Witamy na stronie stowarzyszenia | Dzisiaj jest środa 14 kwietnia 2021
Logowanie     Rejestracja     Home     Mapa serwisu     Kontakt     pl en de
Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Pismo w ramach konsultacji "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego..." (ZIT)

RT 5/2015

Toruń, 21 czerwca 2015 r.

Pan Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

 

W ramach konsultacji "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” przedstawiam uwagi odnośnie treści dokumentu dotyczące szeroko rozumianego transportu rowerowego.

1. Strona 77 "Studium... Część 1A" - w opisie sieci transportowej województwa kujawsko-pomorskiego, w podrozdziale dotyczącym infrastruktury rowerowej należy zwrócić uwagę na:

  • duże zróżnicowanie jakościowe infrastruktury rowerowej na terenie województwa, część tras rowerowych zostało wykonanych niezgodnie z przepisami (np. zbyt mała szerokość jak dla ciągu pieszo-rowerowego, uskoki na drogach rowerowych, brak skrajni tras rowerowych etc.);
  • kwestię nawierzchni tras rowerowych często niespełniających odpowiednich kryteriów jakościowych (nierówne nawierzchnie naturalne czy wykonane z kostki betonowej etc.);
  • zbyt często stosowaną organizację ruchu drogowego dyskryminującą rowerzystów (brak przejazdów rowerowych, pasy dla pieszych na drogach rowerowych, zakazy poruszania się rowerem po jezdni, nieprzyjazne rowerzystom cykle świateł sygnalizacji świetlnych etc.);
  • brak oświetlenia szczególnie pozamiejskich tras rowerowych co znacząco wpływa na możliwość ich wykorzystywania po zmierzchu oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także na atrakcyjność tras;
  • brak odpowiednich rozwiązań dla rowerzystów przy przekraczaniu linii kolejowych (np. rejon dworca Bydgoszcz Wschód, przejazd kolejowy za Dąbrową Chełmińską na DW 551) czy rzek ( np. most na Wiśle w Fordonie, most im Piłsudskiego w Toruniu, Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy);
  • brak kompleksowego podejścia dla rozwoju infrastruktury rowerowej - nie powinny być realizowane ważne inwestycje transportowe bez uwzględniania w odpowiednim stopniu potrzeb rowerzystów (budowa Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, budowa tramwaju na Fordon w Bydgoszczy);
  • brak rzetelnych analiz stanu infrastruktury rowerowej w regionie;
  • brak kompleksowych pomiarów ruchu rowerowego w regionie przez co nie można określić rzeczywistego udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach.

2. Strona 77 "Studium... Część 1A" - infrastruktura towarzysząca typu wiaty rowerowe czy oznakowanie tras turystycznych nie odgrywa znaczącej roli przy codziennych podróżach rowerowych, a służy głównie na potrzeby ruchu turystycznego. Parkingi rowerowe to podstawowy obok tras rowerowych element infrastruktury rowerowej.

3. Do listy lokalnych programów strategicznych warto dopisać lokalne i ponadlokalne dokumenty dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej np. "Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Torunia.

4. Strona 290 "Studium... Część 1A" - proszę zamienić w zdaniu "Do najważniejszych kryteriów stanowiących o optymalnym układzie sieci dróg rowerowych w danym mieście należą:" określenie dróg rowerowych na tras rowerowych ze względu na jego szersze znaczenie.


5. Strona 291 "Studium... Część 1A" - W charakterystyce wewnętrznej infrastruktury ruchu rowerowego nie są wspomniane inwestycje zrealizowane w ostatnich latach przez Bydgoskie i Toruńskie Starostwa Powiatowe (np. drogi rowerowe Toruń-Osiek, Toruń - Unisław, Toruń-Chełmża, Dąbrowa Chełmińska-Unisław).


6. Strona 291 "Studium... Część 1A" - warto zaktualizować informację o długości dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Toruniu i Bydgoszczy. Obecnie w Toruniu jest około 88 kilometrów tras, natomiast w "Studium..." podana jest wartość z 2013 roku czyli 61 km.


7. Strona 291 "Studium... Część 1A"; - wymieniona w zdaniu: "Przy preferencji wyboru roweru do podróży po mieście duże znaczenie ma również jakość sieci dróg rowerowych oraz jej infrastruktura towarzysząca, tj.: wygrodzenia, sygnalizatory dla rowerzystów, stojaki rowerowe (miejsca parkingowe dla rowerów), przejazdy rowerowe." infrastruktura towarzysząca to w rzeczywistości podstawowe elementy infrastruktury rowerowej za wyjątkiem wygrodzeń, które należy stosować w wyjątkowych przypadkach.


8. Strona 291 "Studium... Część 1A"; - w części dotyczącej analizy ruchu rowerowego w Toruniu i Bydgoszczy warto zwrócić uwagę, że Toruń ma bardziej spójną i lepszą jakościowo infrastrukturę rowerową niż Bydgoszcz co przekłada się bezpośrednio na większy udział ruchu rowerowego we wszystkich podróżach po mieście.


