
z piwnicy, balkonu, garażu
48,3
 
z ulicy
44,8
 
rower został mi zabrany
6,9
 
Ogółem
100,0
 
 
Czy rower skradziono pomimo tego, że był zabezpieczony?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
tak, miał zabezpieczenie
86,2
 

nie, nie miał żadnego zabezpieczenia

10,3
 
Ogółem
100,0
 

Dojeżdżając do pracy lub szkoły większość naszych respondentów korzysta z publicznych środków komunikacji miejskiej i nie zajmuje im to więcej niż 30 minut. Gdyby mieli możliwość wyboru środka transportu, większość przesiadłaby się w samochód.

 

W jaki sposób najczęściej dojeżdża pan/i do pracy, szkoły?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
samochodem
31,6
 
rowerem
14,0
 
autobusem, tramwajem, pociągiem
43,9
 
idę piechotą
10,5
 
Ogółem
100,0
 
Ile czasu zajmuje panu/i dojazd do pracy/szkoły?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
do 15min
36,8
 
do 30min
56,1
 
do 60min
5,3
 
ponad 60min
1,8
 
Ogółem
100,0
 

W jaki sposób najchętniej dojeżdżałby/ałaby pan/i do pracy?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
samochodem
56,1
 
rowerem
24,6
 
autobusem, tramwajem
7,0
 
piechotą
12,3
 
Ogółem
100,0
 

Nasze badania pokazują, że stworzenie wygodnej i bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów, zwiększyłoby ich liczbę na toruńskich drogach.

 

Czy stworzenie wygodnej i bezpiecznej infrastruktury dla rowerów sprawiłoby, że dojeżdżał/ałaby pan/i do pracy lub szkoły rowerem?

 
 
 
Procent ważnych
Procent skumulowany
Ważnych
zdecydowanie tak
26,3
26,3
 
raczej tak
28,1
54,4
 
trudno powiedzieć
12,3
66,7
 
raczej nie
24,6
91,2
 
zdecydowanie nie
8,8
100,0
 
Ogółem
100,0
 
 

W tej tabeli ważny jest nie tylko największy procent ważnych (28,1%) ale również procent skumulowany. Pokazuje on, że 54,4% respondentów odpowiedziało na to pytanie „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. Oznacza to, że ponad połowa badanych byłaby skłonna przesiąść się na rower, jeżeli zostałyby stworzone ku temu sprzyjające warunki.

 
Ścieżki rowerowe:

Te sprzyjające warunki to, jak się okazuje, przede wszystkim powstanie ścieżek rowerowych, gdyż to właśnie na ich niedobór nasi respondenci wskazywali najczęściej.

 

Które z niżej wymienionych elementów infrastruktury rowerowej nie występuje w Toruniu w wystarczającym stopniu?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
ścieżki rowerowe
61,7
 
stojaki rowerowe
25,0
 
odpowiednie oznakowanie
6,7
 

odpowiednia sygnalizacja świetlna

6,7
 

Okazuje się, że nasi respondenci bardzo często korzystają zarówno ze ścieżek rowerowych, jak i ze stojaków na rowery.

 
Czy korzysta pan/i
ze ścieżek rowerowych?
 
Procent ważnych
Ważnych
tak
88,3
 
nie
11,7
 
Ogółem
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy korzysta pan/i
ze stojaków rowerowych?
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
tak
66,7
 
nie
33,3
 
Ogółem
100,0
 

Jednakże ich jakość, jak i przydatność nie jest już oceniana tak jednoznacznie. Większość respondentów wystawiło średnią ocenę ścieżkom rowerowym w Toruniu. Natomiast stojaki rowerowe nie zostały potraktowane już tak łagodnie. Ich jakość i przydatność respondenci ocenili jako niską lub średnią.

 

Jak ocenia pan/i przydatność i jakość ścieżek rowerowych?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
bardzo nisko
1,7
 
nisko
18,3
 
średnio
58,3
 
wysoko
16,7
 
bardzo wysoko
5,0
 
Ogółem
100,0
 

Jak ocenia pan/i przydatność i jakość stojaków rowerowych?

 
 
Procent ważnych
Ważnych
bardzo nisko
15,0
 
nisko
33,3
 
średnio
33,3
 
wysoko
16,7
 
bardzo wysoko
1,7
 
Ogółem
100,0
 
 

Aby po Toruniu lepiej się jeździło należy, według naszych respondentów, przede wszystkim wybudować ścieżki łączące osiedla w mieście a w dalszej kolejności ścieżki rowerowe prowadzące za miasto. Zwiększenie ilości stojaków dla rowerów nie okazało się pilną sprawą.