9. Strona 310 "Studium... Część 1A"; - należy zaktualizować informacje na temat Toruńskiego Roweru Miejskiego oraz Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Zamieszczony w studium opis jak można wypożyczyć rower korzystając z systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego jest zbędny. W dokumencie można skupić się na ogólnych zasadach funkcjonowania systemów rowerów publicznych w Polsce i na świecie. 


10. Strona 178 "Studium... Część 1B"; - Uwaga do akapitu: "Z danych zamieszczonych na tym rysunku wynika, że największe dobowe potoki ruchu rowerowego występują na drogach wlotowych i wylotowych największych miast Obszaru, tj. Bydgoszczy, Torunia , Nakła, Szubina i Chełmży. Nie są to jednak wartości duże, gdyż wynoszą one od kilkudziesięciu do kilkuset (mniej niż 300) rowerzystów w dobie. Omawiane mapy potwierdzają ocenę autorów przedstawioną w Części IA niniejszego opracowania, że sieć rowerowa na Obszarze Partnerstwa posiada jeszcze wiele wad i nie sprzyja realizacji bezpiecznych dłuższych podróży rowerowych. Również brak przy wielu drogach na Obszarze Partnerstwa wydzielonych dróg rowerowych jest niewątpliwie przyczyną małych natężeń ruchu rowerowego." Warto zaznaczyć, że podróż rowerem jest najbardziej atrakcyjna na odcinkach do 5-8 kilometrów. W związku z tym rower największą rolę transportową może pełnić w miastach oraz w systemach B+R. Należy pamiętać, że ruch rowerowy pomiędzy miastami i powiatami rozkłada się także poza drogami publicznymi. Ocena wielkości ruchu rowerowego tylko na podstawie pomiarów wykonanych na podstawowym układzie drogowym województwa nie jest obiektywna.


11. Strona 184 "Studium... Część 1B"; - Rys. 4.10. Mapa dobowych natężeń ruchu rowerowego – Toruń oraz strona 179 "Studium... Część 1B" Rys. 4.6. Mapa dobowych natężeń potoków ruchu rowerowego. Proszę sprecyzować na jakiej podstawie zostały sporządzone mapy dobowych natężeń ruchu rowerowego zamieszczone w studium. Wartości naniesione na mapę dobowych natężeń ruchu rowerowego dla miasta Torunia (rys. 4.10) nie odpowiadają wartościom faktycznym. Dla przykładu przez ulicę Mickiewicza w godzinach szczytu w sezonie letnim przejeżdża ponad 200 rowerzystów na godzinę (dane stowarzyszenia Rowerowy Toruń) - na mapie liczba 200 jest średnią wartością dobową dla ul. Mickiewicza. Nie wiadomo dlaczego jest tak duże natężenie ruchu rowerowego na Ślimaku Getyńskim - niewiele mniejsze niż w zdecydowanie ważniejszej w układzie komunikacyjnym Torunia Alei Jana Pawła II. Zamieszczona mapa wprowadza w błąd i fałszuje rzeczywisty obraz ruchu rowerowego w Toruniu. Z kolei wartości zamieszczone na rys 4.6 czyli mapie dobowych natężeń potoków ruchu rowerowego nie przedstawiają rzeczywistych dobowych natężeń i dotyczą zbyt małej liczby tras. Wartości dobowego natężenia ruchu rowerowego dla miasta Torunia przedstawione na rysunkach 4.6 i 4.10 zdecydowanie się od siebie różnią.


12. W częściach studium dotyczących infrastruktury transportu wodnego oraz transportu rowerowego warto wskazać na korzyści płynące z odpowiedniego (wysoka jakość nawierzchni, stosowna organizacja ruchu i oznakowanie itp.) dostosowywania wałów przeciwpowodziowych na potrzeby prowadzenia tras rowerowych. Znowelizowana ustawa Prawo Wodne dopuszcza ruch rowerowy na wałach przeciwpowodziowych. Warto o tym pamiętać szczególnie w kontekście regionalnego przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej.


13. W treści całego "Studium..." warto położyć większy nacisk na temat rozwoju odpowiedniej jakości infrastruktury rowerowej w regionie oraz na korzyści społeczne, ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne jakie przynosi zwiększenie udziału ruchu rowerowego w systemie transportowym miast i całego regionu.

Proszę o przeanalizowanie powyższych uwag i wprowadzenie stosownych zmian do treści "Studium...".

Z poważaniem

 

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

 wyedytowano: 2015-07-12 15:52
aktywne od dnia: 2015-07-12 15:40
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ankieta
Jak oceniasz rok 2020 pod kątem rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu?
ankieta aktywna od: 2021-02-21 21:46

Sklepy i serwisy rowerowe w Toruniu

Stowarzyszenie ROWEROWY TORUŃ działa na rzecz powstawania odpowiedniej infrastruktury rowerowej.
konto bankowe BGŻ S.A. 71203000451110000002819490 NIP: 9562231407 Regon: 340487237 KRS: 0000299242

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Cytowanie i kopiowanie dozwolone za podaniem źródła.
SRT na Facebook