 

Co należy zrobić w Toruniu, aby ułatwić poruszanie na rowerze?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
wybudować ścieżki rowerowe w mieście łączące osiedla
56,7
 

wybudować ścieżki rowerowe prowadzące za miasto

31,7
 

wybudować parkingi, stojaki rowerowe

10,0
 
nie wiem
1,7
 
Ogółem
100,0
 
 

Jeżeli chodzi o ingerowanie władz miejskich w infrastrukturę rowerową, to aż 67% respondentów uważa, że władze powinny zdecydowanie ingerować w te sprawy. Ponadto 77% badanych sądzi, że budżet na poprawę infrastruktury rowerowej powinien zostać zwiększony.

 

Czy na ścieżki rowerowe należy wydawać fundusze z budżetu miasta?

 
 
Procent ważnych
Ważnych
więcej, niż dotychczas
76,7
 
tyle samo, co dotychczas
11,7
 
trudno powiedzieć
10,0
 
nie wydawać w ogóle
1,7
 
Ogółem
100,0Tabela krzyżowa

czy na ścieżki rowerowe należy wydawać fundusze
z budżetu miasta? * jak często korzysta pan/i
z roweru w sezonie letnim?

 
 
jak często korzysta pan/i z roweru w sezonie letnim?
Ogółem

przeważnie codziennie

średnio kilka razy w  tygodniu

średnio raz na tydzień

średnio raz na miesiąc

rzadziej niż raz w  miesiącu

czy na ścieżki rowerowe należy wydawać fundusze z  budżetu miasta?

więcej, niż dotychczas
88,9%
83,3%
70,0%
75,0%
50,0%
76,3%

tyle samo, co dotychczas

 
5,6%
25,0%
12,5%
 
11,9%
trudno powiedzieć
11,1%
5,6%
5,0%
12,5%
50,0%
10,2%
nie wydawać w ogóle
 
5,6%
 
 
 
1,7%
 

    Bardziej skłonni do wydawani pieniędzy budżetu miasta są rowerzyści, którzy najczęściej korzystają z roweru. Prawie 90% respondentów, którzy jeżdżą niemalże codziennie na rowerze, opowiada się za zwiększeniem środków z budżetu miasta. Procent ten systematycznie spada, co w rezultacie prowadzi do tego, że co drugi rowerzysta, jeżdżący na rowerze rzadziej, niż raz w miesiącu, chce zwiększenia środków z budżetu na infrastrukturę rowerową.

    Rowerzyści nie wzbudzają większego zainteresowania, gdyż 33% respondentów uważa ich za zwykłych uczestników ruchu drogowego.

 
Czy uważa pan/i, że człowiek jeżdżący na rowerze to:
 
 
 
Procent ważnych
Ważnych
hobbysta
30,0
 
wzór do naśladowania
18,3
 
zwykły uczestnik ruchu drogowego
33,3
 

człowiek ubogi, którego nie stać na samochód

3,3
 
sportowiec
8,3
 

jest mi obojętny, nie zwracam na niego uwagi

6,7
 
Ogółem
100,0
 
 

  Użytkownicy ścieżek rowerowych wypowiadali się bardziej negatywnie o bezpieczeństwie rowerzystów, niż Ci, którzy ze ścieżek nie korzystają. Żaden z respondentów, niezależnie od tego czy korzysta ze ścieżek, czy nie, na pytanie „czy rowerzysta może czuć się bezpiecznie na toruńskich drogach”, nie odpowiedział twierdząco.

Tabela krzyżowa

 czy rowerzysta w Toruniu może czuć się bezpiecznie na drogach? * czy korzysta pan/i ze ścieżek rowerowych?

 
 

czy korzysta pan/i

ze ścieżek rowerowych?

Ogółem
tak
nie

czy rowerzysta w Toruniu może czuć się bezpiecznie na drogach?

raczej tak
17,0%
28,6%
18,3%
trudno powiedzieć
11,3%
28,6%
13,3%
raczej nie
41,5%
28,6%
40,0%
zdecydowanie nie
30,2%
14,3%
28,3%
Ogółem
100,0%
100,0%
100,0%
 

Spośród naszych respondentów zaledwie kilka procent wyraziło chęć zakupu roweru w najbliższym czasie. Pozostali nie myślą o tym.

 

Czy planuje pan/i w najbliższym czasie zakup roweru dla siebie lub któregoś z członków rodziny?

 
 
 
Procent ważnych
Ważnych

tak, zamierzam kupić sobie rower

6,7
 

tak, zamierzam kupić rower dla męża/ żony/ dzieci

15,0
 
nie, nie planuję
76,7
 
nie wiem, trudno powiedzieć
1,7
 
Ogółem
100,0


opracowanie w składzie:
Małgorzata Bączkiewicz
Mateusz Fabirkiewicz
Barbara Nawrot
Dorota Niedbalska
 
 
 
Toruń Czerwiec 2005


wyedytowano: 2007-07-03 12:24
aktywne od dnia: 2007-07-02 23:40
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook